Рубрика: Юриспруденция

Директива про авторські права від 26 березня 2019 року: захист авторських прав чи згортання свободи в Інтернеті?

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Директива про авторські права від 26 березня 2019 року: захист авторських прав чи згортання свободи в Інтернеті?//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №3. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/3/direktiva-pro-avtorski-prava-vid-26-bereznya-2019-roku-zahist-avtorskih-prav-chi-zgortannya-svobodi-v-interneti/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто питання прийняття Директиви про авторські права від 26 березня 2019 року Європарламентом. Досліджено відповідний текст Директиви та її вплив на реформу авторського права. Розглянуто дві найбільш суперечливі статті (11 і 13) Директиви. Проаналізовано причини і наслідки її прийняття, здійснено прогноз щодо подальшого розвитку цієї ситуації в рамках Європейського Союзу.

Конституційно – правовий статус особи в КНДР та проблема реалізації прав і свобод в умовах тоталітарного режиму

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Конституційно – правовий статус особи в КНДР та проблема реалізації прав і свобод в умовах тоталітарного режиму//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/konstitutsijno-pravovij-status-osobi-v-kndr-ta-problema-realizatsiyi-prav-i-svobod-v-umovah-totalitarnogo-rezhimu/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена питанню визначення конституційно – правового статусу особи в КНДР. Розглянуто громадянські, політичні, соціальні та економічні права громадян, що закріплені в Конституції КНДР. Встановлено широкий перелік порушень прав та свобод в КНДР, проблеми їх реалізації та захисту. Окреслено основні напрямки змін, що сприятимуть покращенню правового становища особи в КНДР та забезпеченню її конституційних прав та свобод.

Касаційне оскарження судових рішень у кримінальному провадженні: досвід Франції

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Касаційне оскарження судових рішень у кримінальному провадженні: досвід Франції//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/kasatsijne-oskarzhennya-sudovih-rishen-u-kriminalnomu-provadzhenni-dosvid-frantsiyi/

Аннотация: (Українська) Дана стаття присвячується аналізу кримінального процесу касаційного оскарження судових рішень у Франції.

Розмежування злочинів, передбачених ст. 364 КК та ст. 365

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Розмежування злочинів, передбачених ст. 364 КК та ст. 365//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/rozmezhuvannya-zlochiniv-peredbachenih-st-364-kk-ta-st-365/

Аннотация: (Українська) На практиці іноді виникають складнощі при кваліфікації, пов’язані з розрізненням складів злочинів, передбачених ст. 364 та ст. 365 КК, тому дана стаття має на меті вирішення цього питання.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала