Рубрика: Информационные технологии

Ефективність використання нейромережевих моделей для прогнозування руху цін, акцій компаній на ринку

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Ефективність використання нейромережевих моделей для прогнозування руху цін, акцій компаній на ринку//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/6/efektivnist-vikoristannya-nejromerezhevih-modelej-dlya-prognozuvannya-ruhu-tsin-aktsij-kompanij-na-rinku/

Аннотация: (Українська) У роботі були розглянуті моделі прогнозування фінансових часових рядів. Проаналізовано методи стандартного інтелектуального аналізу даних та його взаємодія з методами обчислювального інтелекту для вирішення задач прогнозування.

Використання хмарних середовищ в освітній сфері

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Використання хмарних середовищ в освітній сфері//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/6/vikoristannya-hmarnih-seredovishh-v-osvitnij-sferi/

Аннотация: (Українська) У статті проаналізовано досвід іноземних освітніх структур у впровадженні хмарних систем та переваги отримані внаслідок нововведень.

Інформаційна система моніторингу температурного режиму під час транспортування вакцин

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Інформаційна система моніторингу температурного режиму під час транспортування вакцин//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/6/informatsijna-sistema-monitoringu-temperaturnogo-rezhimu-pid-chas-transportuvannya-vaktsin/

Аннотация: (Українська) У роботі розглянуто реалізація інформаційної системи моніторингу температурного режиму під час транспортування вакцин за допомогою мов програмування PHP, JavaScript та засобів HTML, CSS та проведено моделювання процесу передачі температурних показників.

Програмний додаток для візуалізації медичних показників за ресурсом PhysioNet

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Програмний додаток для візуалізації медичних показників за ресурсом PhysioNet//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №6. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/6/programnij-dodatok-dlya-vizualizatsiyi-medichnih-pokaznikiv-za-resursom-physionet/

Аннотация: (English) Design, development and results of work on a software application that works with the PhysioNet data bank is considered. It connects to the resource and provides the ability to visualize, modify and analyze data online / offline.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала