Рубрика: Юриспруденция

К вопросу особенностей расследования террористических актов

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. К вопросу особенностей расследования террористических актов//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/1/k-voprosu-osobennostej-rassledovaniya-terroristicheskih-aktov/

Аннотация: Данная статья посвящена освещению особенностей расследования одного из самых тяжких преступлений – террористического акта. В работе изложено: дефиниции понятия «террористический акт», которое закреплено в законодательствах некоторых государств, особенности проведения базового комплекса следственных мероприятий и т. д.

Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з екстремізмом

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Міжнародно-правове співробітництво у боротьбі з екстремізмом//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №1. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2020/1/mizhnarodno-pravove-spivrobitnitstvo-u-borotbi-z-ekstremizmom/

Аннотация: (Українська) Основним нормативним міжнародним документом, який використовується при розгляді питання міжнародного співробітництва у боротьбі з екстремізмом є Шанхайська конвенція про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом. В даній статті розглянуто питання методів та цілей боротьби з екстремізмом, а також методи протидії даного явища. Розглянуто питання такого правового явища, як екстремізм, а саме – поняття, з яких елементів складається тощо.

До питання проведення позапланової ревізії під час здійснення досудового розслідування

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. До питання проведення позапланової ревізії під час здійснення досудового розслідування//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/do-pitannya-provedennya-pozaplanovoyi-reviziyi-pid-chas-zdijsnennya-dosudovogo-rozsliduvannya/

Аннотация: В этой статье анализируется проблематика применения внеплановой ревизии как инструмента расследования соответственных групп уголовных правонарушений на современном этапе, а также отмечается необходимость возврата соответственных положений к Уголовному процессуальному кодексу Украины касательно полномочий следователя и прокурора на назначение внеплановой ревизии во время досудебного расследования.

Профайлінг – засіб підвищення ефективності протидії злочинності

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Профайлінг – засіб підвищення ефективності протидії злочинності//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/12/profajling-zasib-pidvishhennya-efektivnosti-protidiyi-zlochinnosti/

Аннотация: (Українська) Розглянуто профайлінг як засіб підвищення ефективності протидії злочинності. Розкрито його значення у сучасній криміналістиці, а саме у діяльності з розкриття та розслідування злочинів та попередження вчинення протиправних дій. Встановлено, що подальшому розвитку профайлінгу в Україні сприятиме підготовка кваліфікованих спеціалістів, а також забезпечення можливості підвищення рівня психологічних знань працівників правоохоронних органів.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала