Tag: доказывания

Доказування у кримінальному процесі: проблема визначення поняття

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Доказування у кримінальному процесі: проблема визначення поняття//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/1/12-2/

Анотація: У науковій статті розглянуті погляди науковців щодо визначення поняття доказування. Не дивлячись на те, що дана тема завжди залишалась актуальною на сьогоднішній день в чинному кримінально-процесуальному кодексі України все ще немає розкриття цього терміну. На нашу думку це є досить негативним явищем, адже доказування у кримінальному процесі відіграє одну з ключових ролей, бо саме завдяки правильному ходу доказування можна захистити не винну людини від незаконних засудження. Нами було запропоновано власне визначення цього дефініцію, яке можна використовувати на законодавчому рівні.

Повідомлення про підозру: дискусійні питання

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Повідомлення про підозру: дискусійні питання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/9/uvedomlenie-o-podozrenii-diskussionnye-voprosy/

Анотація: На основі дослідження правового регулювання такого інституту як «повідомлення про підозру» виокремити окремі питання, що вимагають розгляду. Запропонувати шляхи вдосконалення норм, які закріплено у Кримінальному процесуальному кодексі України (КПК України)

Стандарт доказування в цивільному судочинстві

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Стандарт доказування в цивільному судочинстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/12/standart-dokazuvannya-v-tsivilnomu-sudochinstvi/

Анотація: Статтю присвячено дослідженню поняття стандарту доказування у співвідношенні з такими суміжними поняттями, як доказування та тягар доказування. Виділено три основні стандарти доказування у процесуальному праві світу. Виокремлено їхні ключові ознаки та особливості. Проаналізовано практику Європейського суду з прав людини та національних судів з приводу застосування стандартів доказування. Зроблено висновок про необхідність законодавчого закріплення стандартів доказування в Україні.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат