Рубрики: Юриспруденция

Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Порядок проведення конкурсу з визначення приватного партнера//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/8/poryadok-provedennya-konkursu-z-viznachennya-privatnogo-partnera/

Анотація: Стаття присвячена аналізу правового регулювання порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера в межах процедури державно-приватного партнерства. Автором виділено стадії конкурсу з визначення приватного партнера, проаналізовано кожну із них. Досліджено сучасний стан законодавства у цій сфері та основні недоліки правового регулювання аналізованого інституту. Автор доходить висновку, що чинне законодавство в частині правового регулювання порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера переобтяжене формальними вимогами, які можуть створювати потенційну загрозу для оскарження результатів конкурсу.

Проблемні питання провадження в суді присяжних в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблемні питання провадження в суді присяжних в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/8/problemni-pitannya-provadzhennya-v-sudi-prisyazhnih-v-ukrayini/

Анотація: В науковій роботі проаналізовано теоретичні та практичні проблеми інституту суду присяжних в Україні. Автором виявлено основні недоліки, які мали місце протягом більш ніж 6-річного функціонування даного інституту. Досліджено статистичні дані щодо розгляду кримінальних проваджень судом присяжних в Україні станом на серпень 2019 року, а також розкрито зарубіжний досвід правового регулювання зазначеного інституту. В науковій роботі розглянуто практику Європейського суду з прав людини в контексті суду присяжних та сформовано пропозиції щодо вдосконалення організації та діяльності суду присяжних в Україні.

Корупція, як фактор системної (гібридної) війни

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Корупція, як фактор системної (гібридної) війни//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/8/koruptsiya-yak-faktor-sistemnoyi-gibridnoyi-vijni/

Анотація: У статті досліджується феномен корупції у контексті ведення системної (гібридної) війни проти України, що становить загрозу міжнародному правопорядку та безпеці, розглядаються механізми застосування індикаторів виявлення корупційних ризиків та надаються пропозиції щодо впровадження нової моделі побудови оперативного забезпечення, що ґрунтується на захисті потенційно уразливих об’єктів.

Проблема оптимізації податків: історія та сучасність

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблема оптимізації податків: історія та сучасність//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/8/problema-optimizatsii-nalogov-istoriya-i-sovremennost/

Анотація: У статті розглядаються історичні погляди на появу податків, як певних економічних відносин між державою та суспільством – від Давніх часів до сучасності. Поставлено актуальне питання розуміння поняття «оптимізація», як відрізняються «оптимізація» та «мінімізація» податків, а також, яким чином відбувається зменшення податкового навантаження суб’єкта господарювання. Проводиться аналіз проблеми, а саме: чи поліпшує зменшення витрат підприємства фінансово-господарський стан платників податків, і чи є це нормальним явищем для ведення бізнесу та економічних процесів; чи зацікавлена держава в оптимізації оподаткування платників податків у довгостроковій перспективі, та чи підвищує зменшення витрат на сплату податків фінансову стійкість підприємства.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат