Рубрика: Педагогика

Вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності школярів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Вправи для формування іншомовної комунікативної компетентності школярів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2020/7/vpravi-dlya-formuvannya-inshomovnoyi-komunikativnoyi-kompetentnosti-shkolyariv/

Аннотация: (Українська) У статті розглядаються типи вправ для ефективного формування іншомовної комунікативної компетентності школярів. Також охарактеризовано етапи проведення аудіювання.

Труднощі під час розвитку навичок аудіювання студентів немовних спеціальностей

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Труднощі під час розвитку навичок аудіювання студентів немовних спеціальностей//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2020/5/trudnoshhi-pid-chas-rozvitku-navichok-audiyuvannya-studentiv-nemovnih-spetsialnostej/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається аудіювання як один з найважливіших компонентів вивчення іноземної мові, труднощі під час аудіювання та шляхи їх подолання.

Соціальні мережі як засіб самоосвіти

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Соціальні мережі як засіб самоосвіти//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2019/12/sotsialni-merezhi-yak-zasib-samoosviti/

Аннотация: (Українська) У роботі розглядаються способи використання соціальних мереж як джерел розвитку та самоосвіти студентів ВНЗ.

Педагогические условия адапционно-игрового цикла в начальной школе

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Педагогические условия адапционно-игрового цикла в начальной школе//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №11. - https://nauka-online.com/publications/pedagogika/2019/11/pedagogicheskie-usloviya-adaptsionno-igrovogo-tsikla-v-nachalnoj-shkole/

Аннотация: В данной статье раскрыто основы внедрения Концепции Новой украинской школы в учреждениях общего среднего образования. Автором проанализированы теоретические и практические аспекты педагогических условий адаптационно-игрового периода в начальной школе.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала