Рубрики: Технические науки

Профілювання коду Golang-проекту та вирішення проблем з виділенням пам’яті

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Профілювання коду Golang-проекту та вирішення проблем з виділенням пам’яті//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/7/profilyuvannya-kodu-golang-proektu-ta-virishennya-problem-z-vidilennyam-pam-yati/

Анотація: У даній статті розглядаються програмі засоби та методики пошуку проблем у програмних застосунках, написаних мовою програмування Golang. Зокрема розглядається методика пошуку проблем з неефективним виділенням пам’яті. Також описується спосіб вирішення та попередження виникнення проблем з виділенням пам’яті у застосунках.

Діагностика сучасних загроз та кібер-ризиків підприємств

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Діагностика сучасних загроз та кібер-ризиків підприємств//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/6/diagnostika-suchasnih-zagroz-ta-kiber-rizikiv-pidpriyemstv/

Анотація: У статті досліджено особливості трактування кібербезпеки. Праведно аналіз сучасних загроз та кібер-ризиків, виявлено динаміку росту кібер-злочинів та збитків від них. Розроблено модель управління кібер-ризиками на підприємстві.

Пришвидшена генеративно змагальна мережа для відділення голосу від шуму на звукозаписі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Пришвидшена генеративно змагальна мережа для відділення голосу від шуму на звукозаписі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/5/prishvidshena-generativno-zmagalna-merezha-dlya-viddilennya-golosu-vid-shumu-na-zvukozapisi/

Анотація: У статті розглянута модифікація генеративно змагальної мережі для покращення звукозапису, зроблені висновки про якість роботи мережі та проведено порівняння з оригінальною мережею та іншими методами вирішення задачі очищення звукозапису від шуму.

Оптимизация свойств и структур крановых колес с целью повышению их долговечности

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оптимизация свойств и структур крановых колес с целью повышению их долговечности//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/5/optimizatsiya-svojstv-i-struktur-kranovyh-koles-s-tselyu-povysheniyu-ih-dolgovechnosti/

Анотація: (Русский) Дано понятие о крановых колес, и их виды и технология изготовления крановых колес из стали 65Г. Показана механическая обработка крановых колес на токарном станке. Проведено термическая обработка крановых колес для повышения механических свойств, т.е. твердости. С помощью эффективной термической обработки получить необходимые свойства и структур крановых колес, чтобы привести к увеличению срока службы при эксплуатации крановых колес.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат