Рубрика: Экономика

Методичні підходи до аналізу кризових явищ в організаціях

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Методичні підходи до аналізу кризових явищ в організаціях//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/10/metodichni-pidhodi-do-analizu-krizovih-yavishh-v-organizatsiyah/

Аннотация: (Українська) Досліджено необхідність аналізу кризових явищ з метою мінімізації їх негативного впливу на організацію.

Удосконалення організації обліку основних засобів на підприємстві

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Удосконалення організації обліку основних засобів на підприємстві//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №10. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/10/udoskonalennya-organizatsiyi-obliku-osnovnih-zasobiv-na-pidpriyemstvi/

Аннотация: (Українська) У статті розглянуто основні питання організації обліку основних засобів на підприємствах України. Визначено напрямки удосконалення організації обліку основних засобів. Також зазначено сутність основних засобів та основні положення їх обліку. Розглянуто критичні питання в організації облікового процесу та сформульовано можливі шляхи його вдосконалення. На сьогодні у системі управлінням підприємством відбуваються значні зміни. Більшою мірою виникають потреби у оцінці ризиків, прогнозуванні та створенні ефективної й дієвої системи управління. Наразі поки жодна організація, незалежно від форм власності не може існувати без ведення бухгалтерського обліку. Адже, саме дані бухгалтерського обліку забезпечують повну інформативність стосовно фінансового та майнового стану підприємств. Однак, в бухгалтерському обліку існують певні проблеми. Це стосується й ведення обліку основних засобів. Основними протиріччями в організації і складанні звітності цього виду обліку є недосконалість методичної та нормативно-правової бази та формування організаціями необґрунтованої облікової політики щодо основних засобів. Саме на обліку основних засобів ґрунтуються висновки стосовно обсягу та ефективності спрацювання підприємства й розробляються плани діяльності на майбутнє.

Социальная ответственность в предпринимательской деятельности

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Социальная ответственность в предпринимательской деятельности//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/7/sotsialnaya-otvetstvennost-v-predprinimatelskoj-deyatelnosti/

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам определения роли социальной ответственности в предпринимательской деятельности. В статье рассмотрено основные признаки социальной ответственности, ее значение в современном бизнес-пространстве и ее влияние на экономическое развитие государства. Исследован термин «социальная ответственность», что означает ответственность тех, кто принимает бизнес-решения, за тех, на кого непосредственно или опосредовано эти решения влияют. Социальная ответственность – это концепция, что привлекает компании учитывать интересы общества, беря на себя ответственность за влияние деятельности компании на потребителей, работников, граждан и окружающую среду во всех аспектах своей деятельности. Определено значение и особенности социальной ответственности, обоснована ее важность для предприятия. Рассмотрено внутреннюю и внешнюю социальную ответственность, сделано ее сравнение с юридической ответственностью. Приведены аргументы в пользу и против социальной ответственности. Ключевыми моментами в сфере регулирования социальной ответственности есть создание международного стандарта ISO 26000, а также принятие КМУ концепции реализации государственной политики, которая способствует развитию социально ответственного бизнеса в стране.

Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2020. - №6. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2020/6/osoblivosti-strahuvannya-profesijnoyi-vidpovidalnosti-auditoriv-v-ukrayini-ta-v-zarubizhnih-krayinah/

Аннотация: (Українська) У статті розкриваються особливості страхування професійної відповідальності аудиторів в Україні та в зарубіжних країнах.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала