Рубрика: Педагогика

Особенности психолого-педагогического сопровождение ребенка с тяжелыми нарушениями речи в детском саду

Автор: , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, и. Особенности психолого-педагогического сопровождение ребенка с тяжелыми нарушениями речи в детском саду//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №1. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2021/1/osobennosti-psihologo-pedagogicheskogo-soprovozhdenie-rebenka-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi-v-detskom-sadu/

Аннотация: В данной статье описываются особенности психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения. В статье актуализируется проблема психолого-педагогического сопровождения детей, а также предлагаются направления с ними. В результате исследования было выявлено, что применение разнообразных форм, средств, методов и приемов работы при организации психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях дошкольного образовательного учреждения способствует эффективному преодолению нарушений в речевом и психическом развитии таких детей.

Досвід професійної орієнтації молоді у закладах вищої освіти (на прикладі технічного університету)

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Досвід професійної орієнтації молоді у закладах вищої освіти (на прикладі технічного університету)//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2020/12/dosvid-profesijnoyi-oriyentatsiyi-molodi-u-zakladah-vishhoyi-osviti-na-prikladi-tehnichnogo-universitetu/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто один з найбільш важливих напрямів діяльності закладів вищої освіти – проведення профорієнтаційної роботи, що спрямована на підготовку учнівської молоді до усвідомленого вибору професії, на надання допомоги учневі у визначенні та виборі конкретної професії. Окреслені суб’єкти профорієнтаційної роботи ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» та розглянута їхня діяльність. Зокрема охарактеризовано загальноуніверситетські профорієнтаційні заходи та заходи Центру кар’єри та кафедри соціології та соціальної роботи ДВНЗ «ПДТУ». Як підсумок зазначено необхідність застосування сучасних методів та форм профорієнтаційної роботи у закладах вищої освіти та у професійній підготовці майбутніх фахівців.

Вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності школярів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності школярів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2020/7/vpravi-dlya-formuvannya-inshomovnoyi-komunikativnoyi-kompetentnosti-shkolyariv/

Аннотация: (Українська) У статті розглядаються типи вправ для ефективного формування іншомовної комунікативної компетентності школярів. Також охарактеризовано етапи проведення аудіювання.

Труднощі під час розвитку навичок аудіювання студентів немовних спеціальностей

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Труднощі під час розвитку навичок аудіювання студентів немовних спеціальностей//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2020/5/trudnoshhi-pid-chas-rozvitku-navichok-audiyuvannya-studentiv-nemovnih-spetsialnostej/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається аудіювання як один з найважливіших компонентів вивчення іноземної мові, труднощі під час аудіювання та шляхи їх подолання.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала