Автори

Мария Гриб

Гриб Марія Федорівна

Місто: Житомир

Вчений ступінь: студент

Місце роботи/навчання: Житомирський державний університет імені Івана Франка

Autor articles

Ідейно-змістовна та сюжетно-композиційні особливості роману Томаса Манна «Лотта у Веймарі»

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Ідейно-змістовна та сюжетно-композиційні особливості роману Томаса Манна «Лотта у Веймарі»//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/filologiya/2018/11/idejno-soderzhatelnaya-i-syuzhetno-kompozitsionnye-osobennosti-romana-tomasa-manna-lotta-v-vejmare/

Анотація: Постать Томаса Манна є знаковою для європейської культури. Його спадщина стала матеріалом для численних літературознавчих, естетичних, філософських, мистецтвознавчих та мовознавчих досліджень, сумарний обсяг яких перевищує обсяг власне самих літературних доробків автора. Характеризуючи свою творчість наприкінці життя, Томас Манн сказав: «Мій час був мінливий, але моє життя в ньому являє єдність». Справді, в його творчості органічно поєднались біографія і творчість, суспільне та індивідуальне. Дослідники літературної діяльності Т. Манна виявляють низку новаторських прийомів, характерних для ідіостилю письменника, виникнення та використання яких у його творчості було зумовлено саме появі у психолого-філософській ситуації початку ХХ-го століття ідей психоаналізу. Передусім це внутрішній монолог, пов’язаний із технікою потоку свідомості, що виступає переважно засобом передачі душевних переживань персонажів.

Образ Й. В. Гете в естетиці Томаса Манна

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Образ Й. В. Гете в естетиці Томаса Манна//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/ua/publications/veterinariya/2018/11/obraz-j-v-gete-v-estetike-tomassa-manna/

Анотація: Томас Манн - це багатогранна особистість, яка увійшла в історію світової літератури не на одне століття. Гордий німецький геній, який більше за все цінив творчу свободу, і водночас гуманіст, носій демократичних і навіть ліберальних переконань, мудрий педагог. Ці два «Я» можна віднайти в усіх працях Томаса Манна. У творчій манері письменника поєдналися традиційні реалістичні і новаторські модерністські засоби відображення дійсності. Від реалізму XIX ст. він запозичив поширені описи, (опис Венеції, італійських курортів), психологічний аналіз (автор розкриває переживання, думки, стан душі героїв), натуралістичні подробиці. Але прозаїк збагатив реалізм за рахунок модерністських прийомів. Живописність творів, загострення контрастів були обумовлені впливом імпресіонізму. Експресіоністичні елементи відчувалися у виразності змалювання характерів, настроїв, почуттів героїв. Особливість творів полягала також і у філософічності та алегоричності.

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат