Рубрики: Юриспруденция

Підстави відшкодування шкоди завданої правоохоронними органами

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Підстави відшкодування шкоди завданої правоохоронними органами//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/6/pidstavi-vidshkoduvannya-shkodi-zavdanoyi-pravoohoronnimi-organami/

Анотація: У статті досліджено перелік підстав відшкодування шкоди завданої громадянинові незаконними діями органів, які здійснюють оперативно розшукову діяльність,досудового розслідування, прокуратури та суду відповідно до чинного законодавства. Акцентовано увагу на правових позиції Верховного Суду, аналізі судової практики.

Розвиток республіканської форми правління: історико-правовий аспект

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Розвиток республіканської форми правління: історико-правовий аспект//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/6/rozvitok-respublikanskoyi-formi-pravlinnya-istoriko-pravovij-aspekt/

Анотація: Досліджено історію становлення сучасної республіканської форми правління. Розглянуті різні види існування сучасної республіки. Проаналізовано функції та повноваження різних представників державної влади у республіці.

Взаємодія національної поліції та національної гвардії України у забезпеченні охорони громадського порядку

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Взаємодія національної поліції та національної гвардії України у забезпеченні охорони громадського порядку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/6/vzaimodejstvie-natsionalnoj-politsii-i-natsionalnoj-gvardii-ukrainy-v-obespechenii-ohrany-obshhestvennogo-poryadka/

Анотація: Стаття присвячена доцільності взаємодії Національної поліції та Національної гвардії України у сфері охорони громадського порядку і безпеки. Досліджено наукову думку щодо визначення понять “громадський порядок” та “громадська безпека” та їх співвідношення. Авторами було порушено питання боротьби із правопорушеннями як основною функцією органів Національної поліції та Національної гвардіїї України. У статті проаналізовано практику застосування нормативно-правової бази, присвяченої взаємодії органів МВС у забезпеченні громадського порядку під час проведення масових заходів.

Конфлікт принципу територіальної цілісності та права націй і народів на самовизначення

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Конфлікт принципу територіальної цілісності та права націй і народів на самовизначення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/5/2480-2/

Анотація: У науковій статті розглянуто нормативне закріплення принципу територіальної цілісності та права націй і народів на самовизначення, а також здійснено ґрунтовний аналіз їх змісту, виокремлено проблемні аспекти реалізації права на самовизначення у сучасних реаліях та визначено проблеми взаємодії принципу територіальної цілісності та права націй і народів на самовизначення та вирішення конфлікту між ними.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат