Рубрики: Социология

Основні аспекти формування громадської думки в системі інститутів безпосередньої демократії та забезпечення національної безпеки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Основні аспекти формування громадської думки в системі інститутів безпосередньої демократії та забезпечення національної безпеки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsiologiya/2021/10/11-10/

Анотація: В статті розглянуто основоположні критерії формування громадської думки на тлі сучасної політико-економічної ситуації в Україні. Основна увага при цьому спрямована на теоретичні аспекти розуміння громадської думки як правового та соціального феномену, адже вказана інституція громадянського суспільства виступає лакмусовим папером рівня демократизму соціуму та правової системи в цілому. Дефініція «громадська думка», незважаючи на численні підходи до її розуміння та тлумачення, протягом усього шляху свого формування зазнавала чимало трансформацій та модифікацій. Наявність різних концепцій до розуміння феномену громадської думки, в першу чергу, пояснюється різноплановістю поглядів на вплив соціальних акторів на виникнення та формування громадської думки. Доктринальні дослідження в галузі соціології та правознавства дають змогу розглядати громадську думку як явище масової свідомості, що має стихійний характер, соціальний інститут, на який покладено бути в якості соціального регулятора, який вносить свій ефективний вклад у вирішення питання, що стосуються діяльності держави. Так, на сьогодні сформувалось три основні підходи до розуміння громадської думки як соціального та правового явища – моралізувально-нормативний, який ґрунтувався на суспільній гласності та відкритості, підхід, який базувався не на суб’єктному складі, а на тематичному, заперечуючи при цьому вплив масовості на процес формування громадської думки та підхід, в основу якого покладена демоскопія – дослідження, ключовим аспектом якого є здійснення аналізу громадської думки на основі кількісних даних. Як і на будь-який інститут безпосередньої демократії на громадську думку покладені певні функції, які в узагальненому вигляді представлені експресивною, консультативною, директивною функціями. За рахунок здійснення громадською думкою вищевказаних функцій відбувається взаємодія громадськості із органами державою влади, що розраховано на утворення своєрідного симбіозу, метою якого є створення позитивних умов для життя громадян, підвищення рівня демократизації в суспільстві, покращити якість та ефективність здійснення владою покладених на них функцій в рамках законодавства.

Вплив угоди про асоціацію з ЄС на скорочення робочої сили та населення України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вплив угоди про асоціацію з ЄС на скорочення робочої сили та населення України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsiologiya/2020/12/vpliv-ugodi-pro-asotsiatsiyu-z-yes-na-skorochennya-robochoyi-sili-ta-naselennya-ukrayini/

Анотація: Проведено авторське дослідження зміни кількості сучасного населення в умовах активізації міграційних процесів після підписання договору про асоціацію України з Європейським Союзом.

Масштабні проблеми, які сколихнули Німеччину у 2014–2020 рр.

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Масштабні проблеми, які сколихнули Німеччину у 2014–2020 рр.//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsiologiya/2020/4/masshtabni-problemi-yaki-skolihnuli-nimechchinu-u-2014-2020-rr/

Анотація: У статті розкриваються особливості європейської кризи біженства та її вплив на міграційну політику Німеччини. Наводяться також різні точки зору щодо позиції Ангели Меркель у міграційному питанні. Розглядається активна антимігрантська діяльність партії «Альтернатива для Німеччини» та руху «Pegida». Іншим викликом, з яким довелося зустрітися майже всім країнам світу, зокрема й Німеччині, є коронавірус. Саме тому, у статті наводяться стримувальні заходи, проведені ФРН, та результати цих дій.

Концептуальні засади соціально-професійної структури суспільства України

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Концептуальні засади соціально-професійної структури суспільства України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsiologiya/2019/11/kontseptualni-zasadi-sotsialno-profesijnoyi-strukturi-suspilstva-ukrayini/

Анотація: У науковій статті визначено поняття соціально-професійної структури, проаналізовано Міжнародну стандартну класифікацію професій ISCO-88 і окреслено загальні контури диференціації класифікованих професій українського суспільства.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат