Автори

Владимир Черний

Черний Володимир Сергійович

Місто: Харків

Вчений ступінь: студент

Місце роботи/навчання: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Autor articles

Наукові погляди на проблему історії виникнення вітчизняного конституціоналізму

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Наукові погляди на проблему історії виникнення вітчизняного конституціоналізму//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/11/naukovi-poglyadi-na-problemu-istoriyi-viniknennya-vitchiznyanogo-konstitutsionalizmu/

Анотація: В статті розглянуто питання історії виникнення, та впливу вітчизняного конституціоналізму на сьогодення. Проаналізована історія формування, становлення та розвитку сучасного органічного конституціоналізму в Україні.

Роль Європейського суду з прав людини в Україні. Його розвиток та становлення

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Роль Європейського суду з прав людини в Україні. Його розвиток та становлення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/ua/publications/yurisprudentsiya/2019/5/rol-yevropejskogo-sudu-z-prav-lyudini-v-ukrayini-jogo-rozvitok-ta-stanovlennya/

Анотація: В статті розглянуто питання ролі Європейського суду з прав людини в Україні. Було зазначено основні чинники впливу на розвиток української правової системи.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат