Рубрика: Филология

Мовні засоби вираження одиничності у прислів’ях та приказках

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Мовні засоби вираження одиничності у прислів’ях та приказках//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2020/7/movni-zasobi-virazhennya-odinichnosti-u-prisliv-yah-ta-prikazkah/

Аннотация: (Українська) Прислів'я та приказки займають значне місце в словниковому складі англійської мови. Нами були проаналізовані мовні засоби вираження одиничності у прислів'ях та приказках з квантитативним компонентом і їх переклад на українську мови.

Характеристика особливостей вживання та перекладу фразеологізмів на основі сучасних англомовних фільмів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Характеристика особливостей вживання та перекладу фразеологізмів на основі сучасних англомовних фільмів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2020/5/harakteristika-osoblivostej-vzhivannya-ta-perekladu-frazeologizmiv-na-osnovi-suchasnih-anglomovnih-filmiv/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається специфіка вживання та перекладу окремих фразеологічних одиниць на прикладі сучасних англомовних фільмів (на прикладі: «The Bing Bang Theory»).

Гендерна маркованість лексики англійської мови

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Гендерна маркованість лексики англійської мови//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2020/5/genderna-markovanist-leksiki-anglijskoyi-movi/

Аннотация: (Українська) У статті розглядаються лінгвістичні маркери гендеру в сучасній англійській мові, з’ясовується значення терміну «гендер» в лінгвістичному контексті, аналізуються гендерні розбіжності в мові та їх характер, встановлюються лінгвістичні засоби вираження гендеру в англійській мові та зміни, які в них відбуваються під впливом тенденції до толерантності.

Стилістичні засоби передачі гумору та іронії у романі Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея»

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Стилістичні засоби передачі гумору та іронії у романі Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея»//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2020/5/stilistichni-zasobi-peredachi-gumoru-ta-ironiyi-u-romani-oskara-uajlda-portret-doriana-greya/

Аннотация: (Українська) У статті представлено аналіз основних стилістичних засобів для вираження гумору та іронії в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Досліджується гумор та іронія головних героїв роману.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала