Содержание журнала №8 (август) 2021 г.

Адміністративна юрисдикція СБУ

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Адміністративна юрисдикція СБУ//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №8. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/8/4-7/

Аннотация: (Українська) В даній статті досліджується питання щодо виникнення та взаємодії правоохоронними органами України адміністративних правовідносин, вирішення адміністративно-правових спорів і застосування санкцій, передбачених нормами адміністративного права, забезпечення та виконання адміністративно-процесуальної діяльності крізь призму застосування законодавчих актів, що регулюють дане питання та безпосередньо шляхом аналізу впливу Служби безпеки України на дану сферу, її повноважень та обов'язків. Досліджуються основні поняття, що стосуються адміністративної юрисдикції СБУ.

Тенденції видатків на оборону в Україні

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Тенденції видатків на оборону в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №8. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/8/3-7/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена дослідженню видатків на оборону в Україні. Проаналізовано динаміку та структуру видатків на оборону країни протягом 2016 – 2020 років. Окрема увага приділена проблемним питанням фінансування потреб національної оборони країни та запропоновано шляхи подолання проблемних питань у сфері видатків на оборону.

Формування моделі регіонального брендингу

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Формування моделі регіонального брендингу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №8. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/8/2-7/

Аннотация: Рассматриваются теоретические аспекты формирования бренда региона, приводится модель бренда региона.

К вопросу предотвращения и противодействия коррупции в судебной сфере

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. К вопросу предотвращения и противодействия коррупции в судебной сфере//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №8. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/8/1-8/

Аннотация: На основе изучения теории и обобщения судебной практики Украины в статье представлены результаты исследования, касающиеся вопроса предотвращения и противодействия коррупции в судебной сфере, а также приведены соответствующие выводы и предложения в этом направлении.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала