Рубрики: Экономика

Сучасні переваги та недоліки податку на додану вартість та шляхи вирішення актуальних проблем його адміністрування

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Сучасні переваги та недоліки податку на додану вартість та шляхи вирішення актуальних проблем його адміністрування//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/3/suchasni-perevagi-ta-nedoliki-podatku-na-dodanu-vartist-ta-shlyahi-virishennya-aktualnih-problem-jogo-administruvannya/

Анотація: В статті проаналізовано головні переваги та недоліки податку на додану вартість. Висвітлено основні проблеми сучасного механізму адміністрування ПДВ, розглянуто основоположні причини, які лежать в основі негативних тенденцій справляння ПДВ та їх вплив на господарську діяльність платників податків. Визначено шляхи реформування і удосконалення діючої податкової системи у контексті функціонування податку на додану вартість. Досліджено сучасний стан бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Охарактеризовано систему електронного адміністрування податку на додану вартість. Надано оцінку європейського досвіду функціонування ПДВ та запропоновано можливості впровадження диференційованої системи оподаткування.

Економічне забезпечення стратегічної діяльності бізнес-організації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Економічне забезпечення стратегічної діяльності бізнес-організації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/3/ekonomichne-zabezpechennya-strategichnoyi-diyalnosti-biznes-organizatsiyi/

Анотація: Досліджено необхідність об’єднання стратегічної і антикризової діяльності бізнес - організації, що дозволить контролювати і пом’якшувати кризис-фактори не тільки в коротко, але і в довгостроковій перспективі діяльності підприємств.

Перспективи розвитку пенсійної системи України

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Перспективи розвитку пенсійної системи України//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/3/perspektivy-razvitiya-pensionnoj-sistemy-ukrainy/

Анотація: В статті розглянуто перспективи розвитку пенсійної системи України. Обґрунтовано напрями вдосконалення вітчизняного пенсійного забезпечення.

Человеческий капитал как объект статистического исследования

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Человеческий капитал как объект статистического исследования//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/3/chelovecheskij-kapital-kak-obekt-statisticheskogo-issledovaniya/

Анотація: (Русский) В современных условиях развития экономических процессов, возникают новые области и сферы деятельности. Инновационный характер работы экономических субъектов, потребности в новых видах ресурсов новых форм экономики требуют перехода на эффективные способы ведения бизнеса. Так, на сегодня важным стали знание и информация как основные формы проявления человеческого капитала. А человеческий капитал стал тем ресурсом, владение которым создает безусловные преимущества получения потенциала развития и устойчивого роста субъекта хозяйствования. Статистические исследования как способы динамической оценки помогают качественно оценивать человеческий капитал и прогнозировать потенциал его роста.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат