Рубрика: Информационные технологии

Прогнозування попиту на асортимент товарів супермаркету

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Прогнозування попиту на асортимент товарів супермаркету//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/5/prognozuvannya-popitu-na-asortiment-tovariv-supermarketu/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто моделювання прогнозування попиту на асортимент товарів супермаркету, яке складається з чотирьох етапів: визначення факторів, що впливають на попит, вибір математичної залежності між попитом і факторами, перевірка адекватності і точності моделі та прогнозування попиту. Досліджено класифікацію методів прогнозування попиту. Описано фактори формування попиту. Зроблено прогноз попиту на асортимент товарів супермаркету.

Дослідження ефективності методів і моделей резервного копіювання та післяаварійного відновлення даних у SAP Hybris Commerce

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Дослідження ефективності методів і моделей резервного копіювання та післяаварійного відновлення даних у SAP Hybris Commerce//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/5/doslidzhennya-efektivnosti-metodiv-i-modelej-rezervnogo-kopiyuvannya-ta-pislyaavarijnogo-vidnovlennya-danih-u-sap-hybris-commerce/

Аннотация: (Українська) У роботі розглянуті сучасні методи створення бекапів із подальшим післяаварійним відновленням у популярній платформі Hybris. Особлива увага дослідження приділена проблемі пошуку оптимального балансу між необхідною частотою створення резервних копій даних та продуктивністю сервера в контексті електронної комерції.

Дослідження методів оптимізації, які використовуються у компіляторах коду

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Дослідження методів оптимізації, які використовуються у компіляторах коду//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №4. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2020/4/doslidzhennya-metodiv-optimizatsiyi-yaki-vikoristovuyutsya-u-kompilyatorah-kodu/

Аннотация: (Українська) У роботі було досліджено методи оптимізації, які використовуються при компіляції програмного коду, були досліджені методи вибору оптимальних параметрів компіляції, було виявлено їх переваги, недоліки та шляхи оптимізації.

Обробка медичних зображень на основі алгоритму ефективної сегментації

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Обробка медичних зображень на основі алгоритму ефективної сегментації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №12. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/12/obrobka-medichnih-zobrazhen-na-osnovi-algoritmu-efektivnoyi-segmentatsiyi/

Аннотация: Рассмотрен и проанализирован алгоритм эффективной сегментации на основе графов для обрабтки медицинских изображений позвоночника.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала