Рубрика: Экономика

Применение современных техник продаж для повышения объемов реализации продукции

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Применение современных техник продаж для повышения объемов реализации продукции//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/5/primenenie-sovremennyh-tehnik-prodazh-dlya-povysheniya-obemov-realizatsii-produktsii/

Аннотация: В статье разобраны актуальные вопросы выгодной реализации продукции. Будет рассмотрено, какие именно техники продаж влияют на повышение объемов сбыта продукции, какие техники являются более выигрышными и приводят к динамичному развитию предприятия. Также будут разобраны категории техник продаж, их преимущества и недостатки. Проанализировано как влияют техники продаж на конкурентоспособность. Описано, с помощью чего можно обратить внимание на свою продукцию и привлечь клиентов. Предложены эффективные техники продаж, которые повысят динамику предприятия и будут способствовать эффективному росту.

Роль мотивації персоналу в збільшенні ефективності продажів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Роль мотивації персоналу в збільшенні ефективності продажів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/5/rol-motivatsiyi-personalu-v-zbilshenni-efektivnosti-prodazhiv/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається важливість в управлінні продажем мотиваційних засобів у сфері продаж, підвищення ефективності та зростання продажів. Розглянуто план мотивації торгового персоналу, комерційних та торгових агентів. Описано закордонні системи мотивації персоналу.

Франчайзинг в аспекті формування товарної політики на підприємстві

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Франчайзинг в аспекті формування товарної політики на підприємстві//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/4/franchajzing-v-aspekti-formuvannya-tovarnoyi-politiki-na-pidpriyemstvi/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена дослідженню поняття франчайзингу та його впливу на діяльність економічних суб’єктів. Зокрема висвітлено вплив франчайзингу на формування торгівельної політики підприємства, виділено ключові права та обов’язки суб’єктів франчайзингових відносин. На прикладі вітчизняного підприємства ПАТ «МХП» ТМ «Наша Ряба» проаналізовано переваги франчайзингу, основні фінансові характеристики франшизи даного підприємства, проілюстровано кількість фірмових франшиз на території України, а також обсяги продажів підприємства.

Сучасні переваги та недоліки податку на додану вартість та шляхи вирішення актуальних проблем його адміністрування

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Сучасні переваги та недоліки податку на додану вартість та шляхи вирішення актуальних проблем його адміністрування//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №3. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/3/suchasni-perevagi-ta-nedoliki-podatku-na-dodanu-vartist-ta-shlyahi-virishennya-aktualnih-problem-jogo-administruvannya/

Аннотация: (Українська) В статті проаналізовано головні переваги та недоліки податку на додану вартість. Висвітлено основні проблеми сучасного механізму адміністрування ПДВ, розглянуто основоположні причини, які лежать в основі негативних тенденцій справляння ПДВ та їх вплив на господарську діяльність платників податків. Визначено шляхи реформування і удосконалення діючої податкової системи у контексті функціонування податку на додану вартість. Досліджено сучасний стан бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Охарактеризовано систему електронного адміністрування податку на додану вартість. Надано оцінку європейського досвіду функціонування ПДВ та запропоновано можливості впровадження диференційованої системи оподаткування.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала