Рубрика: Педагогика

Труднощі під час розвитку навичок аудіювання студентів немовних спеціальностей

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Труднощі під час розвитку навичок аудіювання студентів немовних спеціальностей//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2020/5/trudnoshhi-pid-chas-rozvitku-navichok-audiyuvannya-studentiv-nemovnih-spetsialnostej/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається аудіювання як один з найважливіших компонентів вивчення іноземної мові, труднощі під час аудіювання та шляхи їх подолання.

Соціальні мережі як засіб самоосвіти

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Соціальні мережі як засіб самоосвіти//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2019/12/sotsialni-merezhi-yak-zasib-samoosviti/

Аннотация: (Українська) У роботі розглядаються способи використання соціальних мереж як джерел розвитку та самоосвіти студентів ВНЗ.

Педагогические условия адапционно-игрового цикла в начальной школе

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Педагогические условия адапционно-игрового цикла в начальной школе//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2019/11/pedagogicheskie-usloviya-adaptsionno-igrovogo-tsikla-v-nachalnoj-shkole/

Аннотация: В данной статье раскрыто основы внедрения Концепции Новой украинской школы в учреждениях общего среднего образования. Автором проанализированы теоретические и практические аспекты педагогических условий адаптационно-игрового периода в начальной школе.

Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Реалізація міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків у системі формування інформаційної компетентоності учнів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2019/1/realizatsiya-mizhpredmetnih-ta-vnutrishnopredmetnih-zv-yazkiv-u-sistemi-formuvannya-informatsijnoyi-kompetentonosti-uchniv/

Аннотация: (Українська) Обґрунтовано сутність поняття міжпредметні зв’язки, їх функції у навчальному процесі сучасної початкової школи; охарактеризовано концептуальні засади розроблення та застосування міжпредметних зв’язків на уроках трудового навчання і інформатики окреслено термінологічне поле дослідження (системний підхід, система, компетентнісний підхід, компетентність). Визначено лінії зв’язків інформатики з іншими предметами. Обґрунтовано три типи міжпредметних завдань, які відповідають дидактичній структурі компетентностей: знаннєвий, діяльнісний, за ціннісними орієнтирами.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала