Rubric: Психология

Дослідження впливу засобу створення сприятливого психологічного клімату на розв’язання міжособистісного конфлікту

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Дослідження впливу засобу створення сприятливого психологічного клімату на розв’язання міжособистісного конфлікту//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №4. - https://nauka-online.com/en/publications/psihologiya/2019/4/doslidzhennya-vplivu-zasobu-stvorennya-spriyatlivogo-psihologichnogo-klimatu-na-rozv-yazannya-mizhosobistisnogo-konfliktu/

Annotation: (Українська) Доведено, що психологічні засоби повинні застосовуватися комплексно, включаючи такі напрями: виявлення індивідуально-психологічних особливостей працівників, які сприяють виникненню конфліктів, потім психокорекційна робота з ними в процесі психологічного тренінгу, спрямованого на розвиток конфліктологічної компетенції і комунікаційних навичок і створення сприятливого психологічного клімату за допомогою регулярної діагностики взаємин в групі і подальшої їх корекції. Комплексне застосування даних психологічних засобів знижує кількість конфліктів у групі, підвищує індекси емоційної експансивності та психологічної взаємності, знижує рівень тривожності у членів групи, зменшує кількість конфліктних діад.

Юнацький максималізм у контексті професійного самовизначення

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Юнацький максималізм у контексті професійного самовизначення//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/psihologiya/2019/2/yunatskij-maksimalizm-u-konteksti-profesijnogo-samoviznachennya/

Annotation: (Українська) Необхідність вибору майбутньої професійної діяльності вимагає від підлітка чіткого усвідомлення та оцінювання власних індивідуально-психологічних якостей, здібностей і можливостей, а також зіставлення їх з реальними вимогами професії до спеціаліста. Однак відсутність життєвого досвіду та схильність до крайнощів у судженнях і точках зору часто призводить до невірної оцінки своїх можливостей. Внаслідок чого підлітка може очікувати не тільки розчарування у зробленому виборі чи собі, але й у житті взагалі.

Роль ігрових форм діяльності у процесі самореалізації

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Роль ігрових форм діяльності у процесі самореалізації//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/psihologiya/2019/2/rol-igrovih-form-diyalnosti-u-protsesi-samorealizatsiyi/

Annotation: (Українська) Поняття «самореалізація» розглядається у різних аспектах його значення – не тільки в психології, а й у педагогіці, соціології, філософії. Воно є багатокомпонентним і проявляється у всіх сферах людської діяльності. Початкові етапи процесу самореалізації зазвичай пов'язують зі старшим підлітковим віком, коли особистість стоїть на порозі вибору професійного і життєвого шляхів, тобто коли відбувається формування більшості життєвих цілей, планів та стратегій. Одним з ефективних методів професійної орієнтації, а отже і професійної самореалізації, є формат ігрової діяльності.

Вплив індивідуальних нейропсихологічних особливостей особистості на формування стилю лідерства в середовищі інформаційних технологій

Author:

Bibliographic description of the article for the citation:

. Вплив індивідуальних нейропсихологічних особливостей особистості на формування стилю лідерства в середовищі інформаційних технологій//Science online: International Scientific e-zine - 2019. - №2. - https://nauka-online.com/en/publications/psihologiya/2019/2/vpliv-individualnih-nejropsihologichnih-osoblivostej-osobistosti-na-formuvannya-stilyu-liderstva-v-seredovishhi-informatsijnih-tehnologij/

Annotation: (Українська) Актуальність дослідження полягає у потребі виявлення індивідуальних нейропсихологічних механізмів, які впливають на формування двох протилежних типів поведінки лідерства в середовищі інформаційних технології. Передумовою виникнення даної проблематики є те, що соціальна поведінка лідерів часто характеризується своєю полярністю по відношенню до спрямованості на досягнення необхідного результату та спрямованості на соціально-емоційну сторону людських взаємовідносин.

Prepare

a scientific article on the current topic

Send

a scientific article to e-mail: editor@inter-nauka.com

Read

your article on the website of our magazine