Рубрика: Информационные технологии

Оптимізація фінансової діяльності інтернет-провайдера шляхом імітаційного моделювання

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оптимізація фінансової діяльності інтернет-провайдера шляхом імітаційного моделювання//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2022. - №1. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2022/1/01-7/

Аннотация: (Українська) У статті освітлені результати дослідження, сформульовані висновки щодо методології проектування імітаційної моделі в процесі виконання роботи. Одержані результати можуть бути використані в подальших нових оптимізаційних експериментах з моделлю.

Анатомия стартапа в сфере дополненной реальности на примере PlugXR

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Анатомия стартапа в сфере дополненной реальности на примере PlugXR//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/12/16-8/

Аннотация: Статья посвящена феномену стремительного подьёма индустрии приложений с применением технологии дополненной реальности на примере компании PlugXR, а также стремительного взлёта IT компаний родом из Индии на рынке США. Мы попытались разобрать на данном примере отличие подходов компаний из разных стран (Россия и Индия) к нахождению своего места на мировом IT рынке.

Криміналістичне дослідження мобільних телефонів

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Криміналістичне дослідження мобільних телефонів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №12. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/12/10-11/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто дослідження мобільних телефонів з точки зору криміналістики та основні способи вилучення інформації з пам’яті пристроїв. Зазначено основні програмні продукти що використовуються для дослідження мобільних телефонів у криміналістичному дослідженні та особливості що виникають у процесі проведення дослідження.

Медичні інформаційні системи

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Медичні інформаційні системи//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №11. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2021/11/36-2/

Аннотация: (Українська) Технічний прогрес призвів до еволюції в кожному секторі, зробивши процес управління швидким і плавним, обслуговуючи все більше людей по всьому світу. Сектор охорони здоров'я не є винятком. Сфера інформатики охорони здоров'я в поєднанні з даними охорони здоров'я, інформаційними технологіями та бізнесом отримала величезний імпульс. Медична інформаційна система (МІС) є таким технологічним благом для індустрії охорони здоров'я, що допомагає максимально ефективно управляти медичними даними. Впровадження цієї системи надає змогу підвищити якість обслуговування пацієнтів, знизити операційні витрати, зробити адміністративні дані безпомилковими і зробити весь внутрішній процес управління більш організованим.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала