Рубрики: Юриспруденция

Престолонаслідування як заміщення глави держави

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Престолонаслідування як заміщення глави держави//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/5/prestolonasliduvannya-yak-zamishhennya-glavi-derzhavi/

Анотація: В статті досліджено питання основних видів систем наслідування престолу в зарубіжних країнах, їх особливості, переваги і недоліки. Проведено порівняльний аналіз систем престолонаслідування з метою виявлення проблем при використанні кожної з них, запропоновано шляхи їх вдосконалення та адаптації до умов сьогодення з врахуванням актуальних державотворчих явищ.

Процесуальні особливості розгляду колективних спорів в Україні

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Процесуальні особливості розгляду колективних спорів в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/5/protsesualni-osoblivosti-rozglyadu-kolektivnih-sporiv-v-ukrayini/

Анотація: Досліджено інститут колективного позову як засобу захисту прав, порушених щодо невизначеного кола осіб. Встановлено, що в Україні відсутній процесуальний механізм ініціювання та розгляду таких позовів. Запропоновано шляхи законодавчого врегулювання процесуального інституту колективних спорів.

Категорія джерело (форма) права та її система

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Категорія джерело (форма) права та її система//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/5/kategoriya-dzherelo-forma-prava-ta-yiyi-sistema/

Анотація: Досліджено питання співвідношення джерел та форм права. Проаналізовано різні погляди науковців щодо цього питання. Розглянуто основні риси та систему джерел (форм) права.

Проблемні аспекти екологічного оподаткування в Україні. Досвід країн ЄС

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблемні аспекти екологічного оподаткування в Україні. Досвід країн ЄС//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/5/problemni-aspekti-ekologichnogo-opodatkuvannya-v-ukrayini-dosvid-krayin-yes/

Анотація: У науковій статті проводиться аналіз окремих проблем правового регулювання екологічного податку в Україні, досліджується досвід країн Європи та пропонуються можливі варіанти адаптації національного законодавства. Надається порівняльна характеристика екологічного податку, його ролі, функцій. Обґрунтовується необхідність подальшої наукової та практичної діяльності в цій сфері.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат