Рубрика: Филология

Характеристика особливостей вживання та перекладу фразеологізмів на основі сучасних англомовних фільмів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Характеристика особливостей вживання та перекладу фразеологізмів на основі сучасних англомовних фільмів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2020/5/harakteristika-osoblivostej-vzhivannya-ta-perekladu-frazeologizmiv-na-osnovi-suchasnih-anglomovnih-filmiv/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається специфіка вживання та перекладу окремих фразеологічних одиниць на прикладі сучасних англомовних фільмів (на прикладі: «The Bing Bang Theory»).

Гендерна маркованість лексики англійської мови

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Гендерна маркованість лексики англійської мови//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2020/5/genderna-markovanist-leksiki-anglijskoyi-movi/

Аннотация: (Українська) У статті розглядаються лінгвістичні маркери гендеру в сучасній англійській мові, з’ясовується значення терміну «гендер» в лінгвістичному контексті, аналізуються гендерні розбіжності в мові та їх характер, встановлюються лінгвістичні засоби вираження гендеру в англійській мові та зміни, які в них відбуваються під впливом тенденції до толерантності.

Стилістичні засоби передачі гумору та іронії у романі Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея»

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Стилістичні засоби передачі гумору та іронії у романі Оскара Уайльда «Портрет Доріана Грея»//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2020/5/stilistichni-zasobi-peredachi-gumoru-ta-ironiyi-u-romani-oskara-uajlda-portret-doriana-greya/

Аннотация: (Українська) У статті представлено аналіз основних стилістичних засобів для вираження гумору та іронії в романі О. Уайльда «Портрет Доріана Грея». Досліджується гумор та іронія головних героїв роману.

Особливості функціонування іменників із просторовою семантикою у романі Б. Вербера «Імперія янголів»

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Особливості функціонування іменників із просторовою семантикою у романі Б. Вербера «Імперія янголів»//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №5. - https://nauka-online.com/publications/filologiya/2020/5/osoblivosti-funktsionuvannya-imennikiv-iz-prostorovoyu-semantikoyu-u-romani-b-verbera-imperiya-yangoliv/

Аннотация: (Українська) У статті проаналізовано особливості вираження простору художнього тексту іменниками. Здійснено класифікацію відповідних лексичних одиниць згідно їх властивостей передачі просторових відношень. Виокремлено основні групи іменників із просторовою семантикою, які позначають відповідно загальні просторові поняття, природні простори, людські поселення та будівлі. Матеріалом для дослідження слугував роман Б. Вербера «Імперія янголів».

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала