Рубрика: Юриспруденция

Інтерпретація норм права Судом Європейського Союзу та її значення

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Інтерпретація норм права Судом Європейського Союзу та її значення//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/interpretatsiya-norm-prava-sudom-yevropejskogo-soyuzu-ta-yiyi-znachennya/

Аннотация: (Українська) У статті аналізується питання тлумачення норм права Судом Європейського Союзу. Автором наголошується, що найбільш важливим для функціонування правової системи ЄС є тлумачення права Судом ЄС, яке породжує принципи права ЄС.

Політичні передумови створення Європейського Союзу

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Політичні передумови створення Європейського Союзу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/politichni-peredumovi-stvorennya-yevropejskogo-soyuzu/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена проблематиці дослідження політичних передумов створення та становлення Європейського Союзу. Аналізуються основні політичні чинники внутрішнього та зовнішнього характеру, що здійснили вплив на виникнення та подальший розвиток ЄС.

Суб’єкти преюдиціального запиту до Суду ЄС (квазісудові органи держав-членів ЄС)

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Суб’єкти преюдиціального запиту до Суду ЄС (квазісудові органи держав-членів ЄС)//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/sub-yekti-preyuditsialnogo-zapitu-do-sudu-yes-kvazisudovi-organi-derzhav-chleniv-yes/

Аннотация: (Українська) У статті аналізується питання правової природи суб’єктів преюдиціального запиту до Суду ЄС. Досліджуються вироблені практикою Суду ЄС критерії суб’єктів преюдиціального запиту.

Brexit: загальна характеристика та його міжнародно-правові наслідки для Європейського Союзу

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Brexit: загальна характеристика та його міжнародно-правові наслідки для Європейського Союзу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/brexit-zagalna-harakteristika-ta-jogo-mizhnarodno-pravovi-naslidki-dlya-yevropejskogo-soyuzu/

Аннотация: (Українська) Вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу став однією з важливих подій у сучасному світі. Перспективними наслідками Brexit є серйозні зміни в міжнародній політиці і неоднозначний погляд на це явище з боку ЄС та інших провідних світових держав.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала