Рубрики: Государственное управление

Напрями оптимізація діяльності органів місцевого самоврядування

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Напрями оптимізація діяльності органів місцевого самоврядування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2018/11/napryami-optimizatsiya-diyalnosti-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya/

Анотація: В статті проаналізовані проблеми розвитку місцевого самоврядування, які потребують розв’язання попри кризовий стан економіки і всієї інституціонально-політичної системи та зроблені висновки.

Комплексний механізм державного регулювання сталого розвитку – теоретичний аспект

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Комплексний механізм державного регулювання сталого розвитку – теоретичний аспект//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2018/5/kompleksnyj-mehanizm-gosudarstvennogo-regulirovaniya-ustojchivogo-razvitiya-teoreticheskij-aspekt/

Анотація: Визначено ключові підходи до розуміння змісту механізму державного регулювання. Наведено основні підходи до типологізації механізму державного регулювання сталого розвитку. З’ясовано, що комплексний механізм державного регулювання сталого розвитку може складатися із нормативно-правового, інституційного, організаційно-управлінського, фінансово-економічного та інформаційного механізмів. Наведено механізм державного регулювання сталого розвитку та комплексний механізм державного регулювання сталого розвитку на основі соціо-еколого-економічних систем.

Особливості функціонування фінансово–економічного механізму державного регулювання сталого розвитку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості функціонування фінансово–економічного механізму державного регулювання сталого розвитку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2018/4/osobennosti-funktsionirovaniya-finansovo-ekonomicheskogo-mehanizma-gosudarstvennogo-regulirovaniya-ustojchivogo-razvitiya/

Анотація: У статті охарактеризовано основні підходи науковців до визначення поняття фінансового механізму та виявлено, що під фінансовим механізмом слід розуміти сукупність методичних, організаційних та правових положень і заходів, за допомогою яких визначається пріоритетний рух фінансових ресурсів в економіці держави, визначення проблемних сегментів та, відповідно, практичне спрямування грошових коштів на усунення виявлених прогалин та задоволення існуючих потреб. Визначено, що до його складових входить система фінансового менеджменту, планування та прогнозування фінансового бюджету, вибір джерел фінансового забезпечення, визначення фінансових показників, нормативів, лімітів, резервів тощо. Виявлено основні інструментами фінансово-економічного механізму, до яких належать податки, бюджетні субсидії та субвенції, кредити, митні тарифи, «зелений» тариф. Розглянуто поняття механізму державного управління та у контексті дослідження надано власне визначення: фінансово-економічний механізм державного регулювання сталого розвитку – це комплекс методів та інструментів, які використовуються для планування, акумулювання та розподілу фондів фінансових ресурсів, покликаних досягти поставлених цілей у таких сферах: задоволення базових потреб населення, забезпечення сприятливих умов для функціонування господарських суб’єктів, налагодження ефективної взаємодії організацій державного і недержавного секторів, досягнення збалансованого розвитку економічних, соціальних та екологічних аспектів функціонування держави. Виділено основні напрямки використання фінансово-економічних механізмів державного регулювання та запропоновано пріоритетні задачі фінансово-економічного механізму державного регулювання сталого розвитку.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат