Рубрики: Юриспруденция

Досвід організації федеральних парламентських виборів у Німеччині для покращення організації виборів до парламенту України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Досвід організації федеральних парламентських виборів у Німеччині для покращення організації виборів до парламенту України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/7/opyt-organizatsii-federalnyh-parlamentskih-vyborov-v-germanii-dlya-uluchsheniya-organizatsii-vyborov-v-parlament-ukrainy/

Анотація: Стаття присвячена дослідженню особливостей організації парламентських виборів в Україні та Німеччині. Вивчається проведення й правова природа організації виборів. Аналізується співвідношення спільних та відмінних рис між ними з метою виявлення та виокремлення передумов для покращення організації виборів до парламенту України.

Участь України в ініціативі ЄС «Східне партнерство»: енергетична стратегія та захист довкілля

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Участь України в ініціативі ЄС «Східне партнерство»: енергетична стратегія та захист довкілля//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/6/uchastie-ukrainy-v-initsiative-es-vostochnoe-partnerstvo-energeticheskaya-strategiya-i-zashhita-okruzhayushhej-sredy/

Анотація: У статті розглядаються питання партнерства України з Європейським Союзом у рамках сприяння фінансовій підтримці та посиленню енергетичної безпеки країни, стимулювання економічного і соціального розвитку, як проводяться секторальні реформи, як привертається увага суспільства до захисту навколишнього середовища, і які заохочення сприяють міжкультурному діалогу. Проводиться аналіз проблеми, а саме: чи забезпечує Україна, на даному етапі свого розвитку, ухвалення базових законів, а також нормативно-правових актів вторинного законодавства, спрямованих на імплементацію норм європейського права в українську правову систему у сфері паливно-енергетичного комплексу.

Четверте покоління прав людини в контексті взаємозв’язку правових та моральних норм

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Четверте покоління прав людини в контексті взаємозв’язку правових та моральних норм//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/6/chetverte-pokolinnya-prav-lyudini-v-konteksti-vzayemozv-yazku-pravovih-ta-moralnih-norm/

Анотація: Зміни в суспільних відносинах, що відбулися в XXI ст., спричинили значну трансформацію законодавства в галузі прав людини та появу правових норм, що регулюють принципово нові аспекти життєдіяльності особи. Вчені-юристи все частіше розмірковують над тим, чи можна визнати ці новели за четверте покоління прав людини. Водночас права, що становлять зміст так званого четвертого покоління, залишаються предметом палких дискусій як серед науковців, так і серед законодавців через їхню неоднозначну оцінку з точки зору моралі. Актуальність обраної теми зумовлена також великою кількістю змін у сучасному законодавстві, що закріплюють та регулюють нові права та свободи індивіда, а також необхідністю їхньої оцінки як із правової, так і з моральної точки зору. Зараз перед людиною постало багато можливостей, яких до цього часу не існувало, зокрема, клонування людини, трансплантація органів, використання «віртуальної реальності», штучне запліднення, зміна статі, «генна інженерія». Право як система правових норм повинне давати адекватну відповідь на ці зміни у вигляді відповідного нормативного регулювання. Внаслідок всіх цих можливостей у людини виникають нові права, яких до цього часу не існувало. Такі права називають «четвертим поколінням» прав людини. Щодо деяких вищезазначених прав належне правове регулювання ще недостаньо розроблене, також в Україні не проводилося ґрунтовних наукових досліджень щодо «четвертого покоління» прав людини, тому їх дослідження є актуальним та своєчасним.

Система органів місцевого самоврядування Японії

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Система органів місцевого самоврядування Японії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/6/sistema-organov-mestnogo-samoupravleniya-yaponii/

Анотація: На теперішній день Японія являє собою одну з найрозвинутіших країн світу. Перетерпівши складний шлях внутрішньої реформації та пройшовши через докорінну зміну інститутів управління, наразі ця країна стала символом прогресу у багатьох сферах, починаючи з провідних технологій та економічної потужності, закінчуючи побудовою реального демократичного суспільства, яке водночас робить японські мегаполіси найбезпечнішими в світі. Відповідних змін в тому числі зазнало місцеве самоврядування. Стаття присвячена аналізу муніципального законодавства та устрою органів місцевого самоврядування Японії. Одним із основних завдань є дослідження основ розподілу влади, функцій та повноважень на місцях з метою кращого розуміння японської моделі управління, з’ясування її позитивних сторін та особливостей, а також перейняття досвіду даної країни для побудови більш ефективної системи органів місцевого самоврядування в Україні. Аналіз нормативно-правових актів Японії, які регулюють вищезгадане питання надає вичерпні відповіді на питання щодо формування, устрою та функціонування системи місцевих органів, організацію системи стримувань і противаг на даному рівні та їх законодавче закріплення. Крім того у статті надана оцінка ступеня централізації влади та особливості делегування повноважень та функцій центральними органамивиконавчої влади та державними органами влади на місцях місцевому самоврядуванню, та рівень автономії даних органів при вирішенні питань місцевого рівня. Був проведений аналіз робіт науковців, які займалися вивченням особливостей системи та принципів організації органів місцевого самоврядування зарубіжних країн, зокрема органів місцевого самоврядування Японії, та їх розробок і пропозицій щодо внесення певних вдосконалень в законодавство України з метою покращення роботи цих органів.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат