Рубрики: Философия

Маніпуляція свідомістю як соціальне явище

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Маніпуляція свідомістю як соціальне явище//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/filosofiya/2020/10/manipulyatsiya-svidomistyu-yak-sotsialne-yavishhe/

Анотація: Досліджено поняття маніпуляції у соціальному вимірі. Узагальнено погляди вчених щодо визначення терміну «маніпуляція». Розглянуто особливості маніпуляції суспільної свідомості та основні способи здійснення впливу на суспільство. Висвітлено види маніпулятивних технологій та загальних процесів їхньої підготовки, які використовуються для посилення психологічного впливу на свідомість обраної цільової аудиторії.

Цінності в житті людини та суспільства. Проблема вибору цінностей

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Цінності в житті людини та суспільства. Проблема вибору цінностей//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №8. - https://nauka-online.com/ua/publications/filosofiya/2019/8/tsennosti-v-zhizni-cheloveka-i-obshhestva-problema-vybora-tsennostej/

Анотація: Стаття присвячена дослідженню сутності ціннісних орієнтацій у вітчизняній та зарубіжній науковій літературі. Присвячено осмисленню проблеми становлення системи цінностей в сучасному українському суспільстві, яке характеризується наявністю ціннісного нігілізму, невизначеністю пріоритетних цінностей, що є суттєвою перепоною економічних, політичних і духовних зрушень.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат