Рубрики: Физика

Поведінка пологих тонкостінних конічних оболонок при комбінованому навантаженні та неоднорідному напружено–деформованому стані

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Поведінка пологих тонкостінних конічних оболонок при комбінованому навантаженні та неоднорідному напружено–деформованому стані//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/matematika/2019/5/povedinka-pologih-tonkostinnih-konichnih-obolonok-pri-kombinovanomu-navantazhenni-ta-neodnoridnomu-napruzheno-deformovanomu-stani/

Анотація: Досліджена поведінка пологих тонкостінних конічних оболонок при дії комбінованого навантаження у вигляді рівномірно розподіленого нормального тиску та сконцентрованої у точці сили при неоднорідному напружено–деформованому стані (НДС). Характер комбінованого навантаження обумовлений експлуатаційними умовами пологих конічних оболонок, які широко розповсюджені у промисловості у якості накривок та крівель резервуарів, та полягає у моделюванні снігового покрову і дії ваги людини, яка змінює своє положення у просторі та знаходиться на поверхні оболонки. Моделювання поведінки оболонок проводилося у середовищі програмного комплексу ANSYS 14.5 у рамках статичного лінійного розрахунку стійкості (біфуркація) та геометрично нелінійного статичного розрахунку деформування оболонки, результати яких порівнюються з даними ДБН В.1.2–2:2006 «Навантаження та впливи».

Використання прямого цифрового синтезу аналогових сигналів для вирішення завдань вихрострумового контролю

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання прямого цифрового синтезу аналогових сигналів для вирішення завдань вихрострумового контролю//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/fizika/2018/5/vikoristannya-pryamogo-tsifrovogo-sintezu-analogovih-signaliv-dlya-virishennya-zavdan-vihrostrumovogo-kontrolyu/

Анотація: Розглянуто використання мікросхем цифрового синтезу аналогових сигналів для вирішення завдань вихрострумового контролю. Запропоновано структуру вихрострумового каналу з реалізацією опрацювання амплітудних та фазових характеристик сигналів вимірювальних котушок вихрострумового перетворювача, що забезпечую адаптацію процесу контролю до різних завдань та об’єктів контролю.

Розробка вихрострумових перетворювачів на основі математичного моделювання

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Розробка вихрострумових перетворювачів на основі математичного моделювання//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/fizika/2018/5/rozrobka-vihrostrumovih-peretvoryuvachiv-na-osnovi-matematichnogo-modelyuvannya/

Анотація: Розглянуто застосування методів математичного моделювання при проектуванні вихрострумових перетворювачів.

Експериментальне визначення чутливості ультразвукових датчиків в режимі прийому

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Експериментальне визначення чутливості ультразвукових датчиків в режимі прийому//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/fizika/2018/5/eksperimentalne-viznachennya-chutlivosti-ultrazvukovih-datchikiv-v-rezhimi-prijomu/

Анотація: Розглянуто один із варіантів визначення чутливості ультразвукового датчику в режимі прийому.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат