Рубрики: Педагогика

Соціальні мережі як засіб самоосвіти

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Соціальні мережі як засіб самоосвіти//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2019/12/sotsialni-merezhi-yak-zasib-samoosviti/

Анотація: У роботі розглядаються способи використання соціальних мереж як джерел розвитку та самоосвіти студентів ВНЗ.

Педагогічні умови адаптаційно-ігрового циклу в початковій школі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Педагогічні умови адаптаційно-ігрового циклу в початковій школі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2019/11/pedagogicheskie-usloviya-adaptsionno-igrovogo-tsikla-v-nachalnoj-shkole/

Анотація: У даній статті розкрито засади впровадження Концепції Нової української школи в закладах загальної середньої освіти. Автором проаналізовано теоретичні і практичні аспекти педагогічних умов адаптаційно-ігрового періоду в початковій школі.

Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2019/1/realizatsiya-mizhpredmetnih-ta-vnutrishnopredmetnih-zv-yazkiv-u-sistemi-formuvannya-informatsijnoyi-kompetentonosti-uchniv/

Анотація: Обґрунтовано сутність поняття міжпредметні зв’язки, їх функції у навчальному процесі сучасної початкової школи; охарактеризовано концептуальні засади розроблення та застосування міжпредметних зв’язків на уроках трудового навчання і інформатики окреслено термінологічне поле дослідження (системний підхід, система, компетентнісний підхід, компетентність). Визначено лінії зв’язків інформатики з іншими предметами. Обґрунтовано три типи міжпредметних завдань, які відповідають дидактичній структурі компетентностей: знаннєвий, діяльнісний, за ціннісними орієнтирами.

Особливості формування іншомовної писемної компетенції учнів старших класів

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості формування іншомовної писемної компетенції учнів старших класів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2018/12/osoblivosti-formuvannya-inshomovnoyi-pisemnoyi-kompetentsiyi-uchniv-starshih-klasiv/

Анотація: Досліджено теоретичні питання формування писемної компетенції. Встановлено особливості навчання учнів старшої школи. Проаналізовано використання сучасних технологій для навчання письма. Розглянуто переваги та недоліки використання онлайн редактора Grammarly.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат