Рубрика: Экономика

Формування фінансових ресурсів сфери фізичної культури і спорту України

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Формування фінансових ресурсів сфери фізичної культури і спорту України//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/2/formuvannya-finansovih-resursiv-sferi-fizichnoyi-kulturi-i-sportu-ukrayini/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається тема державного фінансування фізичної культури та спорту України. Окреслено проблеми з якими стикається держава на шляху з фінансовим забезпеченням сфери фізичної культури і спорту.

Управление активами страховой компании

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управление активами страховой компании//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/2/upravlenie-aktivami-strahovoj-kompanii/

Аннотация: В статье исследована сущность, состав и значение активов страховых компаний. Раскрыты особенности управления активами страховых компаний в Украине. Обоснованы пути повышения эффективности управления активами страховой компании.

Оценка развития малого бизнеса в Украине в современных условиях

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Оценка развития малого бизнеса в Украине в современных условиях//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/2/otsenka-razvitiya-malogo-biznesa-v-ukraine-v-sovremennyh-usloviyah/

Аннотация: В статье проанализирована структура отечественного предпринимательства, выделены долю малых предприятий. Выявлено препятствия для развития малых предприятий. На основе анализа определены наиболее привлекательные отрасли для малых форм хозяйствования. Предложены рекомендации по имплементации европейского опыта преодоления препятствий развития малого бизнеса в Украине.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність як базові елементи антикризового управління підприємством

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Бухгалтерський облік та фінансова звітність як базові елементи антикризового управління підприємством//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/2/buhgalterskij-oblik-ta-finansova-zvitnist-yak-bazovi-elementi-antikrizovogo-upravlinnya-pidpriyemstvom/

Аннотация: (Українська) Сучасний стан розвитку нашої держави регламентує нові умови функціонування підприємств в яких антикризове управління займає провідну позицію. В статті проаналізовано основні особливості функціонування бухгалтерського обліку і звітності в системі функціонування підприємства. Виявлено необхідність проведення детального аналізу фінансової звітності для попередження, виходу із кризи та уникнення в подальшому кризових явищ на підприємстві. Виокремлено сутність та взаємозв’язок обліково-аналітичної інформації відповідно до стадій кризи на підприємстві. Серед науковців, що досліджували цю проблему вагомий внесок зробили такі вчені: Зверук Л.А., Коваленко В.В, Кульчій І.О. Головною метою статті є дослідження сутності антикризових в розрізі бухгалтерського обліку для створення ефективного механізму внутрішнього контролю кризових явищ на підприємстві.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала