Рубрика: Психология

Теоретичні засади національно-культурної ідентичності особистості

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Теоретичні засади національно-культурної ідентичності особистості//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №3. - https://nauka-online.com/publications/psihologiya/2020/3/teoretichni-zasadi-natsionalno-kulturnoyi-identichnosti-osobistosti/

Аннотация: В статье освещены сущность национально - культурной идентичности в философском и культурологическом аспектах, проанализированы труды философов, психологов и педагогов, посвященные указанной тематике. На основе целостного анализа проблемы, в статье охарактеризованы типы, формы, функции и структуру национально - культурной идентичности личности.

Особливості соціальної адаптації дітей з порушеннями слуху в умовах сучасності

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Особливості соціальної адаптації дітей з порушеннями слуху в умовах сучасності//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/psihologiya/2019/11/osoblivosti-sotsialnoyi-adaptatsiyi-ditej-z-porushennyami-sluhu-v-umovah-suchasnosti/

Аннотация: В статье рассмотрен процесс социальной адаптации детей с особыми потребностями, рассмотрены благоприятные условия прохождения процесса адаптации, когда адаптация не является травмирующим фактором, также освещены трудности, стоящие на пути ребенка в процессе прохождения адаптации к условиям жизни в обществе. Потеря слуха полная или частичная, особенно в раннем возрасте является негативным фактором в условиях формирования функциональных систем ребенка, в частности первой и второй сигнальных систем, в следствии чего происходит торможение, бытовой психологической и социальной адаптации. В связи с чем, ранняя диагностика нарушений функции слухового анализатора у детей является актуальной и в случае выявления таковых необходимо проведение адаптивной работы с ребенком в условиях специализированных учебных заведений. На этапе современного развития Украины внедрены государственные программы для помощи детям с особыми потребностями, ярким примером является программа, «Дети Украины».

Дослідження впливу засобу створення сприятливого психологічного клімату на розв’язання міжособистісного конфлікту

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Дослідження впливу засобу створення сприятливого психологічного клімату на розв’язання міжособистісного конфлікту//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/publications/psihologiya/2019/4/doslidzhennya-vplivu-zasobu-stvorennya-spriyatlivogo-psihologichnogo-klimatu-na-rozv-yazannya-mizhosobistisnogo-konfliktu/

Аннотация: (Українська) Доведено, що психологічні засоби повинні застосовуватися комплексно, включаючи такі напрями: виявлення індивідуально-психологічних особливостей працівників, які сприяють виникненню конфліктів, потім психокорекційна робота з ними в процесі психологічного тренінгу, спрямованого на розвиток конфліктологічної компетенції і комунікаційних навичок і створення сприятливого психологічного клімату за допомогою регулярної діагностики взаємин в групі і подальшої їх корекції. Комплексне застосування даних психологічних засобів знижує кількість конфліктів у групі, підвищує індекси емоційної експансивності та психологічної взаємності, знижує рівень тривожності у членів групи, зменшує кількість конфліктних діад.

Юнацький максималізм у контексті професійного самовизначення

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Юнацький максималізм у контексті професійного самовизначення//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/publications/psihologiya/2019/2/yunatskij-maksimalizm-u-konteksti-profesijnogo-samoviznachennya/

Аннотация: (Українська) Необхідність вибору майбутньої професійної діяльності вимагає від підлітка чіткого усвідомлення та оцінювання власних індивідуально-психологічних якостей, здібностей і можливостей, а також зіставлення їх з реальними вимогами професії до спеціаліста. Однак відсутність життєвого досвіду та схильність до крайнощів у судженнях і точках зору часто призводить до невірної оцінки своїх можливостей. Внаслідок чого підлітка може очікувати не тільки розчарування у зробленому виборі чи собі, але й у житті взагалі.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала