Содержание журнала №7 (июль) 2018 г.

Art therapy as a form of psychological help addicted people

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Art therapy as a form of psychological help addicted people//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №7. - https://nauka-online.com/publications/psihologiya/2018/7/art-therapy-as-a-form-of-psychological-help-addicted-people/

Аннотация: (English) The article is devoted to the analysis of the features of art therapy as one of the methods of psychotherapy, which arose within the framework of analytical psychology. Art therapy is an effective tool for the formation of an active life position of the individual. The relevance of art therapy in relation to the treatment and rehabilitation of drug addicts is substantiated. Methods of art therapy in relation to drug addicts have considerable potential and even certain advantages compared to other psychotherapeutic approaches.

Прогнозування значень часового ряду з використанням нейронних мереж

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Прогнозування значень часового ряду з використанням нейронних мереж//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №7. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/7/prognozuvannya-znachen-chasovogo-ryadu-z-vikoristannyam-nejronnih-merezh/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуті методи прогнозування часових рядів, зроблено попередню обробку значень промислового індексу Доу-Джонса та прогноз з використанням нейронних мереж.

Использование технологии Fingerprint для аутентификации в веб-приложениях

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Использование технологии Fingerprint для аутентификации в веб-приложениях//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №7. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/7/vikoristannya-tehnologiyi-fingerprint-dlya-autentifikatsiyi-u-veb-zastosunkah/

Аннотация: Данная статья посвящена анализу и разработке технологии Fingerprint, которая реализует аутентификацию на основе отпечатков пальцев.

Скорингові моделі для оцінки кредитоспроможності позичальників банку

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Скорингові моделі для оцінки кредитоспроможності позичальників банку//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №7. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/7/skoringovi-modeli-dlya-otsinki-kreditospromozhnosti-pozichalnikiv-banku/

Аннотация: (Українська) Дослідження присвячено питанню визначення ймовірності неповернення кредиту позичальником банку. Мета даної роботи — аналіз та порівняння скорингових моделей на основі методів дерев рішень та логістичної регресії для оцінки кредитоспроможності позичальників банку та побудова скорингової карти на основі кращої моделі. Отримані результати підтверджують ефективність використання скорингових моделей з метою зменшення ризику при видачі кредитів та збільшення прибутку.

Бездротові передавачі камер відеоспостереження в інформаційно-охоронній системі «Розумний будинок»

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Бездротові передавачі камер відеоспостереження в інформаційно-охоронній системі «Розумний будинок»//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №7. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/7/1703-2/

Аннотация: (Українська) Проведено аналіз існуючих систем бездротового відеоспостереження. Сформульовані основні переваги і недоліки бездротового відеоспостереження за якими відзначено, що така архітектурна реалізація передачі інформації дозволяє забезпечити високу якість сигналу з усуненням комутаційної складової кабельної системи зв’язку. Наведено аналіз аналогових та цифрових (IP) типів систем.

Використання каскадних нео-фаззі нейронних мереж для прогнозу

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Використання каскадних нео-фаззі нейронних мереж для прогнозу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №7. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/7/vikoristannya-kaskadnih-neo-fazzi-nejronnih-merezh-dlya-prognozu/

Аннотация: (Українська) У статті розглянута каскадна нео-фаззі нейронна мережа, зроблені висновки о точності моделі при різній кількості правил та входів. Розглянута робота моделі при прогнозі промислового індексу Доу-Джонса.

Використання рекурентних нейронних мереж в обробці природної мови

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Використання рекурентних нейронних мереж в обробці природної мови//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №7. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/7/ikoristannya-rekurentnih-nejronnih-merezh-v-obrobtsi-prirodnoyi-movi/

Аннотация: (Українська) У роботі обґрунтовано складність обробки текстів, написаних природними мовами, розглянуто структуру рекурентних нейронних мереж та їх переваги при застосуванні у моделях обробки текстових даних. Досліджено моделі для машинного перекладу і генерування/предикції тексту.

Способы создания сайтов. Преимущества и недостатки SaaS – платформ

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Способы создания сайтов. Преимущества и недостатки SaaS – платформ//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №7. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/7/sposoby-sozdaniya-sajtov-preimushhestva-i-nedostatki-saas-platform/

Аннотация: Данная работа посвящена сравнению различных способов создания web-сайтов и анализа использования SaaS-платформ для создания web-сайтов и web-приложений. Проведен анализ таких SaaS-платформ: Weebly, Wix, uCoz, InSales, Shopify, Site123.

Методика оценки стартапа на основе бизнес-модели CANVAS

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Методика оценки стартапа на основе бизнес-модели CANVAS//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/7/metodika-otsenki-startapa-na-osnove-biznes-modeli-canvas/

Аннотация: В статье исследована возможность использования методики бизнес-модели CANVAS при оценке инвестиционной привлекательности стартапа. Определены ключевые особенности использования бизнес-модели CANVAS при оценке стартапа на этапе преддоходности и обоснована эффективность ее применения. Предложен алгоритм получения результата об инвестиционной привлекательности стартапа по показателям выполнимости категорий (сегментов) бизнес-модели CANVAS в процентном соотношении.

Система для диагностирования ночной синкопе

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Система для диагностирования ночной синкопе//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №7. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/7/sistema-dlya-diagnostirovaniya-nochnoj-sinkope/

Аннотация: Создан макет системы для диагностирования ночной синкопе на базе аппаратно-вычислительной платформы Arduino Uno. Экспериментально подтверждена возможность использования аппаратно-вычислительной платформы Arduino в клинической практике.

Блок измерения температуры крови в инфракрасном диапазоне

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Блок измерения температуры крови в инфракрасном диапазоне//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №7. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2018/7/blok-izmereniya-temperatury-krovi-v-infrakrasnom-diapazone/

Аннотация: Создан макет системы неинвазивного контроля температуры в контуре искусственного кровообращения на базе аппаратно-вычислительной платформы Arduino. Разработанный макет системы неинвазивного контроля температуры позволяет более точно регулировать температуру в контуре искусственного кровообращения.

Оптимизация производства лекарственного средства кордиамина, раствора для инъекций 250 мг/мл с помощью технического переоснащения производства

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оптимизация производства лекарственного средства кордиамина, раствора для инъекций 250 мг/мл с помощью технического переоснащения производства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №7. - https://nauka-online.com/publications/farmatsevtika/2018/7/optimizatsiya-proizvodstva-lekarstvennogo-sredstva-kordiamina-rastvora-dlya-inektsij-250-mg-ml-s-pomoshhyu-tehnicheskogo-pereosnashheniya-proizvodstva/

Аннотация: В этой работе исследован способ оптимизации производства лекарственного средства Кордиамина, раствора для инъекций 250 мг/мл с помощью технического переоснащения процесса производства.

Построение базы знаний для системы дистанционного обучения

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Построение базы знаний для системы дистанционного обучения//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №7. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2018/7/postroenie-bazy-znanij-dlya-sistemy-distantsionnogo-obucheniya/

Аннотация: В исследовании проанализированы методы создания и реализации рекомендательных систем. Приведено сравнение результатов работы различных методов. Предложены способы внедрения рекомендательных алгоритмов в систему дистанционного обучения.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала