Автори

Владислав Моїсеєнко

Моїсеєнко Владислав Ігорович

Місто: Суми

Вчений ступінь: студент

Місце роботи/навчання: Сумський національний аграрний університет

Autor articles

Актуальні проблеми визначення нематеріальних активів в бухгалтерському обліку

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Актуальні проблеми визначення нематеріальних активів в бухгалтерському обліку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/aktualni-problemi-viznachennya-nematerialnih-aktiviv-v-buhgalterskomu-obliku/

Анотація: На сьогоднішній день, при активному розвитку глобалізації економіки, неможливо залишити без змін господарські зв’язки багатьох підприємств. Насамперед, виникає необхідність перегляду створення та формування активів підприємства. Пріоритету серед існуючих активів набувають нематеріальні активи. Очевидним є той факт, що збільшення обсягів виробництва та реалізації конкурентоспроможної продукції у всьому світі на сьогодні потребують максимального використання науково-технологічних знань, найсучасніших інноваційних технологій та результатів інтелектуальної діяльності людини. В сучасному світі успіх всіх топових компаній більшою мірою залежить від інтелектуальних можливостей системи, чим від фізичних активів. Вітчизняні суб’єкти господарювання мають незначний відсоток нематеріальних активів, порівняно зі світовими.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат