Рубрика: Социальные коммуникации

Специфіка діяльності телевізійної журналістики в залежності від територіальних чинників

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Специфіка діяльності телевізійної журналістики в залежності від територіальних чинників//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2019/1/spetsifika-diyalnosti-televizijnoyi-zhurnalistiki-v-zalezhnosti-vid-teritorialnih-chinnikiv/

Аннотация: (Українська) Наше століття випало на етап розквіту технологій в плані поширення новин не тільки в межах однієї країни, а й багатьох інших. Деякі міжнародні телекомпанії вже мають авторитет серед споживачів усієї планети, адже довели, що інформація – це продукт, не прив’язаний до однієї території. У статті розглядаються методи впливу на аудиторію та основні особливості діяльності американської, європейсько-острівної та європейсько-континентальної тележурналістики.

Висвітлення проблем внутрішньо переміщених осіб у ЗМІ України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Висвітлення проблем внутрішньо переміщених осіб у ЗМІ України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2019/1/visvitlennya-problem-vnutrishno-peremishhenih-osib-u-zmi-ukrayini/

Аннотация: (Українська) У статті аналізуються результати дослідження висвітлення проблем внутрішньо переміщених осіб у засобах масової інформації. Так, було проаналізовано соціальну складову журналістики у контексті цієї тематики, вказано на основні аспекти дослідження в Україні подання проблем ВПО у медіа та проаналізовано специфіку публікацій про переселенців в найрейтинговіших українських Інтернет-ЗМІ «Сегодня» та «ТСН».

Заголовок как важный инструмент привлечения внимания к новости в онлайн-СМИ

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Заголовок как важный инструмент привлечения внимания к новости в онлайн-СМИ//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2018/12/zagolovok-kak-vazhnyj-instrument-privlecheniya-vnimaniya-k-novosti-v-onlajn-smi/

Аннотация: В статье раскрыта важность такого компонента текста как заголовок. Проанализировано его функции и виды подачи. Очерчена роль СМИ в восприятии информации обществом. Охарактеризована типология названий публикаций. В работе рассмотрены примеры ярких заголовков таких онлайн-изданий: “Корреспондент”, “Украинская правда” и “Цензор”, которые созданы представителями медиа для увеличения просмотров. Ключевые слова: заголовок, онлайн-издания, средства массовой информации, манипуляции, социальные коммуникации

Влияние новых информационных технологий на трансформацию журналистских жанров

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Влияние новых информационных технологий на трансформацию журналистских жанров//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №11. - https://nauka-online.com/publications/sotsialnye-kommunikatsii/2018/11/vliyanie-novyh-informatsionnyh-tehnologij-na-transformatsiyu-zhurnalistskih-zhanrov/

Аннотация: Развитие технологий повлиял на все сферы человеческой деятельности. Журналистика тоже попала под влияние новых информационных технологий, особенно четко это прослеживается в жанровой системе журналистских текстов. Большинство журналистских жанров видоизменились, или же возникли благодаря техническому прогрессу. В работе мы рассматриваем основные классификации журналистских жанров, сравниваем их с современным медиапродукты и анализируем четко выраженную трансформацию журналистских текстов.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала