Рубрики: Психология

Емпіричне дослідження психологічних чинників девіантної поведінки підлітків

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Емпіричне дослідження психологічних чинників девіантної поведінки підлітків//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/psihologiya/2021/1/empiricheskoe-issledovanie-psihologicheskih-faktorov-deviantnogo-povedeniya-podrostkov/

Анотація: У статті представлені результати теоретичного та емпіричного аналізу психологічних чинників, що формують девіантну поведінку у підлітків. Серед таких чинників – неблагополуччя сім’ї, шкільна дезадаптація, агресивність, типологія характеру, психопатія, соціологічні чинники. Також одними із чинників є: біологічні, психологічні, педагогічні та соціологічні чинники.

Організаційна культура та соціально-психологічний клімат як інструменти управління персоналом соціальних служб

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Організаційна культура та соціально-психологічний клімат як інструменти управління персоналом соціальних служб//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/psihologiya/2020/11/organizatsijna-kultura-ta-sotsialno-psihologichnij-klimat-yak-instrumenti-upravlinnya-personalom-sotsialnih-sluzhb/

Анотація: У статті визначено поняття організаційної культури та соціально-психологічного клімату, які безпосередньо впливають на ефективність функціонування соціальних установ. Проведене дослідження організаційної культури та соціально-психологічного клімату Маріупольського міського центру зайнятості дозволяє стверджувати, що необхідно розвивати організаційну культуру і соціально-психологічний клімат для створення успішної, ефективно функціонуючої соціальної служби.

Теоретичні засади національно-культурної ідентичності особистості

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Теоретичні засади національно-культурної ідентичності особистості//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/psihologiya/2020/3/teoretichni-zasadi-natsionalno-kulturnoyi-identichnosti-osobistosti/

Анотація: У статті висвітлено сутність національно – культурної ідентичності у філософському та культурологічному аспектах, проаналізовано праці філософів, психологів та педагогів, присвячені означеній тематиці. На основі цілісного аналізу проблеми, у статті схарактеризовано типи, форми, функції та структуру національно – культурної ідентичності особистості.

Особливості соціальної адаптації дітей з порушеннями слуху в умовах сучасності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості соціальної адаптації дітей з порушеннями слуху в умовах сучасності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/psihologiya/2019/11/osoblivosti-sotsialnoyi-adaptatsiyi-ditej-z-porushennyami-sluhu-v-umovah-suchasnosti/

Анотація: У статі розглянуто процес сталої адаптації дітей з особливими потребами до умов соціального простору, розглядаються обставини за якими процес адаптації проходить успішно та не чинить травмуючого пливу на дитину, а також труднощі які стоять на перешкоді дитини у процесі адаптації до сучасних умов існування суспільства. Втрата слуху повна або часткова, особливо в ранньому віці, є негативним фактором у формуванні та розвитку функціональних систем дитини, зокрема першої та другої сигнальної систем, в результаті чого відбувається гальмування побутової, психологічної та соціальної адаптації. Тому актуальною, є рання діагностика порушень слухового аналізатора та у разі виявлення такої проведення адаптивної роботи з дитиною на базі спеціалізованих закладів. На етапі сучасного розвитку України впроваджені урядові програми за для допомоги дітям з особливими потребами, яскравим прикладом є урядова програма «Діти України».

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат