Рубрики: Юриспруденция

Відновлювальна та альтернативна енергетика в Україні: проблеми та перспективи

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Відновлювальна та альтернативна енергетика в Україні: проблеми та перспективи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/12/36-3/

Анотація: У статті проаналізовано питання проблем та перспектив забезпечення гарантій дії на практиці національного законодавства України у питаннях розвитку відновлювальної та альтернативної енергетики, та вплив даних засад на забезпечення екологічної, економічної, національної безпеки Держави.

Відповідальність держави – учасниці Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод за дії своїх агентів на території іноземної держави

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Відповідальність держави – учасниці Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод за дії своїх агентів на території іноземної держави//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/12/30-3/

Анотація: Стаття присвячена аналізу практики Європейського суду з прав людини у розрізі питання відповідальності держав – учасниць Конвенції про захист прав і основних свобод людини за дії своїх представників (агентів), пов’язані із порушенням положень вищевказаної міжнародної угоди, на території іноземних держав.

Шляхи вдосконалення фінансової політики України

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Шляхи вдосконалення фінансової політики України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/12/24-5/

Анотація: Автори розглядають фінансову політику як складову соціально-економічного розвитку держави. Також у статті зазначено, що суттю фінансової політики є використання доступних фінансово-правових механізмів регулювання, економічних заходів задля забезпечення суспільних потреб, збалансованого, довгострокового розвитку національної економіки. В роботі зазначається, що наразі фінансова політика має тактичний характер, тобто направлена на вирішення поточних завдань. Автори наголошують, що наразі стратегічне планування фінансової політики залишається допоки поза основною увагою нормотворця. В статті наголошено на важливості митної та податкової складових фінансової політики держави, розглянуто шляхи розвитку та сучасний стан правового регулювання означених сфер. Автори звертають увагу, що наразі фінансова політика України є залежною від суб’єктивних інтересів різних соціальних груп, при цьому ігнорується власне об’єктивний характер фінансів як соціально-економічного явища. В роботі наголошується, що фінансова політика є виключною сферою регулювання держави, а тому її провадження має забезпечуватися реалізацією власних функції держави через уповноважені компетентні органи. Автори також звертають увагу на важливості планування задля побудови ефективної моделі фінансової політики. В статті наголошено на важливості бюджетної політики як складової фінансової політики. При цьому бюджетна політика має ґрунтуватися на реальних економічних показниках, враховувати перспективні плани щодо розвитку фінансової системи держави, враховувати інтереси регіонів. Загалом в роботі приділено увагу проблемам розвитку бюджетної та податкової політики в сучасних умовах економічної та політичної нестабільності. Проаналізовано основні напрями державної політики щодо оздоровлення фінансової системи України. Запропоновано заходи трансформації фінансової системи. Розглянуто перспективи розвитку бюджетної, податкової та кредитно-грошової політики України на сучасному етапі.

Актуальні проблеми призначення та проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Актуальні проблеми призначення та проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/12/23-6/

Анотація: У статті розглянуто актуальні проблемні питання що виникають в процесі призначення та проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи, розкрито проблеми чинного процесуального законодавства та окреслено деякі організаційні та технічні проблеми, що виникають при проведенні експертизи.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат