Рубрики: Национальная безопасность

Національна безпека України: виклики та загроза сучасності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Національна безпека України: виклики та загроза сучасності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2020/2/natsionalna-bezpeka-ukrayini-vikliki-ta-zagroza-suchasnosti/

Анотація: В вищезазначеній статті досліджуються національна безпека України, зокрема, розглянуті ключові фактори, які безпосередньо стримують розвиток нашої держави у різних галузях, та шляхи вирішення даних проблем. Також охарактеризовано правове регулювання національної безпеки нашої держави.

Інформаційна безпека підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інформаційна безпека підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2019/2/informatsijna-bezpeka-pidpriyemstva/

Анотація: Розглянуто поняття інформаційної безпеки підприємства та загальна її характеристика.

Захист інформації від витоку технічними каналами

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Захист інформації від витоку технічними каналами//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2019/1/zahist-informatsiyi-vid-vitoku-tehnichnimi-kanalami/

Анотація: Розглянуто поняття захисту інформації та можливі технічні канали витоку інформації, а також заходи здійснення захисту інформації від витоку вказаними каналами.

Інформаційна безпека України: поняття, перспективи розвитку та основні джерела загроз

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інформаційна безпека України: поняття, перспективи розвитку та основні джерела загроз//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2018/5/informatsijna-bezpeka-ukrayini-ponyattya-perspektivi-rozvitku-ta-osnovni-dzherela-zagroz/

Анотація: Досліджено перспективи розвитку інформаційної безпеки України, зокрема законодавче та практичне регулювання зазначеної сфери суспільних відносин, визначені фактичні загрози та джерела виникнення таких загроз інформаційній безпеці держави, охарактеризовано поняття «інформаційна безпека», надано практичні рекомендації щодо вдосконалення системи інформаційної безпеки України.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат