Authors

Владислав Моїсеєнко

Moiseienko Vladyslav

City: Sumy

Science degree: Student

Place of work/study: Sumy National Agrarian University

Autor articles

Актуальні проблеми визначення нематеріальних активів в бухгалтерському обліку

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Актуальні проблеми визначення нематеріальних активів в бухгалтерському обліку//Science online: International Scientific e-zine - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/en/publications/ekonomika/2020/12/aktualni-problemi-viznachennya-nematerialnih-aktiviv-v-buhgalterskomu-obliku/

Annotation: (Українська) На сьогоднішній день, при активному розвитку глобалізації економіки, неможливо залишити без змін господарські зв’язки багатьох підприємств. Насамперед, виникає необхідність перегляду створення та формування активів підприємства. Пріоритету серед існуючих активів набувають нематеріальні активи. Очевидним є той факт, що збільшення обсягів виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції у всьому світі на сьогодні потребують максимального використання науково-технологічних знань, найсучасніших інноваційних технологій та результатів інтелектуальної діяльності людини. В сучасному світі успіх всіх топових компаній більшою мірою залежить від інтелектуальних можливостей системи, чим від фізичних активів. Вітчизняні суб’єкти господарювання мають незначний відсоток нематеріальних активів, порівняно зі світовими.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine