Автори

Ірина Радчук

Радчук Ірина Олександрівна

Місто: Київ

Вчений ступінь: студент

Місце роботи/навчання: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Autor articles

Співвідношення понять збут, маркетинг, розподіл, реалізація в діяльності організації

Автор:

Бібліографічний опис статті:

. Співвідношення понять збут, маркетинг, розподіл, реалізація в діяльності організації//Наука онлайн: Міжнародний електронний науковий журнал - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/2020/12/spivvidnoshennya-ponyat-zbut-marketing-rozpodil-realizatsiya-v-diyalnosti-organizatsiyi/

Анотація: Досліджено підходи до визначення поняття «збут», наведено його розмежування та співвідношення з поняттями «маркетинг», «розподіл», «реалізація».

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат