Рубрики: Экономика

Research on the development of rural sports industry and sports economy

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Research on the development of rural sports industry and sports economy//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/3/22-2/

Анотація: With the development of our economy, sports industry also occupies a very important part in economic development. Since the successful bid of the Olympic Games in China, the sports economy has developed rapidly. Sports industry promotes the development of sports economy, and the development of sports economy provides a strong pillar for the rejuvenation of sports industry. Rural sports also plays an important role in sports rejuvenation, and the development of sports economy in China can not be separated from the support of rural sports economy. The state pays more attention to the problem of agriculture, rural areas and farmers, and the development of rural economy enters a new historical stage. The rise of sports industry can promote the further growth of rural economy, change the existing economic structure of rural areas, and promote the better and faster development of rural economy.

Статистичне дослідження стану продовольчої безпеки в Україні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Статистичне дослідження стану продовольчої безпеки в Україні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/3/18-2/

Анотація: Забезпечення населення безпекою продуктів, в загальному, є одним із пріоритетних напрямків державної політики. Продовольча політика держави розглядається як комплекс певних заходів, покликаних системно та ефективно вирішувати завдання для розвитку виробництва, зберігання і переробки, зовнішньої торгівлі, а також справедливого розподілу основних і найважливіших продуктів харчування. Мета статті полягає в характеристиці індикаторів, які характеризують стан продовольчої безпеки в Україні. За допомогою системи індикаторів, а також їхніх порогових значень, в ході роботи було здійснено аналіз та оцінку рівня продовольчої безпеки в Україні. Визначено рівень забезпеченості найважливішими видами продовольства населення. Здійснено аналіз споживання, зокрема і в розрахунку на одну особу найважливішими для забезпечення активного життя та здоров’я населення продуктами харчування Україні. Об’єктом для написання статті є рівень продовольства. За проведеним аналізом було визначено основні позитивні та негативні тенденції продовольчої безпеки в Україні, основні завдання для покращення стану продовольчої безпеки.

Вплив амортизації (зносу) на визначення бази оподаткування податком на прибуток підприємств

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вплив амортизації (зносу) на визначення бази оподаткування податком на прибуток підприємств//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/2/9-2/

Анотація: Досліджено вплив теоретичні засади впливу амортизації (зносу) на визначення бази оподаткування податком на прибуток підприємств.

Соціальне страхування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Соціальне страхування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/2/7-2/

Анотація: У даній статті вивчено сучасний стан соціального страхування населення й основні завдання в сучасних умовах. Виділено основні недоліки чинної системи та перешкоди, які уповільнюють розвиток соціального страхування в Україні. Визначено необхідність створення ефективної моделі соціального розвитку в Україні, котра на даному етапі реформування економіки країни відсутня, шляхом підвищення платоспроможності населення. Виокремлено основні напрями модернізації соціального страхування населення в Україні, базовані на ринкових умовах та світових тенденціях, котрі приведуть до підвищення ефективності функціонування.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат