Рубрика: Юриспруденция

Престолонаслідування як заміщення глави держави

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Престолонаслідування як заміщення глави держави//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/prestolonasliduvannya-yak-zamishhennya-glavi-derzhavi/

Аннотация: (Українська) В статті досліджено питання основних видів систем наслідування престолу в зарубіжних країнах, їх особливості, переваги і недоліки. Проведено порівняльний аналіз систем престолонаслідування з метою виявлення проблем при використанні кожної з них, запропоновано шляхи їх вдосконалення та адаптації до умов сьогодення з врахуванням актуальних державотворчих явищ.

Процесуальні особливості розгляду колективних спорів в Україні

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Процесуальні особливості розгляду колективних спорів в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/protsesualni-osoblivosti-rozglyadu-kolektivnih-sporiv-v-ukrayini/

Аннотация: Исследован институт коллективного иска как средства защиты прав, нарушенных в отношении неопределенного круга лиц. Установлено, что в Украине отсутствует процессуальный механизм инициирования и рассмотрения таких исков. Предложены пути законодательного урегулирования процессуального института коллективных споров.

Категорія джерело (форма) права та її система

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Категорія джерело (форма) права та її система//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/kategoriya-dzherelo-forma-prava-ta-yiyi-sistema/

Аннотация: (Українська) Досліджено питання співвідношення джерел та форм права. Проаналізовано різні погляди науковців щодо цього питання. Розглянуто основні риси та систему джерел (форм) права.

Проблемні аспекти екологічного оподаткування в Україні. Досвід країн ЄС

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Проблемні аспекти екологічного оподаткування в Україні. Досвід країн ЄС//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/yurisprudentsiya/2019/5/problemni-aspekti-ekologichnogo-opodatkuvannya-v-ukrayini-dosvid-krayin-yes/

Аннотация: (Українська) У науковій статті проводиться аналіз окремих проблем правового регулювання екологічного податку в Україні, досліджується досвід країн Європи та пропонуються можливі варіанти адаптації національного законодавства. Надається порівняльна характеристика екологічного податку, його ролі, функцій. Обґрунтовується необхідність подальшої наукової та практичної діяльності в цій сфері.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала