Рубрика: Информационные технологии

Оптимизация алгоритма чжу-такаоки для задач биоинформатики

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оптимизация алгоритма чжу-такаоки для задач биоинформатики//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/5/optimizatsiya-algoritma-chzhu-takaoki-dlya-zadach-bioinformatiki/

Аннотация: В работе рассмотрены алгоритмы поиска подстроки в строке и их использование в биоинформатике. Выполнен анализ эффективности алгоритмов для задач поиска фрагментов биологических последовательностей. Рассмотрены алгоритм Бойера-Мура, алгоритм Райта, алгоритм Чжу-Такаока и его оптимизация.

Класифікація аудіоподій за допомогою згорткових нейронних мереж

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Класифікація аудіоподій за допомогою згорткових нейронних мереж//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/5/klasifikatsiya-audiopodij-za-dopomogoyu-zgortkovih-nejronnih-merezh/

Аннотация: (Українська) Згорткові нейронні мережі (CNN) виявилися дуже ефективними в задачі класифікації зображень та являються перспективними для класифікації аудіо. Були розглянуті різні архітектури CNN, щоб класифікувати аудіоподії з набору даних UrbanSound8K [5], який має 8732 аудіофайлів розмічених на 10 класів. Розглянуто такі популярні CNN мережі, як AlexNet [1], VGG [2], ResNet [3] і DenseNet [4]. Було досліджено, що моделі CNN, що використовуються в класифікації зображень, добре відповідають завданням класифікації звуку.

Алгоритм навчання згорткових нейронних мереж для розпізнавання аудіоподій

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Алгоритм навчання згорткових нейронних мереж для розпізнавання аудіоподій//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/4/algoritm-navchannya-zgortkovih-nejronnih-merezh-dlya-rozpiznavannya-audiopodij/

Аннотация: (Українська) В роботі описані методи та алгоритми навчання нейронних мереж. Також запропоновано організацію навчання нейронної мережі, що була успішно застосована до загорткової нейронної мережі для вирішення задачі класифікації аудіоподій.

Дослідження методів і моделей асинхронного оновлення даних для підвищення продуктивності web-систем

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Дослідження методів і моделей асинхронного оновлення даних для підвищення продуктивності web-систем//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №1. - https://nauka-online.com/publications/informatsionnye-tehnologii/2019/1/doslidzhennya-metodiv-i-modelej-asinhronnogo-onovlennya-danih-dlya-pidvishhennya-produktivnosti-web-sistem/

Аннотация: (Українська) У роботі були розглянуті існуючи проблеми продуктивності web-систем при асинхронному оновленні даних, а також представлений алгоритм для їх усунення.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала