Рубрики: Государственное управление

Соціально-економічний розвиток Ружинського району

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Соціально-економічний розвиток Ружинського району//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №9. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2019/9/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-ruzhinskogo-rajona/

Анотація: В статті розглянуто соціально-економічний розвиток Ружинського району Житомирської області. Сучасний розвиток держави характеризується переходом до більш ефективних і результативних методів управління, серед яких особливе місце займає стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів, що вимагає застосування комплексу економічних, правових, організаційних, інвестиційних, інноваційних, податкових та інших управлінських методів і засобів. Їх сукупність являє собою механізм стимулювання соціально-економічного розвитку регіону. Житомирська область знаходиться на півночі України в межах Поліської низовини, на півдні – в межах Придніпровської височини. Основними підприємствами Ружинського району є: ДП «Агрофірма «Ян», ДП «Ружин-молоко», ТОВ " Голубівське", ТОВ «Ружинська будівельна кераміка» та ТОВ «Білцегла». Аналізуючи динаміку змін основних надходжень до бюджету району за 2015 – 2018 р. від виробництва промислової продукції встановлено, що мінімальні надходження спостерігалися в 2015 р. та становили 251,9 млн. грн.. При цьому за останні 3 роки спостерігається зростання від 305, 1 млн. грн. до 387, 1 млн. грн. За даними статистики за 9 місяців 2018 року обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у рахунку на одну особу становить 2861,8 грн. що за рейтинговими показниками займає 11 місце в області. Ружинський район є сільськогосподарським районом, тому найбільша частка залучених інвестицій припадає на сільськогосподарські підприємства. Отже, економічної стабільності та зростання районного бюджету, потрібно створення сприятливого інвестиційного клімату та посилення конкурентоспроможності економіки району; удосконалення системи управління інвестиційною діяльністю в районі; постійне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій щодо економічної.

Напрями оптимізація діяльності органів місцевого самоврядування

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Напрями оптимізація діяльності органів місцевого самоврядування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2018/11/napryami-optimizatsiya-diyalnosti-organiv-mistsevogo-samovryaduvannya/

Анотація: В статті проаналізовані проблеми розвитку місцевого самоврядування, які потребують розв’язання попри кризовий стан економіки і всієї інституціонально-політичної системи та зроблені висновки.

Комплексний механізм державного регулювання сталого розвитку – теоретичний аспект

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Комплексний механізм державного регулювання сталого розвитку – теоретичний аспект//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2018/5/kompleksnyj-mehanizm-gosudarstvennogo-regulirovaniya-ustojchivogo-razvitiya-teoreticheskij-aspekt/

Анотація: Визначено ключові підходи до розуміння змісту механізму державного регулювання. Наведено основні підходи до типологізації механізму державного регулювання сталого розвитку. З’ясовано, що комплексний механізм державного регулювання сталого розвитку може складатися із нормативно-правового, інституційного, організаційно-управлінського, фінансово-економічного та інформаційного механізмів. Наведено механізм державного регулювання сталого розвитку та комплексний механізм державного регулювання сталого розвитку на основі соціо-еколого-економічних систем.

Особливості функціонування фінансово–економічного механізму державного регулювання сталого розвитку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Особливості функціонування фінансово–економічного механізму державного регулювання сталого розвитку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2018/4/osobennosti-funktsionirovaniya-finansovo-ekonomicheskogo-mehanizma-gosudarstvennogo-regulirovaniya-ustojchivogo-razvitiya/

Анотація: У статті охарактеризовано основні підходи науковців до визначення поняття фінансового механізму та виявлено, що під фінансовим механізмом слід розуміти сукупність методичних, організаційних та правових положень і заходів, за допомогою яких визначається пріоритетний рух фінансових ресурсів в економіці держави, визначення проблемних сегментів та, відповідно, практичне спрямування грошових коштів на усунення виявлених прогалин та задоволення існуючих потреб. Визначено, що до його складових входить система фінансового менеджменту, планування та прогнозування фінансового бюджету, вибір джерел фінансового забезпечення, визначення фінансових показників, нормативів, лімітів, резервів тощо. Виявлено основні інструментами фінансово-економічного механізму, до яких належать податки, бюджетні субсидії та субвенції, кредити, митні тарифи, «зелений» тариф. Розглянуто поняття механізму державного управління та у контексті дослідження надано власне визначення: фінансово-економічний механізм державного регулювання сталого розвитку – це комплекс методів та інструментів, які використовуються для планування, акумулювання та розподілу фондів фінансових ресурсів, покликаних досягти поставлених цілей у таких сферах: задоволення базових потреб населення, забезпечення сприятливих умов для функціонування господарських суб’єктів, налагодження ефективної взаємодії організацій державного і недержавного секторів, досягнення збалансованого розвитку економічних, соціальних та екологічних аспектів функціонування держави. Виділено основні напрямки використання фінансово-економічних механізмів державного регулювання та запропоновано пріоритетні задачі фінансово-економічного механізму державного регулювання сталого розвитку.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат