Рубрики: Юриспруденция

Проблемні питання розробки законодавства про адвокатуру на початку 90-х років

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблемні питання розробки законодавства про адвокатуру на початку 90-х років//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/6/9-6/

Анотація: У статті розкриваються проблеми розробки законодавства про адвокатуру часів незалежної України. Визначено новели, які з’явились у новому Законі України «Про адвокатуру» та висвітлена роль Спілки адвокатів України у прийнятті даного закону. Також визначено ключову роль одеських адвокатів у прийнятті Правил адвокатської етики.

Конституційно-правові основи формування корпусу професійних суддів: зарубіжний досвід

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Конституційно-правові основи формування корпусу професійних суддів: зарубіжний досвід//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/2/15-5/

Анотація: У статті розкрито конституційно-правові основи і особливості формування корпусу професійних суддів у зарубіжних державах. З’ясовано, що у багатьох країнах функціонує незалежний спеціалізований орган, до компетенцій якого відноситься забезпечення підготовки кандидатів, що претендують на посади суддів, до прикладу у Франції – Національна школа магістратури, Грузії – Вища рада юстиції, Польщі – Національна рада судочинства, Німеччині – вибіркова комісія, Хорватії – Державна судова рада, Сполучених Штатах Америки – судовий комітет Сенату, Великій Британії – Комісія з питань призначення суддів тощо. Встановлено, що процес підготовки кандидатів, що претендують на посади суддів, має враховувати аспект формування навичок, передбачений у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Доведено, що у контексті здійснення спеціальної підготовки кандидатів, що претендують на посади суддів, слід опиратися на положення Рекомендації Rec(2004) Комітету міністрів Ради Європи державам-членам про роль Європейської конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці. Визначено, що конституційно-правова основа діяльності закладів, що проводять професійне навчання кандидатів, що претендують на посади суддів, визначена спеціальним законом у багатьох країнах. З’ясовано, що професійне навчання суддів проходить у форматах поєднання міждисциплінарного підходу до навчання із мультидисциплінарним, використання для навчання різних практичних методів, опираючись на вимоги європейського законодавства, розроблення програми для покращення лідерських і управлінських навичок кандидатів, що претендують на посади суддів. Запропоновано враховувати досвід Франції, Грузії, Польщі, Німеччини, Хорватії, Сполучених Штатів Америки, Японії Великої Британії, а також інших країн при формуванні корпусу професійних суддів в Україні.

Правовий висновок касаційного суду як інструмент забезпечення сталості та єдності судової практики в Україні

Автор: , , та

Бібліографічний опис статті:

, , та . Правовий висновок касаційного суду як інструмент забезпечення сталості та єдності судової практики в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/2/14-5/

Анотація: У статті розкрито практичне питання, яке стосується правового висновку касаційного суду як інструменту забезпечення сталості та єдності судової практики в Україні.

Проблематика поновлення договору оренди земельної ділянки

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Проблематика поновлення договору оренди земельної ділянки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/6/1-6/

Анотація: У статті досліджено теоретичні та практичні питання щодо поновлення договору оренди земельної ділянки з реалізацією переважного права орендаря перед іншими особами на укладення договору оренди земельної ділянки на новий строк.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат