Authors

Наталья Цимбаленко

Tsymbalenko Natalia

City: Kyiv

Science degree: PhD in Economics

Place of work/study: Kyiv National University of Technologies and Design

Autor articles

Стан і тенденції розвитку банківської системи України

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Стан і тенденції розвитку банківської системи України//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/12/stan-i-tendentsiyi-rozvitku-bankivskoyi-sistemi-ukrayini/

Annotation: (Українська) Проаналізовано стан та тенденції розвитку банківської системи України.

Choice of the strategy of management of payment capacity and liquidity of the bank

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Choice of the strategy of management of payment capacity and liquidity of the bank//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/2018/vybor-strategii-upravleniya-platezhesposobnostyu-i-likvidnostyu-banka/

Annotation: The article deals with the approaches to the interpretation of the essence of the categories "liquidity" and "solvency" of the bank; the parameters of their interconnection and significant differences are highlighted; external and internal factors that influence the level of liquidity of the bank are considered, and, accordingly, influence the choice of the strategy of liquidity management of the bank; described the existing strategies of liquidity management of a banking institution, conditions, advantages and disadvantages of their application were determined.

Порівняльний аналіз страхового ринку країн Західної Європи та України

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Порівняльний аналіз страхового ринку країн Західної Європи та України//Science online: International Scientific e-zine - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2018/11/porivnyalnij-analiz-strahovogo-rinku-krayin-zahidnoyi-yevropi-ta-ukrayini/

Annotation: (Українська) У статті проведено порівняльний аналіз страхового ринку України та окремих країн Європейського Союзу, визначено структуру та проаналізовано основні показники страхових ринків Великобританії, Франції, Німеччини та України. Проведено аналіз функціонування вітчизняного та зарубіжних ринків страхування, а саме Великобританії, Німеччини, Франції за такими основними показниками як: чисельність страховиків; обсягів валових страхових премій та валових страхових виплат; рівнів валових страхових виплат; рівнів проникнення страхування у країні. Виявлено основні тенденції розвитку цих ринків. Виявлено, що розвиток страхового ринку в Україні протягом 2013-2017 рр. характеризувався такими негативними явищами, як: низька довіра громадськості до страхових компаній; низький рівень платоспроможності споживачів страхових послуг; низький рівень розвитку інфраструктури страхового ринку; низька ринкова капіталізація та низька якість активів; непопулярність страхування життя серед населення України; відсутність механізму гарантування страхових виплат за довгостроковим страхуванням життя; фінансово-економічна та соціально-політична нестабільність у країні. З’ясовано можливі напрями вдосконалення вітчизняного страхового ринку на основі зарубіжного досвіду. За результатами проведеного аналізу з’ясовано, що страховий ринок України, у порівнянні з провідними країнами світу, є недостатньо розвинутим, це показує рівень проникнення страхування та рівень валових страхових виплат.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine