Рубрика: Технические науки

Прототип єдиної онкологічної інформаційно-аналітичної системи в Україні

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Прототип єдиної онкологічної інформаційно-аналітичної системи в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/10/prototip-yedinoyi-onkologichnoyi-informatsijno-analitichnoyi-sistemi-v-ukrayini/

Аннотация: (Українська) Створити модель та реалізувати єдину онкологічну інформаційно-аналітичну систему.

Моделювання процесу очищення мастила в відпарній колоні

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Моделювання процесу очищення мастила в відпарній колоні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №9. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/9/modelyuvannya-protsesu-ochishhennya-mastila-v-vidparnij-koloni/

Аннотация: (Українська) Зниження енергоємності виробництва є важливим в хімічній, нафтопереробній, харчовій, теплоенергетичній та споріднених галузях промисловості. Завдяки коректному розрахунку габаритних розмірів колони та поверхні контакту фаз на тарілці, можна досягти необхідну продуктивність ректифікаційної колони. Для моделювання необхідного підібрати діаметри отворів зовнішнього та внутрішнього ковпачка тарілки запропоновано фізичну модель в основу якої покладені конструктивні умови, та враховано теплофізичні властивості речовини і втрати теплоти в навколишнє середовище. Зроблено наступні припущення: температура повітря всередині колони стала, і теплообмін в порожній колоні відсутній; температура речовини (мастила) значно більша за температуру стінок колони, тому між речовиною та колоною відбувається теплообмін; температура навколишнього середовища відповідає нормальним умовам, тому по довжині колони відбуваються теплові витрати.

Модернізація барабанної сушарки для сушіння коксу

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Модернізація барабанної сушарки для сушіння коксу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №9. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/9/modernizatsiya-barabannoyi-susharki-dlya-sushinnya-koksu/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена модернізація процесу сушіння у виробництві коксу. Проведені експериментальні дослідження до модернізації та після модернізації, що дозволило виявити позитивні наслідки. Завдяки коректному розрахунку габаритних розмірів барабанної сушарки та необхідний вміст сушильного агенту, можна досягти потрібної продуктивності апарата. Для моделювання потрібно вибрати найбільш продуктивне розташування направляючих, що розташовані на лопатях, запропоновано фізичну модель в основу якої покладені конструктивні умови, та враховано теплофізичні властивості речовини. Зроблено наступні припущення: температура навколишнього середовища відповідає нормальним умовам; температура повітря значно більша температури коксу, тому між речовиною та повітрям відбувається теплообмін, що призводить до висушування.

Модернізація барабанної сушарки установки виробництва морської солі

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Модернізація барабанної сушарки установки виробництва морської солі//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №9. - https://nauka-online.com/publications/tehnicheskie-nauki/2019/9/modernizatsiya-barabannoyi-susharki-ustanovki-virobnitstva-morskoyi-soli/

Аннотация: (Українська) Зменшення енергозатрат апаратів, а в свою чергу виробництва є дуже важливим в хімічній, нафтопереробній, харчовій, теплоенергетичній та споріднених галузях промисловості. Завдяки коректному розрахунку габаритних розмірів барабанної сушарки та необхідний вміст сушильного агенту, можна досягти потрібної продуктивності апарата. Для моделювання потрібно вибрати найбільш продуктивне розташування труби подачі додаткового сушильного агента, запропоновано фізичну модель в основу якої покладені конструктивні умови, та враховано теплофізичні властивості речовини та втрати теплоти в навколишнє середовище. Зроблено наступні припущення: температура сушильного агента всередині сушарки залишається сталою по всій довжині за рахунок подачі додаткового сушильного агента в середину колони , температура повітря значно більша температури солі, тому між речовиною та повітрям відбувається теплообмін, що призводить до висушування; температура навколишнього середовища відповідає нормальним умовам.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала