Рубрики: Психология

Теоретичні засади національно-культурної ідентичності особистості

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Теоретичні засади національно-культурної ідентичності особистості//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/psihologiya/2020/3/teoretichni-zasadi-natsionalno-kulturnoyi-identichnosti-osobistosti/

Анотація: У статті висвітлено сутність національно – культурної ідентичності у філософському та культурологічному аспектах, проаналізовано праці філософів, психологів та педагогів, присвячені означеній тематиці. На основі цілісного аналізу проблеми, у статті схарактеризовано типи, форми, функції та структуру національно – культурної ідентичності особистості.

Особливості соціальної адаптації дітей з порушеннями слуху в умовах сучасності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості соціальної адаптації дітей з порушеннями слуху в умовах сучасності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/psihologiya/2019/11/osoblivosti-sotsialnoyi-adaptatsiyi-ditej-z-porushennyami-sluhu-v-umovah-suchasnosti/

Анотація: У статі розглянуто процес сталої адаптації дітей з особливими потребами до умов соціального простору, розглядаються обставини за якими процес адаптації проходить успішно та не чинить травмуючого пливу на дитину, а також труднощі які стоять на перешкоді дитини у процесі адаптації до сучасних умов існування суспільства. Втрата слуху повна або часткова, особливо в ранньому віці, є негативним фактором у формуванні та розвитку функціональних систем дитини, зокрема першої та другої сигнальної систем, в результаті чого відбувається гальмування побутової, психологічної та соціальної адаптації. Тому актуальною, є рання діагностика порушень слухового аналізатора та у разі виявлення такої проведення адаптивної роботи з дитиною на базі спеціалізованих закладів. На етапі сучасного розвитку України впроваджені урядові програми за для допомоги дітям з особливими потребами, яскравим прикладом є урядова програма «Діти України».

Дослідження впливу засобу створення сприятливого психологічного клімату на розв’язання міжособистісного конфлікту

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Дослідження впливу засобу створення сприятливого психологічного клімату на розв’язання міжособистісного конфлікту//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/psihologiya/2019/4/doslidzhennya-vplivu-zasobu-stvorennya-spriyatlivogo-psihologichnogo-klimatu-na-rozv-yazannya-mizhosobistisnogo-konfliktu/

Анотація: Доведено, що психологічні засоби повинні застосовуватися комплексно, включаючи такі напрями: виявлення індивідуально-психологічних особливостей працівників, які сприяють виникненню конфліктів, потім психокорекційна робота з ними в процесі психологічного тренінгу, спрямованого на розвиток конфліктологічної компетенції і комунікаційних навичок і створення сприятливого психологічного клімату за допомогою регулярної діагностики взаємин в групі і подальшої їх корекції. Комплексне застосування даних психологічних засобів знижує кількість конфліктів у групі, підвищує індекси емоційної експансивності та психологічної взаємності, знижує рівень тривожності у членів групи, зменшує кількість конфліктних діад.

Юнацький максималізм у контексті професійного самовизначення

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Юнацький максималізм у контексті професійного самовизначення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/psihologiya/2019/2/yunatskij-maksimalizm-u-konteksti-profesijnogo-samoviznachennya/

Анотація: Необхідність вибору майбутньої професійної діяльності вимагає від підлітка чіткого усвідомлення та оцінювання власних індивідуально-психологічних якостей, здібностей і можливостей, а також зіставлення їх з реальними вимогами професії до спеціаліста. Однак відсутність життєвого досвіду та схильність до крайнощів у судженнях і точках зору часто призводить до невірної оцінки своїх можливостей. Внаслідок чого підлітка може очікувати не тільки розчарування у зробленому виборі чи собі, але й у житті взагалі.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат