Рубрики: Ветеринария

Встановлення клінічних, морфологічних та лабораторних змін під час різної стадійності протікання остеосаркоми у собак

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Встановлення клінічних, морфологічних та лабораторних змін під час різної стадійності протікання остеосаркоми у собак//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/veterinariya/2020/1/vstanovlennya-klinichnih-morfologichnih-ta-laboratornih-zmin-pid-chas-riznoyi-stadijnosti-protikannya-osteosarkomi-u-sobak/

Анотація: В даній статті описані результати досліджень при проведенні комплексної діагностики собак із захворюванням остеосаркома передньої кінцівки. Були встановлені характерні зміни, особливо в морфологічній та гематологічній структурі, при різній стадійності захворювання. Це дозволяє встановити щонайменше більш точний прогноз, а в подальшому і визначити найбільш раціональне лікування в конкретному випадку при захворюванні на остеосаркому передньої кінцівки у собак.

Образ Й. В. Гете в естетиці Томаса Манна

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Образ Й. В. Гете в естетиці Томаса Манна//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/veterinariya/2018/11/obraz-j-v-gete-v-estetike-tomassa-manna/

Анотація: Томас Манн - це багатогранна особистість, яка увійшла в історію світової літератури не на одне століття. Гордий німецький геній, який більше за все цінив творчу свободу, і водночас гуманіст, носій демократичних і навіть ліберальних переконань, мудрий педагог. Ці два «Я» можна віднайти в усіх працях Томаса Манна. У творчій манері письменника поєдналися традиційні реалістичні і новаторські модерністські засоби відображення дійсності. Від реалізму XIX ст. він запозичив поширені описи, (опис Венеції, італійських курортів), психологічний аналіз (автор розкриває переживання, думки, стан душі героїв), натуралістичні подробиці. Але прозаїк збагатив реалізм за рахунок модерністських прийомів. Живописність творів, загострення контрастів були обумовлені впливом імпресіонізму. Експресіоністичні елементи відчувалися у виразності змалювання характерів, настроїв, почуттів героїв. Особливість творів полягала також і у філософічності та алегоричності.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат