Рубрики: Педагогика

Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2019/1/realizatsiya-mizhpredmetnih-ta-vnutrishnopredmetnih-zv-yazkiv-u-sistemi-formuvannya-informatsijnoyi-kompetentonosti-uchniv/

Анотація: Обґрунтовано сутність поняття міжпредметні зв’язки, їх функції у навчальному процесі сучасної початкової школи; охарактеризовано концептуальні засади розроблення та застосування міжпредметних зв’язків на уроках трудового навчання і інформатики окреслено термінологічне поле дослідження (системний підхід, система, компетентнісний підхід, компетентність). Визначено лінії зв’язків інформатики з іншими предметами. Обґрунтовано три типи міжпредметних завдань, які відповідають дидактичній структурі компетентностей: знаннєвий, діяльнісний, за ціннісними орієнтирами.

Особливості формування іншомовної писемної компетенції учнів старших класів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості формування іншомовної писемної компетенції учнів старших класів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2018/12/osoblivosti-formuvannya-inshomovnoyi-pisemnoyi-kompetentsiyi-uchniv-starshih-klasiv/

Анотація: Досліджено теоретичні питання формування писемної компетенції. Встановлено особливості навчання учнів старшої школи. Проаналізовано використання сучасних технологій для навчання письма. Розглянуто переваги та недоліки використання онлайн редактора Grammarly.

Формування компетентності в англомовному аудіюванні учнів старшої школи засобами інтернет подкастів podcastsinenglish.com

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Формування компетентності в англомовному аудіюванні учнів старшої школи засобами інтернет подкастів podcastsinenglish.com//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2018/12/formuvannya-kompetentnosti-v-anglomovnomu-audiyuvanni-uchniv-starshoyi-shkoli-zasobami-internet-podkastiv-podcastsinenglish-com/

Анотація: У статті проаналізовано етапи формування компетентності в англомовному аудіюванні учнів старших класів і запропоновано методику залучення Інтернет подкастів. Показано, що робота з подкастом організовується у три етапи: дотекстовий, супровідний і післятекстовий.

Реалізація змісту навчання в чинних підручниках з німецької мови (німецька мова як друга іноземна)

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Реалізація змісту навчання в чинних підручниках з німецької мови (німецька мова як друга іноземна)//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2018/12/realizatsiya-zmistu-navchannya-v-chinnih-pidruchnikah-z-nimetskoyi-movi-nimetska-mova-yak-druga-inozemna/

Анотація: (Русский) У статті проаналізовано ключові ідеї Концепції «Нової української школи» й запропоновано методичні рекомендації щодо поліпшення змісту сучасних підручників. Основними рекомендаціями є наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій, посилення мотивації через опору на реальний життєвий досвід, більший виховний ефект, розвиток самостійності учнів та постійний аналіз власних досягнень.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат