Содержание журнала №1 (январь) 2021 г.

Історія становлення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Історія становлення оперативно-розшукової діяльності Державної прикордонної служби України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/publications/natsionalnaya-bezopasnost/2021/1/3983-1/

Аннотация: (Українська) У статті надано короткий огляд становлення оперативно-розшукової діяльності Держприкордонслужби України. Виділено основні історичні етапи розвитку ОРД, її здійснення Прикордонними військами як у структурі КДБ за часів СРСР, так і самостійно після поновлення Україною своєї незалежності в 1991 році. Проаналізовано відповідні приписи чинного законодавства щодо цього специфічного виду діяльності. Здійснено дослідницький огляд літератури та інших відкритих наукових і довідково-інформаційних джерел.

Особливості застосування логістичного підходу до управління на сільськогосподарських підприємствах

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Особливості застосування логістичного підходу до управління на сільськогосподарських підприємствах//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/1/osoblivosti-zastosuvannya-logistichnogo-pidhodu-do-upravlinnya-na-silskogospodarskih-pidpriyemstvah/

Аннотация: (Українська) Розглянуто особливості використання логістичного підходу до управління сільськогосподарськими підприємствами. Виокремлено основні види логістики та логістичні процеси, що в них протікають.

Особливості взаємодії Управління державної охорони України з іншими органами державної влади

Автор: , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, и. Особливості взаємодії Управління державної охорони України з іншими органами державної влади//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2021/1/osoblivosti-vzayemodiyi-upravlinnya-derzhavnoyi-ohoroni-ukrayini-z-inshimi-organami-derzhavnoyi-vladi/

Аннотация: (Українська) У статті розкрито особливості взаємодії Управління державної охорони України з іншими органами державної влади в системі державного управління щодо забезпечення державної охорони органів державної влади України та посадових осіб.

Застосування інструментів ощадливого виробництва в практиці покращення операційних процесів бізнес-організації

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Застосування інструментів ощадливого виробництва в практиці покращення операційних процесів бізнес-організації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/1/zastosuvannya-instrumentiv-oshhadlivogo-virobnitstva-v-praktitsi-pokrashhennya-operatsijnih-protsesiv-biznes-organizatsiyi/

Аннотация: (Українська) Метою даної статті є розгляд особливостей впровадження концепції ощадливого виробництва, що спрямоване на скорочення всіх видів втрат при одночасному скороченні тривалості операційного циклу та зростанні якості. У статті проаналізовано досвід застосування інструментів ощадливого виробництва задля підвищення операційної ефективності бізнесу. Подано визначення концепції та наведено основні інструменти щодо її впровадження. Проаналізовано досвід підприємств у впровадженні концепції як у виробництві, так і в сфері послуг, розкрито результати впровадження даної концепції. Визначено основні перешкоди та проблеми впровадження даного підходу на підприємствах.

Использование современного растительного сырья в заведениях ресторанного хозяйства

Автор: , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, и. Использование современного растительного сырья в заведениях ресторанного хозяйства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2021/1/ispolzovanie-sovremennogo-rastitelnogo-syrya-v-zavedeniyah-restorannogo-hozyajstva/

Аннотация: Рассмотрено использование современного растительного сырья при производстве мучных кулинарных изделий в заведениях ресторанного хозяйства.

Забезпечення прав національних меншин в процесі європейської інтеграції України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Забезпечення прав національних меншин в процесі європейської інтеграції України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2021/1/zabezpechennya-prav-natsionalnih-menshin-v-protsesi-yevropejskoyi-integratsiyi-ukrayini/

Аннотация: (Українська) В статті визначені особливості забезпечення прав національних меншин в процесі європейської інтеграції України. Охарактеризовано міжнародне та українське законодавство щодо забезпечення прав національних меншин. Розглянуто практику ЄСПЛ з проблем забезпечення прав національних меншин. Виділені основні проблеми забезпечення прав національних меншин, що потребують негайного вирішення в процесі європейської інтеграції України.

Эмпирическое исследование психологических факторов девиантного поведения подростков

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Эмпирическое исследование психологических факторов девиантного поведения подростков//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/publications/psihologiya/2021/1/empiricheskoe-issledovanie-psihologicheskih-faktorov-deviantnogo-povedeniya-podrostkov/

Аннотация: В статье представлены результаты теоретического и эмпирического анализа психологических факторов, формирующих девиантное поведение у подростков. Среди таких факторов - неблагополучие семьи, школьная дезадаптация, агрессивность, типология характера, психопатия, социологические факторы. Также одними из факторов являются: биологические, психологические, педагогические и социологические факторы.

Особенности спа-готелей

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Особенности спа-готелей//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/1/osobennosti-spa-gotelej/

Аннотация: Статья представляет собой исследование особенностей спа-отелей. Отмечено, что спа-отели стали модным трендом последних лет, поскольку они предлагают все, что нужно для здорового образа жизни. Приведены определения спа-отелей предложенное различными исследователями. Выяснено, что диапазон спа-процедур, предлагаемых в отеле разрабатывается с учетом его расположения, специализации, имеющихся рекреационных ресурсов. Указано, что наличие соответствующего сервиса позволит спа-отелям поддерживать спрос на свои услуги и привлекать клиентов в течение всего года.

Экономический механизм формирования и использования денежных потоков предприятия

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Экономический механизм формирования и использования денежных потоков предприятия//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/1/ekonomicheskij-mehanizm-formirovaniya-i-ispolzovaniya-denezhnyh-potokov-predpriyatiya/

Аннотация: Динамичность внешней среды и обострения конкуренции в рамках Европейской интеграции Украины ставит перед отечественными предприятиями проблему обеспечения высокой эффективности деятельности и финансового равновесия как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Это требует разработки действенного экономического механизма формирования и использования денежных потоков предприятий с целью обеспечения максимальной эффективности использования всех видов ресурсов, оптимизации затрат и полноценного обеспечения предприятий финансовыми ресурсами на всех стадиях операционного и финансового процесса. В последнее время деятельность отечественных предприятий характеризуется уменьшение денежных потоков от всех видов деятельности, рост расходов и уменьшением прибыльности деятельности. Это обуславливает потребность в разработке подходов к формированию действенного экономического механизма управления денежными потоками предприятия, предоставлять возможность поддерживать достаточный уровень платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. В данной работе мы рассмотрим сущность и виды денежных потоков предприятий, а также определены основные аспекты экономического механизма формирования и использования денежных потоков предприятия.

Корпоративна культура компанії Макдональдз

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Корпоративна культура компанії Макдональдз//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/1/korporativna-kultura-kompaniyi-makdonaldz/

Аннотация: (Українська) Описано сучасний стан системи управління персоналом з позицій формування корпоративної культури.

Особенности психолого-педагогического сопровождение ребенка с тяжелыми нарушениями речи в детском саду

Автор: , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, и. Особенности психолого-педагогического сопровождение ребенка с тяжелыми нарушениями речи в детском саду//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2021/1/osobennosti-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdenie-rebenka-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi-v-detskom-sadu/

Аннотация: В данной статье описываются особенности психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения. В статье актуализируется проблема психолого-педагогического сопровождения детей, а также предлагаются направления с ними. В результате исследования было выявлено, что применение разнообразных форм, средств, методов и приемов работы при организации психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения способствует эффективному преодолению нарушений в речевом и психическом развитии таких детей.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала