Редакційна колегія

Головний редактор: Бєлялов Талят Енверович – кандидат економічних наук, доцент (Київ, Україна).
Заступник головного редактора: Дудко Павло Миколайович – кандидат економічних наук (Київ, Україна).
Випускаючий редактор: Коваленко Дмитро Іванович – кандидат економічних наук (Київ, Україна).
Член редакційної колегії: Русіна Юлія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент (Київ, Україна).

Підготуйте

наукову статтю на актуальну тему, відповідно до роздлів журналу

Відправте

наукову статтю на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статтю на сайті нашого журналу та отримайте сертифікат