Рубрики: Педагогика

Вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності школярів

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності школярів//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2020/7/vpravi-dlya-formuvannya-inshomovnoyi-komunikativnoyi-kompetentnosti-shkolyariv/

Анотація: У статті розглядаються типи вправ для ефективного формування іншомовної комунікативної компетентності школярів. Також охарактеризовано етапи проведення аудіювання.

Труднощі під час розвитку навичок аудіювання студентів немовних спеціальностей

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Труднощі під час розвитку навичок аудіювання студентів немовних спеціальностей//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2020/5/trudnoshhi-pid-chas-rozvitku-navichok-audiyuvannya-studentiv-nemovnih-spetsialnostej/

Анотація: У статті розглядається аудіювання як один з найважливіших компонентів вивчення іноземної мові, труднощі під час аудіювання та шляхи їх подолання.

Соціальні мережі як засіб самоосвіти

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Соціальні мережі як засіб самоосвіти//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2019/12/sotsialni-merezhi-yak-zasib-samoosviti/

Анотація: У роботі розглядаються способи використання соціальних мереж як джерел розвитку та самоосвіти студентів ВНЗ.

Педагогічні умови адаптаційно-ігрового циклу в початковій школі

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Педагогічні умови адаптаційно-ігрового циклу в початковій школі//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/pedagogika/2019/11/pedagogicheskie-usloviya-adaptsionno-igrovogo-tsikla-v-nachalnoj-shkole/

Анотація: У даній статті розкрито засади впровадження Концепції Нової української школи в закладах загальної середньої освіти. Автором проаналізовано теоретичні і практичні аспекти педагогічних умов адаптаційно-ігрового періоду в початковій школі.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат