Рубрика: Экономика

Ідентифікація тенденцій розвитку корпоративного управління

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Ідентифікація тенденцій розвитку корпоративного управління//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/identifikatsiya-tendentsij-rozvitku-korporativnogo-upravlinnya/

Аннотация: (Українська) Останні роки характеризуються значними змінами як в суспільстві, так і в бізнесі. З огляду, на активний розвиток світової економіки та постійні інновації, важливим є відстеження тенденцій, якими йде світ. Великий бізнес постійно шукає можливості для підвищення своє конкурентоспроможності, та виходу на нові ринку збуту, саме для цього відстежуються тенденції розвитку корпоративного управління. Кожна з таких тенденцій має велике значення як в короткостроковому так і в довгостроковому періоді для розвитку підприємства та його подальшої долі.

Роль автоматизованих систем керування службою технічної підтримки у розвитку стартап-проектів

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Роль автоматизованих систем керування службою технічної підтримки у розвитку стартап-проектів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/rol-avtomatizovanih-sistem-keruvannya-sluzhboyu-tehnichnoyi-pidtrimki-u-rozvitku-startap-proektiv/

Аннотация: (Українська) Досліджено роль служб сервісної або технічної підтримки у розвитку стартап-проектів, їх автоматизація за рахунок систем керування.

Співвідношення понять збут, маркетинг, розподіл, реалізація в діяльності організації

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Співвідношення понять збут, маркетинг, розподіл, реалізація в діяльності організації//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/spivvidnoshennya-ponyat-zbut-marketing-rozpodil-realizatsiya-v-diyalnosti-organizatsiyi/

Аннотация: (Українська) Досліджено підходи до визначення поняття «збут», наведено його розмежування та співвідношення з поняттями «маркетинг», «розподіл», «реалізація».

Аналіз зміни ринку комп’ютерів та їх комплектуючих в умовах пандемії

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Аналіз зміни ринку комп’ютерів та їх комплектуючих в умовах пандемії//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №12. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/12/analiz-zmini-rinku-komp-yuteriv-ta-yih-komplektuyuchih-v-umovah-pandemiyi/

Аннотация: (Українська) Досліджено економічний вплив пандемії на ринок ноутбуків та комп’ютерних комплектуючих та проаналізовані причини.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала