Рубрика: Юриспруденция

Цивільно-процесуальна характеристика форм захисту прав в Україні в розрізі діяльності Служби безпеки України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Цивільно-процесуальна характеристика форм захисту прав в Україні в розрізі діяльності Служби безпеки України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2022. - №2. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2022/2/01-7-2/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуто законодавчо закріплені форми захисту цивільних прав в Україні, їх особливості та специфіка крізь призму викликів сьогодення. Поняття «захист» охоплює собою широкий спектр інструментів, які забезпечують стале існування цивільних правовідносин, і є одним із компонентів утворення та функціонування останніх. Автором проведений загальний аналіз юрисдикційних та неюрисдикційних форм захисту цивільних прав учасників правовідносин. Окрім того було розглянуто питання місця Служби безпеки України у системі захисту прав та свобод в контексті цивільних правовідносин.

Загальна характеристика кримінального правопорушення, передбаченого статтею 258 Кримінального кодексу України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Загальна характеристика кримінального правопорушення, передбаченого статтею 258 Кримінального кодексу України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2022. - №1. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2022/1/06-7/

Аннотация: (Українська) В статті розглянуті кваліфікуючі ознаки терористичного акту та спеціальних умов звільнення для вищевказаного злочину.

Розвиток сучасних цифрових активів відповідно до викликів та вимог сучасного світу

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Розвиток сучасних цифрових активів відповідно до викликів та вимог сучасного світу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2022. - №1. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2022/1/05-7/

Аннотация: (Українська) Розвиток сучасних телекомунікаційних систем спричинив створення якісно нових об'єктів цивільного обороту - цифрових активів, існування яких стало можливим у кіберфізичному просторі виключно завдяки мережі «Інтернет». Потреби сучасного цивільного обороту диктують як необхідність встановлення правового режиму цифрових активів як об'єктів цивільних прав, а також вироблення понятійного апарату з урахуванням різноманіття нових видів цифрових даних. Виділення цифрових активів стало об'єктивною потребою учасників громадських відносин, бажаючих безпосередньо здійснювати угоди з контрагентами, крім посередників від імені банків, платіжних систем та інших операторів угод.

Кримінальна відповідальність як сучасна проблема кримінального права України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Кримінальна відповідальність як сучасна проблема кримінального права України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2022. - №1. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2022/1/04-6/

Аннотация: (English) The state performs the most important function - to counteract criminal offenses and punish those who committed it, in order to create and guarantee security and peace to its citizens. The most common form of criminal response to the commission of criminal offenses is criminal liability, which is the main means of combating crime. It is a fundamental element of criminal law. The current legislation does not contain a definition of criminal liability, but some scholars in their work, claim that it is the legal obligation of the perpetrators to be subjected to criminal law for the crime. Others believe that criminal liability is the forced state conviction of a person who has committed a crime by establishing certain restrictions of a personal, property nature, which are provided by the Criminal Code of Ukraine. Since Ukraine's independence, criminal law has marked many changes on the path to perfection. Despite this, there are still current problems in the rules of criminal law. Among the modern problematic aspects of criminal law, a special place is occupied by the issue of criminal liability. This article analyzes the problematic aspects of criminal liability, which together create one of the current problems of criminal law in general. During the work, a number of works of scientists who considered this issue were researched and analyzed. The relevance of this topic lies in the analysis of conflicts and gaps in criminal law in the field of criminal liability. In addition, there is a need to address and propose ways to improve national criminal law, which will overcome the problems in this matter. Taken together, such research guarantees the achievement of social justice by sentencing the offender, correcting him in the future, and preventing future crimes by that offender as well as others.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала