Рубрики: Технические науки

Технологии получения медного концентрата Нурказганского месторождения

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Технологии получения медного концентрата Нурказганского месторождения//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2020/2/tehnologii-polucheniya-mednogo-kontsentrata-nurkazganskogo-mestorozhdeniya/

Анотація: (Русский) Представлено детальное описание геологических характеристик месторождения Нурказган. Показана взаимосвязь вмещающего рассматриваемое месторождение Тулькуламского террейна с Девонским вулканоплутоническим поясом (ДВП). Подробно изложены петрографические характеристики рудоносных составляющих месторождения, а также геологические процессы, обусловившие их генезис. Приведено системное представление о взаимоположении рудоносных тел золото-молибден-медно-порфирового месторождения (ЗММПМ) Нурказган и охватывающих их пластов ДВП. Дана краткая информация о наличии платинометальной и золотометальной минерализации рудоносных слоев. Изложен минералогический анализ руды. Изложен технологический процесс обогащения Нурказганской медной руды, основные технологическое оборудование, задействованное в технологическом цикле.

Особливості використання камер на ділянці контролю якості друкованих плат. Порівняння характеристик камер

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості використання камер на ділянці контролю якості друкованих плат. Порівняння характеристик камер//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/osoblivosti-vikoristannya-kamer-na-dilyantsi-kontrolyu-yakosti-drukovanih-plat-porivnyannya-harakteristik-kamer/

Анотація: В публікації розглядаються камери для ділянки контролю, та дослідження їх характеристик.

Передбачення ускладнень після операції протезування аортального клапана серця

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Передбачення ускладнень після операції протезування аортального клапана серця//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/predskazanie-oslozhnenij-posle-operatsii-protezirovaniya-aortalnogo-klapana-serdtsa/

Анотація: У статті розглянуто проблему передбачення ускладнень у пацієнтів після операції протезування аортального клапана серця, де об’єктами розгляду виступають показники обстеження пацієнтів у першу-третю добу після операції. Вирішення проблеми проводиться за допомогою методів дискримінантного аналізу, методу опорних векторів та передбачення ускладнень за допомогою перебору груп класів. Вхідні дані для покращення результатів передбачення були розширені за допомогою нелінійних перетворень.

Прототип розподіленої інформаційної інфраструктури для електронної охорони здоров’я

Автор: , , та

Бібліографічний опис статті:

, , та . Прототип розподіленої інформаційної інфраструктури для електронної охорони здоров’я//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/tehnicheskie-nauki/2019/12/prototip-rozpodilenoyi-informatsijnoyi-infrastrukturi-dlya-elektronnoyi-ohoroni-zdorov-ya/

Анотація: В статті розглянуті приклади реалізації децентралізованих баз даних в медицині, де описано проектування, прототипування та розроблену інформаційну інфраструктуру.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат