Rubric: Технические науки

Прототип єдиної онкологічної інформаційно-аналітичної системи в Україні

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Прототип єдиної онкологічної інформаційно-аналітичної системи в Україні//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №10. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2019/10/prototip-yedinoyi-onkologichnoyi-informatsijno-analitichnoyi-sistemi-v-ukrayini/

Annotation: (Українська) Створити модель та реалізувати єдину онкологічну інформаційно-аналітичну систему.

Моделювання процесу очищення мастила в відпарній колоні

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Моделювання процесу очищення мастила в відпарній колоні//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2019/9/modelyuvannya-protsesu-ochishhennya-mastila-v-vidparnij-koloni/

Annotation: (Українська) Зниження енергоємності виробництва є важливим в хімічній, нафтопереробній, харчовій, теплоенергетичній та споріднених галузях промисловості. Завдяки коректному розрахунку габаритних розмірів колони та поверхні контакту фаз на тарілці, можна досягти необхідну продуктивність ректифікаційної колони. Для моделювання необхідного підібрати діаметри отворів зовнішнього та внутрішнього ковпачка тарілки запропоновано фізичну модель в основу якої покладені конструктивні умови, та враховано теплофізичні властивості речовини і втрати теплоти в навколишнє середовище. Зроблено наступні припущення: температура повітря всередині колони стала, і теплообмін в порожній колоні відсутній; температура речовини (мастила) значно більша за температуру стінок колони, тому між речовиною та колоною відбувається теплообмін; температура навколишнього середовища відповідає нормальним умовам, тому по довжині колони відбуваються теплові витрати.

Модернізація барабанної сушарки для сушіння коксу

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Модернізація барабанної сушарки для сушіння коксу//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2019/9/modernizatsiya-barabannoyi-susharki-dlya-sushinnya-koksu/

Annotation: (Українська) Стаття присвячена модернізація процесу сушіння у виробництві коксу. Проведені експериментальні дослідження до модернізації та після модернізації, що дозволило виявити позитивні наслідки. Завдяки коректному розрахунку габаритних розмірів барабанної сушарки та необхідний вміст сушильного агенту, можна досягти потрібної продуктивності апарата. Для моделювання потрібно вибрати найбільш продуктивне розташування направляючих, що розташовані на лопатях, запропоновано фізичну модель в основу якої покладені конструктивні умови, та враховано теплофізичні властивості речовини. Зроблено наступні припущення: температура навколишнього середовища відповідає нормальним умовам; температура повітря значно більша температури коксу, тому між речовиною та повітрям відбувається теплообмін, що призводить до висушування.

Модернізація барабанної сушарки установки виробництва морської солі

Author: and

Bibliographic description of the article for the citation:

and . Модернізація барабанної сушарки установки виробництва морської солі//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №9. - https://nauka-online.com/en/publications/tehnicheskie-nauki/2019/9/modernizatsiya-barabannoyi-susharki-ustanovki-virobnitstva-morskoyi-soli/

Annotation: (Українська) Зменшення енергозатрат апаратів, а в свою чергу виробництва є дуже важливим в хімічній, нафтопереробній, харчовій, теплоенергетичній та споріднених галузях промисловості. Завдяки коректному розрахунку габаритних розмірів барабанної сушарки та необхідний вміст сушильного агенту, можна досягти потрібної продуктивності апарата. Для моделювання потрібно вибрати найбільш продуктивне розташування труби подачі додаткового сушильного агента, запропоновано фізичну модель в основу якої покладені конструктивні умови, та враховано теплофізичні властивості речовини та втрати теплоти в навколишнє середовище. Зроблено наступні припущення: температура сушильного агента всередині сушарки залишається сталою по всій довжині за рахунок подачі додаткового сушильного агента в середину колони , температура повітря значно більша температури солі, тому між речовиною та повітрям відбувається теплообмін, що призводить до висушування; температура навколишнього середовища відповідає нормальним умовам.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine