Рубрика: Экономика

Research on the development of rural sports industry and sports economy

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Research on the development of rural sports industry and sports economy//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/3/22-2/

Аннотация: (Українська) With the development of our economy, sports industry also occupies a very important part in economic development. Since the successful bid of the Olympic Games in China, the sports economy has developed rapidly. Sports industry promotes the development of sports economy, and the development of sports economy provides a strong pillar for the rejuvenation of sports industry. Rural sports also plays an important role in sports rejuvenation, and the development of sports economy in China can not be separated from the support of rural sports economy. The state pays more attention to the problem of agriculture, rural areas and farmers, and the development of rural economy enters a new historical stage. The rise of sports industry can promote the further growth of rural economy, change the existing economic structure of rural areas, and promote the better and faster development of rural economy.

Статистичне дослідження стану продовольчої безпеки в Україні

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Статистичне дослідження стану продовольчої безпеки в Україні//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №3. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/3/18-2/

Аннотация: (Українська) Забезпечення населення безпекою продуктів, в загальному, є одним із пріоритетних напрямків державної політики. Продовольча політика держави розглядається як комплекс певних заходів, покликаних системно та ефективно вирішувати завдання для розвитку виробництва, зберігання і переробки, зовнішньої торгівлі, а також справедливого розподілу основних і найважливіших продуктів харчування. Мета статті полягає в характеристиці індикаторів, які характеризують стан продовольчої безпеки в Україні. За допомогою системи індикаторів, а також їхніх порогових значень, в ході роботи було здійснено аналіз та оцінку рівня продовольчої безпеки в Україні. Визначено рівень забезпеченості найважливішими видами продовольства населення. Здійснено аналіз споживання, зокрема і в розрахунку на одну особу найважливішими для забезпечення активного життя та здоров’я населення продуктами харчування Україні. Об’єктом для написання статті є рівень продовольства. За проведеним аналізом було визначено основні позитивні та негативні тенденції продовольчої безпеки в Україні, основні завдання для покращення стану продовольчої безпеки.

Вплив амортизації (зносу) на визначення бази оподаткування податком на прибуток підприємств

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Вплив амортизації (зносу) на визначення бази оподаткування податком на прибуток підприємств//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/2/9-2/

Аннотация: (Українська) Досліджено вплив теоретичні засади впливу амортизації (зносу) на визначення бази оподаткування податком на прибуток підприємств.

Социальное страхование в Украине: современное состояние и перспективы развития

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Социальное страхование в Украине: современное состояние и перспективы развития//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2021. - №2. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2021/2/7-2/

Аннотация: В данной статье изучено современное состояние социального страхования населения и основные задачи в современных условиях. Выделены основные недостатки действующей системы и препятствия, которые замедляют развитие социального страхования в Украине. Определена необходимость создания эффективной модели социального развития в Украине, которая на данном этапе реформирования экономики страны отсутствует, путем повышения платежеспособности населения. Выделены основные направления модернизации социального страхования населения в Украине, основанные на рыночных условиях и мировых тенденциях, которые приведут к повышению эффективности функционирования.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала