Тег: транспортна підсистема

Удосконалення управління логістичною системою підприємства на основі раціоналізації транспортних процесів

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Удосконалення управління логістичною системою підприємства на основі раціоналізації транспортних процесів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/2/udoskonalennya-upravlinnya-logistichnoyu-sistemoyu-pidpriyemstva-na-osnovi-ratsionalizatsiyi-transportnih-protsesiv/

Аннотация: (Українська) Розглянуто теоретичні засади логістичної системи підприємства. Досліджено поняття «логістична система підприємства». Визначено проблеми, які заважають підвищенню ефективності логістичної системи на підприємстві та запропоновано низку заходів щодо удосконалення логістичної системи, що дозволить підприємству оптимізувати логістичні витрати та допоможе досягнути вищого рівня конкурентоспроможності на ринку.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала