Рубрики: Экономика

Методичні підходи до аналізу кризових явищ в організаціях

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Методичні підходи до аналізу кризових явищ в організаціях//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/metodichni-pidhodi-do-analizu-krizovih-yavishh-v-organizatsiyah/

Анотація: Досліджено необхідність аналізу кризових явищ з метою мінімізації їх негативного впливу на організацію.

Удосконалення організації обліку основних засобів на підприємстві

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Удосконалення організації обліку основних засобів на підприємстві//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/10/udoskonalennya-organizatsiyi-obliku-osnovnih-zasobiv-na-pidpriyemstvi/

Анотація: У статті розглянуто основні питання організації обліку основних засобів на підприємствах України. Визначено напрямки удосконалення організації обліку основних засобів. Також зазначено сутність основних засобів та основні положення їх обліку. Розглянуто критичні питання в організації облікового процесу та сформульовано можливі шляхи його вдосконалення. На сьогодні у системі управлінням підприємством відбуваються значні зміни. Більшою мірою виникають потреби у оцінці ризиків, прогнозуванні та створенні ефективної й дієвої системи управління. Наразі поки жодна організація, незалежно від форм власності не може існувати без ведення бухгалтерського обліку. Адже, саме дані бухгалтерського обліку забезпечують повну інформативність стосовно фінансового та майнового стану підприємств. Однак, в бухгалтерському обліку існують певні проблеми. Це стосується й ведення обліку основних засобів. Основними протиріччями в організації і складанні звітності цього виду обліку є недосконалість методичної та нормативно-правової бази та формування організаціями необґрунтованої облікової політики щодо основних засобів. Саме на обліку основних засобів ґрунтуються висновки стосовно обсягу та ефективності спрацювання підприємства й розробляються плани діяльності на майбутнє.

Соціальна відповідальність в підприємницькій діяльності

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Соціальна відповідальність в підприємницькій діяльності//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/7/sotsialnaya-otvetstvennost-v-predprinimatelskoj-deyatelnosti/

Анотація: Стаття присвячена актуальним питанням визначення ролі соціальної відповідальності в підприємницькій діяльності. У статті розглянуто основні ознаки соціальної відповідальності та її значення у сучасному бізнес-просторі та її вплив на економічний розвиток держави. Визначено сутність та особливості соціальної відповідальності, обґрунтована її важливість для підприємства. Досліджено термін «соціальна відповідальність», що означає відповідальність тих, хто приймає бізнес-рішення, за тих, на кого безпосередньо чи опосередковано ці рішення впливають. Соціальна відповідальність – це концепція, що заохочує компанії враховувати інтереси суспільства, беручи на себе відповідальність за вплив діяльності компанії на споживачів, працівників, громади та довкілля в усіх аспектах своєї діяльності. Розглянуто внутрішню і зовнішню соціальну відповідальність, зроблено її порівняння з юридичною відповідальністю. Приведені аргументи на користь та проти соціальної відповідальності. Ключовими моментами у сфері регулювання соціальної відповідальності є створення міжнародного стандарта ISO 26000, а також прийняття Кабінетом міністрів України (КМУ) концепції реалізації державної політики, яке сприяє розвитку соціально відповідального бізнесу в країні.

Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/6/osoblivosti-strahuvannya-profesijnoyi-vidpovidalnosti-auditoriv-v-ukrayini-ta-v-zarubizhnih-krayinah/

Анотація: У статті розкриваються особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат