Содержание журнала №8 (август) 2019 г.

Інноваційна економіка крізь призму зарубіжного досвіду

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Інноваційна економіка крізь призму зарубіжного досвіду//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/8/innovatsijna-ekonomika-kriz-prizmu-zarubizhnogo-dosvidu/

Аннотация: (Українська) У статті досліджуються провідні напрямки формування інноваційної економіки, включаючи поряд з техніко-технологічними інноваціями, також організаційні, інституційні та соціальні нововведення. Уточнюються уявлення про те, наскільки радикальними повинен бути перехід до інноваційного розвитку в сфері економіки на досвіді зарубіжних країн.

Використання системи контролю доступу для захисту інформації в офісних приміщеннях

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Використання системи контролю доступу для захисту інформації в офісних приміщеннях//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/8/vikoristannya-sistemi-kontrolyu-dostupu-dlya-zahistu-informatsiyi-v-ofisnih-primishhennyah/

Аннотация: (Українська) Проведено аналіз використання електромеханічних замків з системою контролю і управління доступом їх переваги та недоліки. Розглянута можливість використання для фізичного контролю доступу механічних дверних замків які були встановлені з невеликою доробкою.

Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/8/poryadok-provedennya-konkursu-z-viznachennya-privatnogo-partnera/

Аннотация: (English) The article is devoted to the analysis of legal regulation of the procedure for conducting a competition for the definition of a private partner within the framework of the procedure of public-private partnership. Currently, among the sources of such regulation, the Law "On Public-Private Partnership" and the Procedure for conducting a tender for identifying a private partner for the implementation of public-private partnership on objects of state, communal property and objects belonging to the Autonomous Republic of Crimea are allocated. The author identifies the stages of the competition for the determination of the private partner (from the decision to hold the contest before announcing and publishing the results of the contest and concluding the contract; the author singles out nine such stages) and analyzes each of them. The current state of legislation in this area and the main shortcomings of the legal regulation of the analyzed institute are researched. In particular, attention was paid to the declarative nature of certain provisions of the legislation and their non-conformity with the names of articles. The criteria for evaluating bids are also explored. The author comes to the conclusion that the current legislation in the part of legal regulation of the procedure for conducting a tender for the determination of a private partner is overburdened with formal requirements that may pose a potential threat to contest the results of the competition. Moreover, neither the Law nor the Procedure does not establish the consequences of violations of the relevant procedural requirements for conducting a competition (recognition of a contest invalid, something that has not happened, etc.).

Проблемні питання провадження в суді присяжних в Україні

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Проблемні питання провадження в суді присяжних в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/8/problemni-pitannya-provadzhennya-v-sudi-prisyazhnih-v-ukrayini/

Аннотация: (Українська) В науковій роботі проаналізовано теоретичні та практичні проблеми інституту суду присяжних в Україні. Автором виявлено основні недоліки, які мали місце протягом більш ніж 6-річного функціонування даного інституту. Досліджено статистичні дані щодо розгляду кримінальних проваджень судом присяжних в Україні станом на серпень 2019 року, а також розкрито зарубіжний досвід правового регулювання зазначеного інституту. В науковій роботі розглянуто практику Європейського суду з прав людини в контексті суду присяжних та сформовано пропозиції щодо вдосконалення організації та діяльності суду присяжних в Україні.

Ценности в жизни человека и общества. Проблема выбора ценностей

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Ценности в жизни человека и общества. Проблема выбора ценностей//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/publications/filosofiya/2019/8/tsennosti-v-zhizni-cheloveka-i-obshhestva-problema-vybora-tsennostej/

Аннотация: Статья посвящена исследованию сущности ценностных ориентаций в отечественной и зарубежной научной литературе. Посвящено осмыслению проблемы становления системы ценностей в современном украинском обществе, которое характеризуется наличием ценностного нигилизма, неопределенностью приоритетных ценностей, что является существенным препятствием экономических, политических и духовных сдвигов.

Корупція, як фактор системної (гібридної) війни

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Корупція, як фактор системної (гібридної) війни//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/8/koruptsiya-yak-faktor-sistemnoyi-gibridnoyi-vijni/

Аннотация: (Українська) У статті досліджується феномен корупції у контексті ведення системної (гібридної) війни проти України, що становить загрозу міжнародному правопорядку та безпеці, розглядаються механізми застосування індикаторів виявлення корупційних ризиків та надаються пропозиції щодо впровадження нової моделі побудови оперативного забезпечення, що ґрунтується на захисті потенційно уразливих об’єктів.

Проблема оптимизации налогов: история и современность

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Проблема оптимизации налогов: история и современность//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/8/problema-optimizatsii-nalogov-istoriya-i-sovremennost/

Аннотация: В статье рассматриваются исторические взгляды на появление налогов, как определенных экономических отношений между государством и обществом - от Древних времен до современности. Поставлен актуальный вопрос понимания понятия «оптимизация», как отличаются «оптимизация» и «минимизация» налогов, а также, каким образом происходит снижение налоговой нагрузки предприятия. Проводится анализ проблемы, а именно: улучшает ли уменьшение расходов предприятия финансово-хозяйственное состояние налогоплательщиков, и является ли это нормальным явлением для ведения бизнеса и экономических процессов; заинтересовано ли государство в оптимизации налогообложения налогоплательщиков в долгосрочной перспективе, и повышает ли уменьшение расходов на уплату налогов финансовую устойчивость предприятия.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала