Рубрика: Экономика

Проблеми організації і методики обліку заробітної плати

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Проблеми організації і методики обліку заробітної плати//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/5/problemi-organizatsiyi-i-metodiki-obliku-zarobitnoyi-plati/

Аннотация: (Українська) Досліджено проблеми організації і методики обліку заробітної плати.

Франчайзинг в українському бізнесі на основі зарубіжного досвіду

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Франчайзинг в українському бізнесі на основі зарубіжного досвіду//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/5/franchajzing-v-ukrayinskomu-biznesi-na-osnovi-zarubizhnogo-dosvidu/

Аннотация: (Українська) Стаття присвячена дослідженню поняття франчайзингу та його специфіки в контексті особливостей застосування в економічній діяльності. Висвітлено юридичну та економічну відмінність франчайзингових відносин в Україні та в європейських країнах. Запропоновано напрямки для оптимізації франчайзингових відносин в Україні.

Управління відносинами з клієнтами як ефективний інструмент для збільшення продажів

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Управління відносинами з клієнтами як ефективний інструмент для збільшення продажів//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/5/upravlinnya-vidnosinami-z-kliyentami-yak-efektivnij-instrument-dlya-zbilshennya-prodazhiv/

Аннотация: (Українська) У даній статті розглядається концепція управління відносинами з клієнтами. Основне положення концепції CRM (Customer Relationship Management) - організації отримують, зберігають і шанують довгострокових клієнтів. Концепція CRM ґрунтується не на маркетингу, а на взаєминах з клієнтами. Це бізнес-стратегії, які спрямовані на збільшення обсягу продажів, підвищення рентабельності, доходів і взаємовідносинами з клієнтами. Для досягнення цих цілей, організації використовують широкий спектр інструментів, процедур та зав’язків з клієнтами.

Фактори, що впливають на ефективність каналів розподілу

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Фактори, що впливають на ефективність каналів розподілу//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2019. - №5. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2019/5/faktori-shho-vplivayut-na-efektivnist-kanaliv-rozpodilu/

Аннотация: (Українська) У статті розглядається важливість в управлінні продажем вибору каналів збуту. Визначено основні фактори, що зумовлюють вибір системи каналів розподілу. Розглянуто підходи до визначення інтенсивності використання каналів розподілу. Описано помилки, що допускаються при управлінні каналами збуту.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала