Рубрики: Социальные коммуникации

Медіаконтент: сутність та види

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Медіаконтент: сутність та види//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2021/11/19-4/

Анотація: Стаття присвячена вивченню терміну «медіаконтент». У статті розглянуто форми медіаконтенту, запропоновано їх визначення та наведено приклади. Окрема увага приділена складовим медіаконтенту в рамках підтримки діяльності Міністерства Оборони України та Збройних Сил України.

Ефективність корпоративних медіа в системі соціальних комунікацій

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Ефективність корпоративних медіа в системі соціальних комунікацій//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2021/11/17-6/

Анотація: Стаття присвячена оцінці ефективності корпоративних медіа, що є важливим елементом організації роботи корпоративних видань. Вона допомагає керувати розвитком корпоративного медіа, надає можливість своєчасно корегувати, вносити зміни в його роботу. На думку дослідників корпоративних медіа, найпридатнішими для вимірювання ефективності впливу внутрішньофірмових видань є соціологічні методи, що включають анкетування, проведення інтерв’ю фокус-груп тощо. Метод експрес-оцінки ефективності використання медіапотенціалу корпоративного видання дозволяє заощадити час, кошти на дослідження, та провести оцінку силою власних спеціалістів з персоналу компанії.

Специфіка поняття «корпоративні медіа»

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Специфіка поняття «корпоративні медіа»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2021/10/05-4/

Анотація: Стаття присвячена дослідженню основних наукових підходів до визначення терміна “корпоративні медіа”. Для визначення цього поняття дається тлумачення терміну «корпорація». Оскільки компанії - це не просто організації із суто комерційними цілями, корпоративні ЗМІ можуть включати засоби масової інформації, створені неприбутковими організаціями. Для компаній медіа є найважливішим інструментом корпоративної комунікації. Функції засобів масової інформації організацій не обмежуються рекламою та PR, вони також мають освітні та виховні функції, сприяють творчій самореалізації співробітників та клієнтів компаній. Враховуючи різноманітність функцій корпоративних медіа, більшість дослідників вважають, що ці ЗМІ ближчі до журналістики, ніж PR.

Вплив медіа на політичну орієнтацію людини

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вплив медіа на політичну орієнтацію людини//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2020/12/vliyanie-media-na-politicheskuyu-orientatsiyu-cheloveka/

Анотація: У статті розглянуті можливості ЗМІ впливати на процес формування політичної культури у суспільстві. Розглянуті моделі преси та функції ЗМІ у політичному житті загалом.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат