Автори

Кристина Козак

Козак Крістіна Сергіївна

Місто: Київ

Вчений ступінь: студент

Місце роботи/навчання: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Autor articles

Служба безпеки україни в сфері інформаційної безпеки

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Служба безпеки україни в сфері інформаційної безпеки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/3/4-2/

Анотація: В даній статті досліджується питання забезпечення безпеки сфери інформаційної безпеки крізь призму застосування законодавчих актів, що регулюють дане питання та безпосередньо шляхом аналізу впливу Служби безпеки України на дану сферу, її повноважень та обов'язків. Досліджуються основні поняття, що стосуються інформаційної безпеки.

Торгівля людьми як транснаціональна проблема

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Торгівля людьми як транснаціональна проблема//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2021/2/10-2/

Анотація: В даній статті досліджується торгівля людьми як негативне явище, як прояв злочинної діяльності та як транснаціональна проблема. Дане кримінальне правопорушення розглядається крізь аналіз поняття «торгівля людьми», що є розробленим та затвердженим ООН. Крім того, в роботі вивчаються основні цілі для торгівлі певними категоріями осіб.

Право на свободу та особисту недоторканність: сучасні реалії

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Право на свободу та особисту недоторканність: сучасні реалії//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/4/pravo-na-svobodu-ta-osobistu-nedotorkannist-suchasni-realiyi/

Анотація: У цій статті аналізуються основні, тобто базові права людини - на свободу та особисту недоторканість.

Право на життя чи обов’язок жити

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Право на життя чи обов’язок жити//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2020/3/pravo-na-zhittya-chi-obov-yazok-zhiti/

Анотація: У цій статті аналізується поняття евтаназії, її виникнення та існування, а також розглядається її практичне застосування. Евтаназія постає на межі двох кореспондуючих явищ - права на життя та обов'язку жити.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат