Рубрики: Государственное управление

Роль іміджу в публічному управлінні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Роль іміджу в публічному управлінні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2021/10/06-4/

Анотація: На сьогодні формування політичного іміджу привертає увагу науковців і практиків, абсолютно всіх політиків, не залишає байдужою жодної людини, зацікавленої у розвитку сучасного суспільства, політичних процесів та відносин у ньому. Проблеми, пов’язані з іміджом влади, набули сучасної актуальності у зв’язку з активним розвитком демократичних інститутів, насамперед інституту вільних загальних виборів. Вирішальної актуальності набула проблема побудови ідеальних образів (лідера, правлячої еліти, ситуації та інших елементів суспільних відносин) та впровадження їх у масову свідомість.

Інформатизація процесу прийняття управлінських рішень в публічній сфері

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Інформатизація процесу прийняття управлінських рішень в публічній сфері//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2021/4/9-4/

Анотація: У статті розглянуто загальне поняття інформаційної системи та її необхідність у процесі прийняття управлінських рішень, висвітлено важливе значення та особливості застосування інформації в діяльності органів публічного управління в процесі прийняття управлінських рішень.

Питання відшкодування шкоди, завданої органами публічного адміністрування

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Питання відшкодування шкоди, завданої органами публічного адміністрування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2021/4/2-3/

Анотація: Питання відшкодування шкоди було завжди актуальним, йому приділялась особлива увага оскільки кожна людина має права та в разі їх порушення має можливість їх захищати та відновлювати справедливість. Особливо важливим є питання відповідальності тих, хто має належно реалізовувати права громадян, зокрема це стосується відповідальності органів публічної адміністрації.

Особливості взаємодії Управління державної охорони України з іншими органами державної влади

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Особливості взаємодії Управління державної охорони України з іншими органами державної влади//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2021/1/osoblivosti-vzayemodiyi-upravlinnya-derzhavnoyi-ohoroni-ukrayini-z-inshimi-organami-derzhavnoyi-vladi/

Анотація: У статті розкрито особливості взаємодії Управління державної охорони України з іншими органами державної влади в системі державного управління щодо забезпечення державної охорони органів державної влади України та посадових осіб.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат