Рубрика: Искусствоведение

Ёшлар сиёсатининг асосий йуналишлари ва вазифалари

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Ёшлар сиёсатининг асосий йуналишлари ва вазифалари//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №3. - https://nauka-online.com/publications/iskusstvovedenie/2018/3/yoshlar-siyosatining-asosij-junalishlari-va-vazifalari/

Аннотация:

Історія виникнення та особливості сучасної конструкції смичка

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Історія виникнення та особливості сучасної конструкції смичка//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №1. - https://nauka-online.com/publications/iskusstvovedenie/2018/1/istoriya-viniknennya-ta-osoblivosti-suchasnoyi-konstruktsiyi-smichka/

Аннотация: (Українська) В статті розкрито основні етапи еволюції смичка. Проаналізовано генезис становлення конструкції смичка. Охарактеризовано основні типи смичків. Протягом багатьох існували два основні різновиди – малий смичок, на якому волос був натягнутий близько до тростини, і великий, що мав вигляд лука і був дугоподібним. Розкрито взаємозв’язок гри на смичкових інструментах з будовою та способом тримання смичка.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала