Автори

Алла Осокина

Осокіна Алла Вікторівна

Місто: Київ

Вчений ступінь: кандидат економічних наук

Місце роботи/навчання: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Autor articles

Тенденції розвитку продуктового рітейлу в Україні та напрями змін споживацької поведінки

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Тенденції розвитку продуктового рітейлу в Україні та напрями змін споживацької поведінки//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/2/tendentsiyi-rozvitku-produktovogo-ritejlu-v-ukrayini-ta-napryami-zmin-spozhivatskoyi-povedinki/

Анотація: У статті розглядається розглянуто сучасний, актуальний стан продуктового рітейлу в Україні, основні його тенденції розвитку, зміни споживацьокої поведінки через зовнішні чинники, огляд основних тенденцій, які вже запровадили українські рітейлери, та їх результати після впровадження. Також більш детально розглянуто вплив емоційного маркетингу на споживача та поради, які допоможуть рітейлорам підвищити показники продажів та лояльність споживачів. Метою статті є дослідження основних тенденцій розвитку продуктового рітейлу в Україні, а також окреслення зміни поведінки клієнтів та визначення ключових напрямків розвитку рітейлу.

Застосування інструментів ощадливого виробництва в практиці покращення операційних процесів бізнес-організації

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Застосування інструментів ощадливого виробництва в практиці покращення операційних процесів бізнес-організації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2021/1/zastosuvannya-instrumentiv-oshhadlivogo-virobnitstva-v-praktitsi-pokrashhennya-operatsijnih-protsesiv-biznes-organizatsiyi/

Анотація: Метою даної статті є розгляд особливостей впровадження концепції ощадливого виробництва, що спрямоване на скорочення всіх видів втрат при одночасному скороченні тривалості операційного циклу та зростанні якості. У статті проаналізовано досвід застосування інструментів ощадливого виробництва задля підвищення операційної ефективності бізнесу. Подано визначення концепції та наведено основні інструменти щодо її впровадження. Проаналізовано досвід підприємств у впровадженні концепції як у виробництві, так і в сфері послуг, розкрито результати впровадження даної концепції. Визначено основні перешкоди та проблеми впровадження даного підходу на підприємствах.

Досвід застосування інструментів методології Lean Six Sigma в процесі трансформації бізнес-моделей сучасних компаній

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Досвід застосування інструментів методології Lean Six Sigma в процесі трансформації бізнес-моделей сучасних компаній//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/11/dosvid-zastosuvannya-instrumentiv-metodologiyi-lean-six-sigma-v-protsesi-transformatsiyi-biznes-modelej-suchasnih-kompanij/

Анотація: Метою даної статті є порівняння ключових особливостей впровадження концепції Lean Six Sigma та їх важливість в Україні та світі . У статті проаналізовано досвід застосування інструментів Lean та Six Sigma задля підвищення операційної ефективності бізнесу в рамках трансформації діючих бізнес-моделей. Подано визначення концепції Lean Six Sigma та наведено основні інструменти щодо її впровадження. Проаналізовано досвід закордонних та вітчизняних підприємств у впровадженні Lean Six Sigma, розкрито переваги впровадження даної концепції. Визначено основні перешкоди та проблеми впровадження даного підходу на українських промислових підприємствах.

Технічне оновлення фармацевтичних підприємств України: зміст та особливості проведення

Автор: та

Бібліографічний опис статті:

та . Технічне оновлення фармацевтичних підприємств України: зміст та особливості проведення//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2019/2/tehnicheskoe-obnovlenie-farmatsevticheskih-predpriyatij-ukrainy-soderzhanie-i-osobennosti-provedeniya/

Анотація: Метою статті є дослідження сучасних підходів до побудови процесу оновлення технічної бази підприємства, визначення основних проблем, пов’язаних з даним процесом на фармацевтичних підприємствах України. У статті проаналізовано два різних підходи до виділення етапів даного процесу. Також було визначено способи оновлення технічної бази підприємства. Визначено особливості технічного оновлення на фармацевтичних підприємствах України. Проаналізовано взаємозалежність між стратегією розвитку підприємства та його технічною політикою. Надано загальні рекомендації, що сприятимуть поліпшенню стану технічної бази як фармацевтичного, так і будь-якого іншого промислового підприємства.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат