Рубрика: Педагогика

Педагогические условия адапционно-игрового цикла в начальной школе

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Педагогические условия адапционно-игрового цикла в начальной школе//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2019/11/pedagogicheskie-usloviya-adaptsionno-igrovogo-tsikla-v-nachalnoj-shkole/

Аннотация: В данной статье раскрыто основы внедрения Концепции Новой украинской школы в учреждениях общего среднего образования. Автором проанализированы теоретические и практические аспекты педагогических условий адаптационно-игрового периода в начальной школе.

Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2019/1/realizatsiya-mizhpredmetnih-ta-vnutrishnopredmetnih-zv-yazkiv-u-sistemi-formuvannya-informatsijnoyi-kompetentonosti-uchniv/

Аннотация: (Українська) Обґрунтовано сутність поняття міжпредметні зв’язки, їх функції у навчальному процесі сучасної початкової школи; охарактеризовано концептуальні засади розроблення та застосування міжпредметних зв’язків на уроках трудового навчання і інформатики окреслено термінологічне поле дослідження (системний підхід, система, компетентнісний підхід, компетентність). Визначено лінії зв’язків інформатики з іншими предметами. Обґрунтовано три типи міжпредметних завдань, які відповідають дидактичній структурі компетентностей: знаннєвий, діяльнісний, за ціннісними орієнтирами.

Особливості формування іншомовної писемної компетенції учнів старших класів

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Особливості формування іншомовної писемної компетенції учнів старших класів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2018/12/osoblivosti-formuvannya-inshomovnoyi-pisemnoyi-kompetentsiyi-uchniv-starshih-klasiv/

Аннотация: (Українська) Досліджено теоретичні питання формування писемної компетенції. Встановлено особливості навчання учнів старшої школи. Проаналізовано використання сучасних технологій для навчання письма. Розглянуто переваги та недоліки використання онлайн редактора Grammarly.

Формування компетентності в англомовному аудіюванні учнів старшої школи засобами інтернет подкастів podcastsinenglish.com

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Формування компетентності в англомовному аудіюванні учнів старшої школи засобами інтернет подкастів podcastsinenglish.com//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №12. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2018/12/formuvannya-kompetentnosti-v-anglomovnomu-audiyuvanni-uchniv-starshoyi-shkoli-zasobami-internet-podkastiv-podcastsinenglish-com/

Аннотация: (Українська) У статті проаналізовано етапи формування компетентності в англомовному аудіюванні учнів старших класів і запропоновано методику залучення Інтернет подкастів. Показано, що робота з подкастом організовується у три етапи: дотекстовий, супровідний і післятекстовий.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала