Рубрики: Юриспруденция

Механізми забезпечення прав і свобод людини та громадянина в контексті діяльності органів безпеки в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Механізми забезпечення прав і свобод людини та громадянина в контексті діяльності органів безпеки в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/mehanizmy-obespecheniya-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina-v-kontekste-deyatelnosti-organov-bezopasnosti-v-ukraine/

Анотація: В статті розглянуто поняття прав і свобод людини крізь призму висвітлення сутнісної характеристики механізмів забезпечення прав і основоположних свобод людини та громадянина. Автором проаналізована сучасна чинна нормативно-правова база на національному та міжнародному рівнях, на основі чого зроблені висновки про досконалість наведених в статті важелів гарантування, охорони і захисту прав і свобод людини та громадянина в контексті здійснення органами державної влади правоохоронних функцій та діяльності, спрямованої на захист суверенітету, територіальної цілісності та національної безпеки України. Також були проаналізовані основні засадничі принципи діяльності Служби безпеки України як державного органа спеціального призначення із правоохоронними функціями, їх вплив на формування, реалізацію політики у сфері захисту та охорони прав і свобод людини та громадянина. Зважаючи на підхід науковців, які висвітлюють ідеї примата людини та громадянина в сучасній правовій та соціальній державі, гарантування якісного та ефективного регулювання реалізації конституційних прав та свобод людини стало важливими аспектом нормотворчої та управлінської діяльності органів державної влади, особливо, що стосується сектору безпеки, оскільки саме дана ланка є найбільш вразливою з точки зору допущення фактів порушення прав та свобод людини з боку посадових осіб. Окрім вище викладеного в статті також було досліджено питання відповідальності за порушення гарантованих Конституцією прав і основоположних свобод людини та громадянина в контексті правоохоронної діяльності в Україні.

Розслідування злочинів терористичної спрямованості співробітниками Служби безпеки України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Розслідування злочинів терористичної спрямованості співробітниками Служби безпеки України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/rozsliduvannya-zlochiniv-teroristichnoyi-spryamovanosti-spivrobitnikami-sluzhbi-bezpeki-ukrayini/

Анотація: Дана стаття присвячена діяльності СБ України щодо злочинів з терористичною спрямованістю, їх порядок, організація досудового розслідування терактів, методи своєчасного виявлення і запобігання посягань на інтереси держави та суспільства, протидія терористичній діяльності.

Переваги та недоліки застосування режиму відеоконференції у кримінальному процесі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Переваги та недоліки застосування режиму відеоконференції у кримінальному процесі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/perevagi-ta-nedoliki-zastosuvannya-rezhimu-videokonferentsiyi-u-kriminalnomu-protsesi/

Анотація: У зв’язку зі стрімким розвитком сучасних технологій з’являється багато інноваційних розборок и у сфері кримінального провадження. Одним із таких є режим відеоконференція. Який широко застосовується під час досудового розслідування чи безпосередньо під час судового розгляду, у випадку неможливості особистої участі певних осіб у кримінальному процесі. Отже, може бути прийняте рішення про проведення окремих слідчих чи процесуальних дуй у режимі відеоконференція. Ця практика давно застосовується більшістю країн Європи та США. Така можливість і передбачена у нашому Кримінально процесуальному законодавстві. У статті розглянуто специфіку законодавчого регулювання таких можливостей та проблематику використання інформаційних технологій. Звернули увагу на проблему забезпечення прав учасників кримінального провадження при використанні режиму відеоконференції.

Повага до людської гідності у кримінальному процесі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Повага до людської гідності у кримінальному процесі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/povaga-do-lyudskoyi-gidnosti-u-kriminalnomu-protsesi/

Анотація: Україна при здобуті незалежності, обрала шлях на європейську інтеграцію. Європейський союз визнав Україну як незалежну, самостійну державу. Наступним кроком було ратифікація Європейської Конвенції про захист прав і основоположних свобод та найголовніше, 13 квітня 2012 року був затверджений Кримінально процесуальний кодекс України. На сьогодні, країна поставила ціль вступити у тісні зв’язки з Європою у всіх сферах людського життя. Увага політиків та посадових осіб повинна буди прикута до освіти та право, як до ключових елементів європейської інтеграції. Особливе місце займає забезпечення поваги до людської гідності, дотриманню прав і свобод людини і громадянина під час кримінального провадження. Це досить актуальна проблема у судовій практиці, так як багато громадян звертаються про поновлення їх прав, вимагають дотримання морально-етичних і правових норм з боку суспільства. Адже, у статті 28 Конституції України закріплено, що кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Конституція визнає честь і гідність особи, життя та здоров’я особи, її недоторканість та безпека найвищою соціальною цінністю. Отже, у кримінальному процесі виділяють принцип поваги до честі і гідності особи.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат