Індексування журналу

Редакція проводить безперервну роботу по включенню журналу в міжнародні електронні бібліотеки, каталоги та наукометричні бази для входження в світовий науковий інформаційно-комунікативний простір, а також по підвищенню рейтингу журналу та індексів цитування наших авторів.

На сьогодні журнал представлений у:

1. ResearchBib – міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців.

2. Scientific Indexing Services (SIS) – фокусується на цитуванні, індексації, аналізі цитованості, і підтримує бази даних, що охоплюють тисячі наукових журналів. SIS забезпечує кількісну та якісну оцінку рейтингу, а також категоризацію журналів для академічного аналізу та передового досвіду. Цей фактор використовується для оцінювання престижу журналів (посилання).

3. Polish Scholarly Bibliography (PBN) –  наукова база даних польського Міністерства науки та вищої совіти. PBN є частною POL-on – The System of Information on Higher Education (посилання).

4. Electronic Journals Library. Бібліотека електронних журналів з 1997р. в рамках проекту університетської бібліотеки Регенсбурга, у співпраці з Бібліотекою Технічного університету Мюнхена пропонує швидкий, структурований і уніфікований доступ (англійською та німецькою мовами) до наукових повнотекстових журналів. Вона включає в себе 76 419 назв, з яких 13 923 журналів з усіх галузей знання видається тільки в електронному вигляді. 45575 найменувань журналів знаходяться у вільному доступі в повнотекстовому варіанті. Повний доступ до всіх видань мають установи, які беруть участь у проекті (посилання).

5. Cosmos Impact Factor – було засновано відомими вченимиГрупа зі ста вчених з різних країн у різних дисциплінах заснували Космос в 2010 році з конкретною метою надання якісної інформації для дослідника, надає імпакт-фактор та індекс академічних журналів, книг, підтримує наукові послуги баз даних для дослідників, редакторів журналів видавництв (посилання).

6.Eurasian Scientific Journal Index – база даних найбільш важливих наукових журналів в Європі і Азії, де публікуються найбільш авторитетні дослідження.

7.Academic keys – база пошуку наукових журналів відповідно з професійною діяльністю (посилання).

8.Ulrichsweb Global Serials Directory – база даних американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік серійних (періодичних) видань (популярних і наукових журналів) за всіма тематичними напрямками життєдіяльності (посилання).

9.Гугл Академія (англ. Google Scholar) – пошукова система повних текстів наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Проект працює з листопада 2004 року. Індекс «Гугл Академії» включає дані з більшості рецензованих журналів онлайн найбільших наукових видавництв Європи і Америки. (посилання)

10.JOURNAL FACTOR є всесвітньо визнаним форумом для просування науково-дослідницької роботи та обміну знаннями (посилання).

11.The Journals Impact Factor (JIF) – забезпечує інструменти для ранжирування, класифікації, оцінки та порівняння різних міжнародних і національних видань (посилання).

12. CiteFactor – це сервіс, який надає доступ журналам, які контролюють якість публікацій з відкритим доступом. Каталог, індексуючи журнали, прагне бути всеосяжним і охоплювати всі наукові та академічні журнали відкритого доступу, які використовують відповідні системи контролю якості (посилання).

13. CrossRef – незалежна організація, утворена в 2000 р. з ініціативи групи наукових видавців. В даний час в базі міститься кілька десятків мільйонів публікацій з наукових журналів практично всіх країн світу. The Digital Object Identifier (DOI) – це система визначення наукового контенту в мережі Інтернет. Система DOI забезпечує структуру для постійної ідентифікації, управління метаданими, зв’язку користувачів з постачальниками контенту. DOI полегшує користувачам (читачам) пошук оригіналу (першоджерела) наукової публікації. Технологія і ідентифікатор DOI за допомогою бази CrossRef дозволяє звертатися до оригіналів наукових статей за їх метаданими, розміщеними в мережі Інтернет. Ідентифікатор DOI завжди залишається незмінним, оскільки прив’язаний до URL-адреси наукової роботи. Префікс видавничого дому “Інтернаука” – 10.25313, за ним ви можете знайти нас в списку членських організацій на сайті Crossref.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат