Рубрики: Экономика

Маркетингові інструменти управління нестабільними системами

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Маркетингові інструменти управління нестабільними системами//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/6/marketingovye-instrumenty-upravleniya-nestabilnymi-sistemami/

Анотація: У статті проведено дослідження теоретичних передумов формування маркетингових інструментів управління нестабільними системами. Визначено завдання маркетингу в залежності від стану попиту та систематизовано підходи до визначення списку принципів маркетингу. Запропоновано принципи маркетингу для різних станів організації. Систематизовано Стратегії маркетингу за Р. Бестом та запропоновано ланцюжок маркетингових показників, що впливають на фінансовий результат в управлінні нестабільними системами, в якому представлені три взаємопов'язані блоки маркетингових і фінансових показників ефективності.

Використання сучасних методів менеджменту як напрям вдосконалення управління бізнес-процесами підприємства

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Використання сучасних методів менеджменту як напрям вдосконалення управління бізнес-процесами підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/6/vikoristannya-suchasnih-metodiv-menedzhmentu-yak-napryam-vdoskonalennya-upravlinnya-biznes-protsesami-pidpriyemstva/

Анотація: Застосування процесного підходу до управління організацією є ефективним інструментом адаптації до зовнішнього середовища. У статті розглядаються методи вдосконалення бізнес-процесів, що змінюють їх для кращого задоволення споживачів.

Стан системи електронних закупівель в Україні (на прикладі МКП «Калинівський ринок»)

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Стан системи електронних закупівель в Україні (на прикладі МКП «Калинівський ринок»)//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/5/stan-sistemi-elektronnih-zakupivel-v-ukrayini-na-prikladi-mkp-kalinivskij-rinok/

Анотація: У статті розглядається поточна ситуація, що склалась у сфері системи електронних закупівель в Україні на прикладі Чернівецького МКП «Калинівський ринок», розглянуто основні характеристики закупівель, проведених даним підприємство та розраховано суму економії коштів за допомогою системи протягом досліджуваного періоду.

Управління персоналом як основа конкурентоспроможності підприємства

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Управління персоналом як основа конкурентоспроможності підприємства//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/5/upravlinnya-personalom-yak-osnova-konkurentospromozhnosti-pidpriyemstva/

Анотація: У статі розглядається управління персоналом як основа конкурентоспроможності підприємства.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат