Рубрики: Математика

Методи обробки емпіричних даних на основі чисельного імовірнісного аналізу

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методи обробки емпіричних даних на основі чисельного імовірнісного аналізу//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/matematika/2021/6/11-7/

Анотація: В даній роботі було проаналізовано наукові публікації стосовно методів обробки емпіричних даних. Базуючись на розглянутих матеріалах було проведено порівняння найвідоміших способів обробки даних та представлено модернізацію одного з методів чисельного імовірнісного аналізу, а саме методу усереднення зміщених гістограм, який допомагає покращити обробку емпіричних даних в порівнянні з іншими способами.

Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/matematika/2021/3/20-2/

Анотація: В даній статті описана оптимізація методу Хольта-Вінтерса для прогнозування станів фінансових показників підприємства.

Продовження тернарних квазігруп. Означення та приклад

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Продовження тернарних квазігруп. Означення та приклад//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/matematika/2020/10/prodovzhennya-ternarnih-kvazigrup-oznachennya-ta-priklad/

Анотація: В статті вперше вивчаються методи продовження тернарних квазігруп. Введено поняття унарної та бінарної діагоналей куба, а також унарної та бінарної трансверсалей куба. Запропоновано алгоритм побудови латинського куба порядку з латинського куба порядку . Проілюстровано даний алгоритм на прикладі при п=5.

Сучасний підхід до вирішення основних задач керування проектами

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сучасний підхід до вирішення основних задач керування проектами//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/matematika/2019/7/suchasnij-pidhid-do-virishennya-osnovnih-zadach-keruvannya-proektami/

Анотація: В сучасному світі поширеним є проектний підхід до керування підприємствами. Тому кожен день виникає необхідність вирішувати задачі керування проектами. Метою існування кожного підприємства є отримання прибутку, отже основною задачею керування проектами є забезпечення конкурентоспроможності на ринку товарів та послуг. Оскільки ринок товарів та послуг переповнений пропозиціями, а спектр доступних можливостей вражає, тому забезпечення ринку якісним продуктом, вимагає послідовного розв’язання наступних задач: відбір з множини доступних проектів найперспективніших, для кожного такого проекту сформувати команду та відібрати надійних постачальників, що забезпечать стабільне виконання плану проекту. У вирішенні задач прийняття рішень для керування проектами саме гібридні методи групи MCDM є найбільш ефективними. Однією з найпоширеніших є комбінація методів ANP та DEMATEL. Як правило особа, що приймає рішення працює в умовах невизначеності та впливу людського фактору, тому доцільно користуватися fuzzy DEMATEL у комбінації з ANP. Таким чином доцільне створення системи критеріїв оцінки проектів, постачальників та членів команди і розробити модель їх вибору на основі комбінації методів fuzzy DEMATEL та ANP.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат