Рубрики: Социальные коммуникации

Вплив медіа на політичну орієнтацію людини

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вплив медіа на політичну орієнтацію людини//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2020/12/vliyanie-media-na-politicheskuyu-orientatsiyu-cheloveka/

Анотація: У статті розглянуті можливості ЗМІ впливати на процес формування політичної культури у суспільстві. Розглянуті моделі преси та функції ЗМІ у політичному житті загалом.

Специфіка написання PR – текстів в галузі спортивної комунікації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Специфіка написання PR – текстів в галузі спортивної комунікації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2020/3/spetsifika-napisannya-pr-tekstiv-v-galuzi-sportivnoyi-komunikatsiyi/

Анотація: У статті розглянута проблема використання PR - текстів в спортивній комунікації. Стаття присвячена дослідженню особливостей інструментів впливу на споживачів спортивних товарів і послуг. Автором було проаналізовано специфіку написання PR – текстів в галузі спортивної комунікації та особливості спортивного PR, засоби масової комунікації для популяризації спортивних товарів і послуг та особливості жанрів PR – текстів. Розглядається та описується жанрова специфіка PR - текстів в сфері спортивних комунікацій. Об'єктом дослідження є PR - тексти спортивної тематики в професійній діяльності фахівця з соціальних комунікацій. Розглянуто класифікацію PR - текстів, дається визначення поняття PR - текст спираючись на роботи багатьох дослідників в сфері соціальних комунікації.

What lies underneath a political speech?: linguistic discourse features in inauguration speech of Donald Trump

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. What lies underneath a political speech?: linguistic discourse features in inauguration speech of Donald Trump//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2019/6/what-lies-underneath-a-political-speech-linguistic-discourse-features-in-inauguration-speech-of-donald-trump/

Анотація: Стаття присвячена аналізу політичних промов та їх лінгвістичних особливостей. У статті розглянуто теоретичні основи політичних промов, а також здійснено лінгвістичний аналіз інавгураційної промови американського президента Дональда Трампа.

Новинний жанр як окремий елемент в сучасному інформаційному просторі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Новинний жанр як окремий елемент в сучасному інформаційному просторі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2019/1/novostnoj-zhanr-kak-otdelnyj-element-v-sovremennom-informatsionnom-prostranstve/

Анотація: У статті розглядається розвиток засобів масової інформації у фокусі теленовин та електронних видань. Актуальність теми зумовлена переосмисленням ролі традиційних видів журналістики в загальній структурі комунікативного процесу. Зі стрімким розвитком інтернет-технологій та зі збільшенням охоплення інтернет провайдерами територій поширення мережевої комунікації зростає, відповідно, збільшується й кількість інтернет-користувачів. У сучасному інформаційному суспільстві, основною ознакою якого є глобалізація, журналістика є одним з основоположних чинників. І ідучи за віянням сучасної культури, у журналістиці з’являється новий напрям – мережеві засоби масової інформації.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат