Содержание журнала №12 (декабрь) 2020 г.

Загальні питання розвідувальної діяльності Державної прикордонної служби України

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Загальні питання розвідувальної діяльності Державної прикордонної служби України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2020/12/3982-2/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто загальні установчі питання здійснення розвідувальної діяльності Держприкордонслужби України. Проаналізовано відповідні приписи чинного законодавства щодо цього специфічного виду діяльності. Здійснено дослідницький огляд літератури та інших відкритих наукових і довідково-інформаційних джерел.

Насколько общая всеобщая декларация прав человека?

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Насколько общая всеобщая декларация прав человека?//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/12/naskolko-obshhaya-vseobshhaya-deklaratsiya-prav-cheloveka/

Аннотация: В статье проанализировано правовую природу Всеобщей декларации прав человека. Рассмотрены полномочия Генеральной Ассамблеи ООН по нормотворческой деятельности. Сравнено юридическую силу обычных норм с нормами, содержащимися в актах «мягкого» права и резолюциях. Исследован мировой опыт по восприятию и соблюдению Всеобщей декларации прав человека.

Ідентифікація тенденцій розвитку корпоративного управління

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Ідентифікація тенденцій розвитку корпоративного управління//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/identifikatsiya-tendentsij-rozvitku-korporativnogo-upravlinnya/

Аннотация: (Українська) Останні роки характеризуються значними змінами як в суспільстві, так і в бізнесі. З огляду, на активний розвиток світової економіки та постійні інновації, важливим є відстеження тенденцій, якими йде світ. Великий бізнес постійно шукає можливості для підвищення своє конкурентоспроможності, та виходу на нові ринку збуту, саме для цього відстежуються тенденції розвитку корпоративного управління. Кожна з таких тенденцій має велике значення як в короткостроковому так і в довгостроковому періоді для розвитку підприємства та його подальшої долі.

Проблематика застосування фінансових санкцій до вітчизняних суб’єктів господарювання за порушення строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Проблематика застосування фінансових санкцій до вітчизняних суб’єктів господарювання за порушення строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/12/problematika-zastosuvannya-finansovih-sanktsij-do-vitchiznyanih-sub-yektiv-gospodaryuvannya-za-porushennya-strokiv-rozrahunkiv-za-zovnishnoekonomichnimi-operatsiyami/

Аннотация: (Українська) У статті досліджено особливості застосування фінансових санкцій до вітчизняних суб’єктів господарювання за порушення ними строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями. Також запропоновано власний варіант застосування фінансових санкцій до суб’єктів господарювання.

Роль автоматизованих систем керування службою технічної підтримки у розвитку стартап-проектів

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Роль автоматизованих систем керування службою технічної підтримки у розвитку стартап-проектів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/rol-avtomatizovanih-sistem-keruvannya-sluzhboyu-tehnichnoyi-pidtrimki-u-rozvitku-startap-proektiv/

Аннотация: (Українська) Досліджено роль служб сервісної або технічної підтримки у розвитку стартап-проектів, їх автоматизація за рахунок систем керування.

Співвідношення понять збут, маркетинг, розподіл, реалізація в діяльності організації

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Співвідношення понять збут, маркетинг, розподіл, реалізація в діяльності організації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/spivvidnoshennya-ponyat-zbut-marketing-rozpodil-realizatsiya-v-diyalnosti-organizatsiyi/

Аннотация: (Українська) Досліджено підходи до визначення поняття «збут», наведено його розмежування та співвідношення з поняттями «маркетинг», «розподіл», «реалізація».

Аналіз зміни ринку комп’ютерів та їх комплектуючих в умовах пандемії

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Аналіз зміни ринку комп’ютерів та їх комплектуючих в умовах пандемії//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/analiz-zmini-rinku-komp-yuteriv-ta-yih-komplektuyuchih-v-umovah-pandemiyi/

Аннотация: (Українська) Досліджено економічний вплив пандемії на ринок ноутбуків та комп’ютерних комплектуючих та проаналізовані причини.

Реализация и использование многоядерных процессоров с использованием языка программирования GO

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Реализация и использование многоядерных процессоров с использованием языка программирования GO//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/12/realizatsiya-i-ispolzovanie-mnogoyadernyh-protsessorov-s-ispolzovaniem-yazyka-programmirovaniya-go/

Аннотация: Исследованы методы и реализация параллельного программирования в GO.

MPI as a way of messaging

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. MPI as a way of messaging//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/12/mpi-as-a-way-of-messaging/

Аннотация: (English) The theoretical aspects and characteristics of the message transfer interface MPI were investigated.

Институт обхода закона в международном частном праве: обзор проблематики

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Институт обхода закона в международном частном праве: обзор проблематики//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/12/institut-obhoda-zakona-v-mezhdunarodnom-chastnom-prave-obzor-problematiki/

Аннотация: В статье проведен анализ отдельных теоретических и практических проблем места института обхода закона в международном частном праве. Особое внимание обращается на анализ позиций представителей доктрины международного частного права. Рассматриваются различные подходы к определению понятия обхода закона, его особенностей и значения, которое он имеет в механизме регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. Несмотря на достаточный научный потенциал по изучению обхода закона, в частности, как разновидности злоупотребления правом, в международном частном праве, наукой, к сожалению, не разработаны общие подходы относительно места и значения обхода закона в системе оснований для неприменения норм права иностранного государства. В условиях активного развития и распространения частноправовых отношений, составляющих предмет отрасли международного частного права, важно провести анализ правового института обхода закона в соотношении с категориями «автономии воли» и «выбора права». Актуальность исследования проблематики, которая была раскрыта в статье, объясняется тем, что в сочетании со свободой передвижения, свободой усмотрения, договорной свободой и автономией воли, присущими гражданским отношениям вообще и регулируемым международным частным правом в частности, требование обязательного и жесткого подчинения таких отношений единому правопорядку (например, гражданства или места жительства) в нынешних условиях выглядит анахронизмом. Таким образом, подчеркивается, что задача обхода закона заключается в обеспечении устойчивости международного частного права при взаимодействии национальных правовых систем, исключение негативных воздействий на указанную подсистему с помощью соглашения и других действий, отражающих частные интересы в ущерб интересам личности, общества и государства. На основании анализа научных исследований и международно-правовых актов рассматривается один из важнейших вопросов соотношения институтов международного частного права, таких как «обход закона» и «автономия воли сторон». Также предоставляется анализ вышеупомянутых институтов, положение которых закрепляются, прежде всего, в Законе Украины «О международном частном праве».

Вербалізація концепту «EMOTIONAL INTELLIGENCE» у психологічних текстах (на матеріалі «EMOTIONAL INTELLIGENCE» Д. Ґоулман та «EMOTIONAL INTELLIGENCE» Т. Бредбері)

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Вербалізація концепту «EMOTIONAL INTELLIGENCE» у психологічних текстах (на матеріалі «EMOTIONAL INTELLIGENCE» Д. Ґоулман та «EMOTIONAL INTELLIGENCE» Т. Бредбері)//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2020/12/verbalizatsiya-kontseptu-emotional-intelligence-u-psihologichnih-tekstah-na-materiali-emotional-intelligence-d-goulman-ta-emotional-intelligence-t-bredberi/

Аннотация: (Українська) У статті визначено жанрову специфіку текстів з психології, описано методологічні засади дослідження емоційного інтелекту з позицій когнітивної лінгвістики, а також викладено результати дослідження структурно-семантичних особливостей концепту «EMOTIONAL INTELLIGENCE» та їх вербалізацію у концептуальному просторі текстів практичної психології (далі тексти ПП).

Влияние медиа на политическую ориентацию человека

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Влияние медиа на политическую ориентацию человека//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2020/12/vliyanie-media-na-politicheskuyu-orientatsiyu-cheloveka/

Аннотация: В статье рассмотрены возможности СМИ влиять на процесс формирования политической культуры в обществе. Рассмотрены модели прессы и функции СМИ в политической жизни в общем.

Права суб’єкта даних згідно з General Data Protection (GDPR)

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Права суб’єкта даних згідно з General Data Protection (GDPR)//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/12/prava-sub-yekta-danih-zgidno-z-general-data-protection-gdpr/

Аннотация: (Українська) У даній статті було визначено права суб'єкта даних згідно з Регламентом General Data Protection (далі - GDPR), що був прийнятий 26 квітня 2016 р. та вступив в силу 25 травня 2018 р. Авторкою було наголошено про екстериторіальну дію даного документа, що поширює свою дію не тільки на компанії, що знаходяться на території ЄС, а й на ті, що знаходяться поза межами Союзу. Авторкою було проаналізовано наведений документ та виокремлено види прав суб'єкта даних у відповідних секціях. Також авторка проаналізувала положення попереднього нормативно-правового акту, що діяв до GDPR, та виявила суттєві відмінності з чинним документом. Наприкінці авторкою було розглянуто питання застосування норм регламенту, що стосуються прав суб'єкта даних на території України та зроблено аналіз із нормами, що існують у вітчизняному законодавстві.

Economic crises and deviant behavior in society: impact on the development of sharing economy

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Economic crises and deviant behavior in society: impact on the development of sharing economy//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/3896-2/

Аннотация: (English) The article shows the author's vision on the problem of development of sharing economy. According to the author, the development of economic crises and, as a result, the increase in the number of individuals with mental illness and lawlessness is one of the barriers to open-mindedness of consumers to new information-communication opportunities, which inhibits the development of collaborative capitalist relations, including sharing economy. The author also emphasizes the delayed effect of crisis situations, which can be expected in the development of Ukraine's economy in 30-40 years.

Природа подвійного оподаткування

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Природа подвійного оподаткування//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/12/priroda-podvijnogo-opodatkuvannya/

Аннотация: (Українська) У статті досліджено сутність поняття подвійного оподаткування, погляди вчених щодо визначення цього поняття.

Впровадження системи ДСГ в Україні. Переваги та недоліки

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Впровадження системи ДСГ в Україні. Переваги та недоліки//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/meditsina/2020/12/vprovadzhennya-sistemi-dsg-v-ukrayini-perevagi-ta-nedoliki/

Аннотация: (English) Because the number and volume of health services that are sought to be provided in health facilities cannot be measured, it is difficult to calculate them as a calculation of the cost of compensation for services in other sectors. For this reason, health services should be evaluated, coded and grouped based on illness, and payment should be made within these codes and groups. In light of all these assessments, the aim of this study is to ensure a fair and high-quality distribution of health services provided to the community, to ensure a fair system of reimbursement to health care providers in exchange for medical services provided, and to ensure maximum quality, minimum cost of care and reimbursement. One of the most important issues in the ДСГ system is the process of clear, accurate, objective and modern costing. This process should be determined not only by hospitals but also by the participation of all health stakeholders.

Концептуальні положення формування механізму забезпечення економічної стабільності підприємства

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Концептуальні положення формування механізму забезпечення економічної стабільності підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/kontseptualni-polozhennya-formuvannya-mehanizmu-zabezpechennya-ekonomichnoyi-stabilnosti-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) В статті розглядаються концептуальні положення формування механізму забезпечення економічної стабільності підприємства.

Використання концепції інтегрованих маркетингових комунікацій в діяльності підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Використання концепції інтегрованих маркетингових комунікацій в діяльності підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/vikoristannya-kontseptsiyi-integrovanih-marketingovih-komunikatsij-v-diyalnosti-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) В статті досліджено концепції маркетингових інтегрованих комунікацій, основні інструменти маркетингових комунікацій промислового підприємства, наведена модель інтегрованих маркетингових комунікацій для підприємства, охарактеризовані напрями каналів інтегрованих маркетингових комунікацій, охарактеризовано ATL рекламу та BTL рекламу. В статті наведено алгоритм для розроблення і впровадження системи інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства з виділеними основними етапами. Сформовано твердження про те, що формування та організування інтегрованих маркетингових комунікацій на підприємстві зміцнить маркетинговий потенціал підприємства, та сприятиме вирішенню таких завдань. Визначено, що ефективність функціонування ІМК для підприємства залежить від різноманітних чинників, зазначено, що визначення економічного ефекту від впровадження ІМК підприємства є завданням підвищеної складності.

Методичні аспекти формування оптимальної бізнес моделі підприємства

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Методичні аспекти формування оптимальної бізнес моделі підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/metodichni-aspekti-formuvannya-optimalnoyi-biznes-modeli-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) Розглянуто етапи формування бізнес моделі, описано кроки формування оптимальної бізнес-моделі та розглянуто шаблони щодо її формування. Було визначено роль інновацій у процесі формування оптимальної бізнес-моделі та розглянуто її елементи у взаємозв’язку з інноваціями.

Організаційно-правовий статус Одеської обласної колегії адвокатів на початку 70-х років

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Організаційно-правовий статус Одеської обласної колегії адвокатів на початку 70-х років//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/12/organizatsijno-pravovij-status-odeskoyi-oblasnoyi-kolegiyi-advokativ-na-pochatku-70-h-rokiv/

Аннотация: (Українська) У статті розкриваються проблеми з якими стикались адвокати Одеської обласної колегії адвокатів на початку 70-х років. Визначено окремі аспекти комплексних перевірок які проводила Одеська обласна колегія адвокатів щодо підбору, розстановки і виховання кадрів органів адвокатури. Також зазначено, що основну увагу відділ юстиції приділяв контролю за виконанням колегією адвокатів завдань і функцій, передбачених Положенням про адвокатуру Української РСР.

Методичні підходи до проведення діагностики фінансового стану підприємства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Методичні підходи до проведення діагностики фінансового стану підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/metodichni-pidhodi-do-provedennya-diagnostiki-finansovogo-stanu-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) У статті висвітлено поняття «діагностика фінансового стану підприємства». Розглянуто підходи, методи та найважливіші завдання та функції фінансової діагностики. Встановлено основну мету фінансової діагностики.

Основні напрямки теоретичних досліджень в галузі теорії потенціалу підприємств

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Основні напрямки теоретичних досліджень в галузі теорії потенціалу підприємств//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/osnovni-napryamki-teoretichnih-doslidzhen-v-galuzi-teoriyi-potentsialu-pidpriyemstv/

Аннотация: (Українська) У статті розкриваються особливості сучасного етапу досліджень теорії потенціалу підприємства. Основний зміст роботи складають аналіз наукових підходів до оцінки потенціалу та обґрунтування необхідності розробки комплексних рішень в даній області. За підсумками дослідження авторами зроблено висновок про відсутність єдиних методичних основ теорії потенціалу і про доцільність формування методичного апарату його аналізу та оцінки на основі поєднання ресурсного, результатних і збалансованого підходів.

Використання семантичних та формалізованих знань в інтелектуальній обробці даних

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Використання семантичних та формалізованих знань в інтелектуальній обробці даних//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/12/vikoristannya-semantichnih-ta-formalizovanih-znan-v-intelektualnij-obrobtsi-danih/

Аннотация: (Українська) У статті проаналізовані підходи використання семантичного Data Mining.

Автоматизований інструментарій розгортання хмарних сервісів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Автоматизований інструментарій розгортання хмарних сервісів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/12/avtomatizovanij-instrumentarij-rozgortannya-hmarnih-servisiv/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуті існуючі системи для автоматизації розгортання сервісів

Актуальні проблеми визначення нематеріальних активів в бухгалтерському обліку

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Актуальні проблеми визначення нематеріальних активів в бухгалтерському обліку//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/aktualni-problemi-viznachennya-nematerialnih-aktiviv-v-buhgalterskomu-obliku/

Аннотация: (Українська) На сьогоднішній день, при активному розвитку глобалізації економіки, неможливо залишити без змін господарські зв’язки багатьох підприємств. Насамперед, виникає необхідність перегляду створення та формування активів підприємства. Пріоритету серед існуючих активів набувають нематеріальні активи. Очевидним є той факт, що збільшення обсягів виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції у всьому світі на сьогодні потребують максимального використання науково-технологічних знань, найсучасніших інноваційних технологій та результатів інтелектуальної діяльності людини. В сучасному світі успіх всіх топових компаній більшою мірою залежить від інтелектуальних можливостей системи, чим від фізичних активів. Вітчизняні суб’єкти господарювання мають незначний відсоток нематеріальних активів, порівняно зі світовими.

Паралельне обчислення в задачах криптоаналізу

Автор: , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, и. Паралельне обчислення в задачах криптоаналізу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/12/paralelne-obchislennya-v-zadachah-kriptoanalizu/

Аннотация: (Українська) У даній роботі розглядаються розглядаються питання застосування розподілених багатопроцесорних обчислень для скорочення часу аналізу сучасних криптографічних систем захисту інформації, а також приклади використання паралельного обчислення у методах криптоаналізу.

Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/shlyahi-vdoskonalennya-obliku-rozrahunkiv-z-postachalnikami-ta-pidryadnikami/

Аннотация: Основным процессом обеспечения деятельности предприятия является поставка, неотъемлемой частью которого являются расчеты с поставщиками и подрядчиками. Пути усовершенствования аналитического и синтетического учета расчетов с поставщиками и подрядчиками являются важным объектом научного исследования. Целью статьи является систематизация процесса учета расчетов с поставщиками и подрядчиками для исследования новых подходов по усовершенствованию учета. Систематизированы основные нормативно-правовые акты, которые являются методологической основой учета расчетов с поставщиками и подрядчиками и актуализированы объекты учета текущих обязательств в каждом из них. Предложены и обоснованы направления по усовершенствованию учета кредиторской задолжености с поставщиками (подрядчиками) путем введения в документооборот разработанных аналитических документов. Определена важность ведения эффективной системы учета кредиторской задолженности. Предложены новые подходы по усовершенствованию учета, применение электронного документооборота учета расчетов с поставщиками.

Досвід професійної орієнтації молоді у закладах вищої освіти (на прикладі технічного університету)

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Досвід професійної орієнтації молоді у закладах вищої освіти (на прикладі технічного університету)//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2020/12/dosvid-profesijnoyi-oriyentatsiyi-molodi-u-zakladah-vishhoyi-osviti-na-prikladi-tehnichnogo-universitetu/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто один з найбільш важливих напрямів діяльності закладів вищої освіти – проведення профорієнтаційної роботи, що спрямована на підготовку учнівської молоді до усвідомленого вибору професії, на надання допомоги учневі у визначенні та виборі конкретної професії. Окреслені суб’єкти профорієнтаційної роботи ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» та розглянута їхня діяльність. Зокрема охарактеризовано загальноуніверситетські профорієнтаційні заходи та заходи Центру кар’єри та кафедри соціології та соціальної роботи ДВНЗ «ПДТУ». Як підсумок зазначено необхідність застосування сучасних методів та форм профорієнтаційної роботи у закладах вищої освіти та у професійній підготовці майбутніх фахівців.

Особенности оценки эффективности мероприятий по техническому переоснащению систем физической защиты

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Особенности оценки эффективности мероприятий по техническому переоснащению систем физической защиты//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/drugoe/2020/12/osobennosti-otsenki-effektivnosti-meropriyatij-po-tehnicheskomu-pereosnashheniyu-sistem-fizicheskoj-zashhity/

Аннотация: (Українська) В даній статті опрацьовано питання планування та управління ресурсами систем фізичного захисту. Розглянуто та узагальнено підхід до оцінки галузевих аспектів ефективності капітальних вкладень у системи фізичного захисту. Отримані результати узагальнено у запропонованому алгоритмі оцінки ефективності інвестицій у технології безпеки.

Построение динамической модели урожайности льна

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Построение динамической модели урожайности льна//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/postroenie-dinamicheskoj-modeli-urozhajnosti-lna/

Аннотация: В статье рассматривается проблема построения динамической эконометрической модели валового сбора льна с возможностью использования для определения параметров метод наименьших квадратов. Одним из необходимых условий его использования есть отсутствие автокореляции остатков в эконометрической модели динамики. В статье проверяется наличие автокореляции остатков на основе метода Дарбина-Уотсона.

Теоретичні підходи до поняття «маркетинговий потенціал підприємства»

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Теоретичні підходи до поняття «маркетинговий потенціал підприємства»//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/teoretichni-pidhodi-do-ponyattya-marketingovij-potentsial-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) В статті досліджено поняття маркетингової діяльності підприємства та маркетингового потенціалу підприємства. Наведено види потенціалів підприємства. Розглянуто підходи щодо трактування поняття «маркетинговий потенціал підприємства». Охарактеризовано ціль маркетингового потенціалу підприємства.

Вплив угоди про асоціацію з ЄС на скорочення робочої сили та населення України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Вплив угоди про асоціацію з ЄС на скорочення робочої сили та населення України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/sotsiologiya/2020/12/vpliv-ugodi-pro-asotsiatsiyu-z-yes-na-skorochennya-robochoyi-sili-ta-naselennya-ukrayini/

Аннотация: (Українська) Проведено авторське дослідження зміни кількості сучасного населення в умовах активізації міграційних процесів після підписання договору про асоціацію України з Європейським Союзом.

Фінансовий контролінг в діяльності банку

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Фінансовий контролінг в діяльності банку//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/finansovij-kontroling-v-diyalnosti-banku/

Аннотация: (Українська) В статті досліджено фінансовий контролінг в банківських установах, зокрема, наведено зміст поняття «контролінг», наведені завдання системи контролінгу. Розглянуто елементи та підсистеми системи контролінгу, основні концепції контролінгу. Охарактеризовано стратегічний, оперативний та тактичний контролінг. В статті наведена модель фінансового контролінгу для банку, а також вимоги до організації системи фінансового контролінгу.

Методичні підходи до удосконалення процесу адаптації персоналу на підприємстві

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Методичні підходи до удосконалення процесу адаптації персоналу на підприємстві//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/metodichni-pidhodi-do-udoskonalennya-protsesu-adaptatsiyi-personalu-na-pidpriyemstvi/

Аннотация: (Українська) У статті наведено визначення поняття «адаптація персоналу» як складової системи кадрового забезпечення підприємства. Проаналізовано методичні підходи до оцінювання ефективності управління адаптацією персоналу на підприємстві.

Аналіз методів зниження споживання енергії та моделювання енергетичного профілю мікроконтролерних пристроїв

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Аналіз методів зниження споживання енергії та моделювання енергетичного профілю мікроконтролерних пристроїв//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/12/analiz-metodiv-znizhennya-spozhivannya-energiyi-ta-modelyuvannya-energetichnogo-profilyu-mikrokontrolernih-pristroyiv/

Аннотация: (Українська) Досліджені методи зниження споживання енергії та підвищення енергоефективності електронних пристроїв у вбудованих системах.

Методика планирования разработки IТ-продуктов для внешних рынков

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Методика планирования разработки IТ-продуктов для внешних рынков//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/metodika-planirovaniya-razrabotki-it-produktov-dlya-vneshnih-rynkov/

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию методики планирования разработки ИТ-продуктов для внешних рынков. В исследовании определена сущность процесса планирования разработки ИТ продуктов, охарактеризованы теоретические подходы к планированию и реализации ИТ-проектов. Данная статья раскрывает методики планирования разработки ИТ продуктов для внешних рынков. Также в работе рассмотрены особенности внедрения новой методики планирования разработки ИТ продуктов для внешних рынков. Определено, что IT-рынок, или рынок информационных продуктов и услуг, с момента своего возникновения и по настоящий день является сферой деятельности, представляет немалый интерес для компаний любого размера и уровня рентабельности. Интерес этот обусловлен несколькими причинами. Во-первых, динамичными темпами интенсивного, а нередко и революционного развития информационных технологий. Во-вторых, широкими возможностями по информатизации любого бизнес-процесса. В-третьих, постоянным увеличением числа потребителей информационных технологий и ростом уровня их знаний. В-четвертых, наличием мощного инструмента маркетинга - всемирной сети Интернет, которая является порождением сферы информационных технологий. Предложена классификация современного рынка ИТ-услуг; рассмотрены и проанализированы разновидности взаимодействия субъектов в процессе производства ИТ-услуги и ИТ-продукта; охарактеризованы существующую терминологию в сфере предоставления ИТ-услуг и предложено ее уточнения, в частности, предложен термин «законченный ИТ-продукт», который является результатом предоставления ИТ-услуги, прошедший процесс преобразования от формирования технического задания до внедрения заказчиком и дальнейшего сопровождения исполнителем; формализована и охарактеризованы бизнес-процесс создания «законченного» ИТ-продукта; определены и проанализированы особенности ИТ - услуг, влияющих на их продвижение на рынке; определено, какими маркетинговыми коммуникациями целесообразно сопровождать процесс предоставления ИТ-услуг. Исследовано состояние современной ИТ-индустрии, определено, что она существенно выросла за последние десять лет, а ее основательная научная база предоставляет значительный потенциал для дальнейшего увеличения доходов от экспорта.

Стандарты точности, которые используются на электронных навигационных картах

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Стандарты точности, которые используются на электронных навигационных картах//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2020/12/standarty-tochnosti-kotorye-ispolzuyutsya-na-elektronnyh-navigatsionnyh-kartah/

Аннотация: Сформулировано объективные причины использования современных стандартов точности применяемых на навигационных картах. Сделан вывод о необходимости использования таких стандартов на судах и их дальнейшее развитие для безопасности мореплавания.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала