Рубрика: Экономика

Методика оценки стартапа на основе бизнес-модели CANVAS

Автор:

Библиографическое описание статьи для цитирования:

. Методика оценки стартапа на основе бизнес-модели CANVAS//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №7. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/7/metodika-otsenki-startapa-na-osnove-biznes-modeli-canvas/

Аннотация: В статье исследована возможность использования методики бизнес-модели CANVAS при оценке инвестиционной привлекательности стартапа. Определены ключевые особенности использования бизнес-модели CANVAS при оценке стартапа на этапе преддоходности и обоснована эффективность ее применения. Предложен алгоритм получения результата об инвестиционной привлекательности стартапа по показателям выполнимости категорий (сегментов) бизнес-модели CANVAS в процентном соотношении.

Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/6/upravlinnya-rizikami-zovnishnoekonomichnoyi-diyalnosti-pidpriyemstva/

Аннотация: (Українська) У статті розглядаються проблеми невизначеності та ризику у діяльності підприємств. Узагальнені теоретичні підходи до ідентифікації ризиків зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Виділено основні елементи управління ризиком. Розроблено практичні рекомендації щодо вдосконалення системи управління ризиками ЗЕД підприємства.

Математичні моделі визначення рівня власного утримання страховика при страхуванні туризму

Автор: , и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

, и. Математичні моделі визначення рівня власного утримання страховика при страхуванні туризму//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/6/matematichni-modeli-viznachennya-rivnya-vlasnogo-utrimannya-strahovika-pri-strahuvanni-turizmu/

Аннотация: (Українська) Підтверджено ефективність застосування перестрахувальних операцій в страхуванні вихідних ризиків туризму. У роботі більш широкому аспекті проаналізовано, що розвиток туризму в сучасному світі, характеризується негативним впливом стихійних лих, які призводять до великих матеріальних втрат. Найефективнішим способом скоротити майнові втрати від виїзного туризму в результаті стихійних лих є страхування, необхідність якого обумовлена міжнародними стандартами надання фінансових гарантій в галузі туризму. Однак, беручи до уваги значні обсяги можливих втрат, процес страхування ризиків, пов’язаних з виїзним туризмом, вимагає перестрахування для зміцнення фінансового забезпечення страховиків. Отже, необхідно визначити оптимальний розмір власного утримання страхування та капіталу страховика, необхідні для перестрахування ризику виїзного туризму. Математична модель для визначення рівня власного утримання страховика, необхідного для підвищення фінансової безпеки при укладанні страхування подорожей. У розрахунках використовувалися дані фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна», яка є однією з лідерів страхування туризму на страховому ринку України. Було встановлено, що в 2015-2017 роках ПрАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна» на додаток до передачі ризику в перестрахування сама зіграла роль перестрахувальника інших страхових компаній. Пропонується знизити рівень власного утримання при страхованні ризиків виїзного туризму до 40 %, що допоможе зміцнити його фінансову безпеку. Використання математичної моделі, побудованої з середнім значенням коефіцієнта фінансової надійності страховика дозволяє визначити очікувану суму необхідного капіталу страхової компанії для страхування ризику виїзного туризму в залежності від рівня власного утримання

Бюджетна політика України: проблеми та перспективи

Автор: и

Библиографическое описание статьи для цитирования:

и. Бюджетна політика України: проблеми та перспективи//Наука онлайн: Международный научный электронный журнал. - 2018. - №6. - https://nauka-online.com/publications/ekonomika/2018/6/byudzhetna-politika-ukrayini-problemi-ta-perspektivi/

Аннотация: Исследованы основные направления бюджетной политики Украины, приоритеты и главные задачи в этой сфере на 2017 год и 2018-2020 годы. Проанализированы доходы и расходы Государственного бюджета Украины за 2016 и 2017 год. Сделан вывод, что система мероприятий в сфере государственных финансов определяется направлениями и целями бюджетной политики и требует как совершенствование ее отдельных составляющих, так и проведение системных мероприятий по изменению бюджетных отношений и бюджетной системы. Процесс развития бюджетной политики должно ориентироваться на совершенствование ее составляющих в контексте развития экономики и социальной сферы в современных условиях и на перспективу. Предпосылками и следствием формирования проекта Государственного бюджета Украины на соответствующий год должен стать экономическое восстановление, устойчивое развитие общества, обеспечения приоритетного направления бюджетных средств на проведение структурных реформ в основных отраслях экономики и сферах деятельности, установления благоприятных условий для ведения бизнеса.

Подготовьте

научную статью на актуальную тему

Отправьте

научную статью на e-mail: editor@inter-nauka.com

Читайте

Вашу статью на сайте нашего журнала