Рубрики: Филология

Концепт «Місто» у прозі Сергія Жадана (на матеріалі роману «Ворошиловград» та збірки «Месопотамія»)

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Концепт «Місто» у прозі Сергія Жадана (на матеріалі роману «Ворошиловград» та збірки «Месопотамія»)//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2018/12/kontsept-misto-u-prozi-sergiya-zhadana-na-materiali-romanu-voroshilovgrad-ta-zbirki-mesopotamiya/

Анотація: Досліджено реалізацію концепту «місто» за допомогою топосів й локусів у творчості Сергія Жадана (на матеріалі роману «Ворошиловград» та збірки «Месопотамія»).

Повтор як домінанта авторського стилю Джерома К. Джерома

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Повтор як домінанта авторського стилю Джерома К. Джерома//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2018/12/povtor-yak-dominanta-avtorskogo-stilyu-dzheroma-k-dzheroma/

Анотація: Дана стаття присвячена дослідженню стилістики Джерома К. Джерома «Троє у човні, не рахуючи собаки». Нами були розглянуті основні характеристики ідіостилю автора та визначені її домінанти. Основною домінантою ідіостилю автора виявився комізм. Одним з найяскравіших способів досягнення комічного у творах Джерома є такий стилістичний засіб, як повтор. Нами були дослідженні особливості вживання повтору як елементу комічного та прийому організації висловлювання.

Verbalization of the world by disabled people in English fictional discourse

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Verbalization of the world by disabled people in English fictional discourse//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2018/12/verbalization-of-the-world-by-disabled-people-in-english-fictional-discourse/

Анотація: (English) The article studies the linguistic means of world verbalization by disabled people in English fictional discourse. It is found that the picture of surrounding reality is formed by patterns of personal bodily movements and represented in speech mainly with the help of verbs. Semantic classes of locative, motion, propulsion, locomotion, and measurement verbs take part in the stated process. Moreover, for the purposes of world verbalization disabled people frequently apply inclusion pattern of vantage construction, using other patterns in a rare manner.

Основные мотивы в романе-сказке Николая Носова «Незнайка на луне»

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Основные мотивы в романе-сказке Николая Носова «Незнайка на луне»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2018/12/osnovnye-motivy-v-romane-skazke-nikolaya-nosova-neznajka-na-lune/

Анотація: (Русский) Исследованы основные мотивы в романе-сказке для детей советского писателя Николая Носова «Незнайка на Луне».

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат