Автори

Алина Пазюка

Пазюка Аліна Вікторівна

Місто: Київ

Вчений ступінь: студент

Місце роботи/навчання: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Autor articles

Проблеми ефективної реалізації політики ціноутворення в фармацевтичній промисловості

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Проблеми ефективної реалізації політики ціноутворення в фармацевтичній промисловості//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/1/problemy-effektivnoj-realizatsii-politiki-tsenoobrazovaniya-v-farmatsevticheskoj-promyshlennosti/

Анотація: Стаття є дослідженням проблем ефективної реалізації політики ціноутворення в фармацевтичній промисловості. Фармацевтика – одна з найдинамічніших і наукомістких галузей економіки як в Україні, так і в усьому світі, розвиток якої забезпечують зростаючий попит на лікарські засоби і зростання державних витрат на охорону здоров’я. Ключову роль у розвитку вітчизняної фармацевтичної індустрії відіграє створення збалансованої і ефективної системи цін на українському ринку лікарських засобів. Саме тому перед нами постало актуальне завдання – розглянути проблеми ефективної реалізації політики ціноутворення в фармацевтичній промисловості. Відмічено, що фармацевтика є однією з найбільш високотехнологічних галузей і займає лідируючу позицію в світовому обсягу витрат на наукові дослідження, а стабільне динамічне зростання ринку обумовлено ціллю низкою факторів. Зазначено, що ціноутворення на фармацевтичну продукції варіюється залежно від країни, однак структура ціни для кінцевого споживача по націнці учасників збутового ланцюга є переважно типовою. Науковці виділяють чотири основні методи регулювання цін на лікарські засоби: встановлення фіксованих цін, регулювання прибутку, ціноутворення на основі ефективності та встановлення базових цін. Разом з тим у всьому світі не існує повністю вільного або повністю регульованого ціноутворення. Наведено приклади різних варіантів ціноутворення на лікарські засоби у різних країнах. Зазначено, що усі фактори ціноутворення поділяють на дві групи – внутрішні та зовнішні. В Україні державне регулювання цін, як елемент державного регулювання економіки, здійснюється, як правило, в сферах природних монополій, а також щодо соціально значущих товарів і послуг. Зазначено, що діяльність учасників українського фармацевтичного ринку регулюється великою кількістю нормативно-правових актів, які запроваджувалися від початку утворення нашої держави. Та зазначено що, проблемам ціноутворення на фармацевтичному ринку приділяється багато уваги у зв’язку з закупівлею лікарських препаратів на державному рівні та вирішенням питань державного регулювання цін на лікарські засоби.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат