Рубрика: Юриспруденция

Окремі аспекти реалізації трудового арбітражу в Україні

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Окремі аспекти реалізації трудового арбітражу в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/5/okremi-aspekti-realizatsiyi-trudovogo-arbitrazhu-v-ukrayini/

Аннотация: (Українська) Дана стаття присвячена аналізу окремих аспектів реалізації трудового арбітражу в Україні. Окрема увага приділяється світовим тенденціям вирішення трудових спорів шляхом трудових арбітражів, діяльності Національної служби посередництва і примирення, та розгляду трудового арбітражу як способу вирішення трудових спорів саме в Україні.

Почергове проживання дитини з кожним із батьків в Європі та США: досвід для України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Почергове проживання дитини з кожним із батьків в Європі та США: досвід для України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/5/pochergove-prozhivannya-ditini-z-kozhnim-iz-batkiv-v-yevropi-ta-ssha-dosvid-dlya-ukrayini/

Аннотация: (Українська) У статті здійснено дослідження законодавчої бази та практики застосування почергового проживання дитини з кожним із батьків у Європі та США, сформульовано переваги та недоліки такої форми спільної опіки та запропоновано порядок імплементації практики почергового проживання дитини з кожним із батьків в Україні.

Показники ефективності у роботі адвоката

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Показники ефективності у роботі адвоката//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/5/pokazniki-efektivnosti-u-roboti-advokata/

Аннотация: (Українська) У статті розкривається поняття ефективності роботи адвоката. Визначено критерії ефективності роботи адвоката у механізмі відправлення правосуддя. Також зазначено, що найпопулярнішим критерієм ефективності адвоката став «критерій результату».

Проблеми залучення психолога у процесі допиту малолітніх та неповнолітніх осіб

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Проблеми залучення психолога у процесі допиту малолітніх та неповнолітніх осіб//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/5/problemi-zaluchennya-psihologa-u-protsesi-dopitu-malolitnih-ta-nepovnolitnih-osib/

Аннотация: (Українська) Допит є важливою і найчастіше практикованою слідчою дією, що виступає однією з форм отримання доказової інформації, процесуальним засобом формування і перевірки доказів. В сучасному світі не існує градації за віком у сфері вчинення злочинів, тому існують випадки, коли свідком чи навіть потерпілим у кримінальному правопорушенні є малолітня або неповнолітня особа. Криміналісти наголошують, що однією з основних особливостей при підготовці і проведенні допиту таких осіб є отримання консультативною допомоги або залучення до такої процесуальної дії спеціаліста, а саме психолога.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала