Рубрики: Биология

Вплив факторів зовнішнього середовища на модифікаційну мінливість морфологічних ознак квасолі звичайної (Phaseolus Vulgaris L.)

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Вплив факторів зовнішнього середовища на модифікаційну мінливість морфологічних ознак квасолі звичайної (Phaseolus Vulgaris L.)//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №10. - https://nauka-online.com/ua/publications/biologiya/2018/10/vliyanie-faktorov-vneshnej-sredy-na-modifikatsionnuyu-izmenchivost-morfologicheskih-priznakov-fasoli-obyknovennoj-phaseolus-vulgaris-l/

Анотація: У cтатті на прикладі квасолі доводиться, що модифікаційні зміни не впливають на генотип рослин.

Анатомическое строение Ajuga turkestanica

Автор: , та

Бібліографічний опис статті:

, та . Анатомическое строение Ajuga turkestanica//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/ua/publications/biologiya/2018/6/anatomicheskoe-stroenie-ajuga-turkestanica/

Анотація: (Русский) В статье проведено исследование лекарственного растительного сырья Аjuga turkestanica путем макро и микроскопического анализа.

Зміна електрофізіологічних параметрів нейронів гіпокампа при ексайтотоксичному пошкодженні

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Зміна електрофізіологічних параметрів нейронів гіпокампа при ексайтотоксичному пошкодженні//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/biologiya/2018/5/zmina-elektrofiziologichnih-parametriv-nejroniv-gipokampa-pri-eksajtotoksichnomu-poshkodzhenni/

Анотація: У роботі було досліджено зміни електрофізіологічних характеристик, параметрів потенціалу дії, натрієвої та калієвої провідності нейронів гіпокампа щура при ексайтотоксичному пошкодженні. Отримані значення зміни мембранної провідності вказують на те що головну роль в змінах параметрів імпульсації пошкодженого нейрона відіграє зменшення натрієвої провідності.

Влияние энхансера copia и инсулятора gypsy на синтез эрнк, модификации хроматина и связывание инсуляторных белков втрансфецированных генетических конструкциях

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Влияние энхансера copia и инсулятора gypsy на синтез эрнк, модификации хроматина и связывание инсуляторных белков втрансфецированных генетических конструкциях//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/biologiya/2018/3/vliyanie-enhansera-copia-i-insulyatora-gypsy-na-sintez-ernk-modifikatsii-hromatina-i-svyazyvanie-insulyatornyh-belkov-vtransfetsirovannyh-geneticheskih-konstruktsiyah/

Анотація: (Русский) Энхансеры и инсуляторы являются одними из ключевых регуляторов экспрессии генов в геноме. Тем не менее, не смотря на многочисленные исследования, механизмы обеспечивающие работу этих регуляторных элементов до конца не изучены. Мы проанализировали отдельные эфеекты, которые оказывает энхансер и инсулятор из мобильных элементов copia и gypsy соответственно с использованием трансфецированных генетических конструкций. Созданная нами система конструкций исключает влияние геномного окружения. Мы обнаружили синтез эРНК, длинной от 350-1050 п.н. а также наличие специфических меток хроматина 3K4me3 H3K418ac в регионе, удаленном от энхансера на 300 п.н. Введение в конструкцию инсулятора между энхансером и промотором подавляет эти эффекты. Также мы обнаружили связывание dCTCF с энхансером и инсулятором gypsy. Мы предполагаем, что один инсулятор может взаимодействовать с энхансером, тогда как два инсулятора преимущественно взаимодействуют друг с другом. Наши данные подтверждают гипотезу о существовании петель хроматина, формируемых данными регуляторными элементами.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат